Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Deventer sport- & beweegakkoord Deventer

Sport in Deventer16 mei 2022

Sportaanbieders hebben te maken met veel uitdagingen, juist in coronatijd. Hoe houd je de sportclub vitaal? Hoe houd of krijg je voldoende vrijwilligers en hoe bind je leden aan de club? Het lokale Sportakkoord kan hierbij helpen. Daarnaast levert het Sportakkoord, door samenwerking met lokale partijen, een netwerk op. 

De gemeente Deventer is ervan overtuigt dat sport sporters, vrijwilligers, ouders, buurtbewoners en culturen bij elkaar brengt. Bewegen en sporten is goed voor de gezondheid en werkt preventief. Samen spelen, leren en trainen is goed voor de ontwikkeling van kinderen en volwassenen.

Sportverenigingen vormen een groot sociaal netwerk in de gemeente Deventer. Sporters in verenigingsverband blijven langer bewegen en sporten vaker dan wanneer je individueel sport. Steeds meer sportverenigingen zetten hun kracht en verbindende rol in om een bijdrage te leveren aan een sterker en vitalere samenleving. Zij zetten faciliteiten, trainers en vrijwilligers in om iets terug te doen voor hun omgeving.

Deventer Sport- & beweegakkoord

Het sport- en beweegakkoord in Deventer heeft als doel om de verbindingen tussen sport, zorg, onderwijs en bedrijfsleven te versterken. Verschillende doelgroepen – ook die tot nu toe niet sporten en bewegen – komen beter in beeld en worden begeleid naar een duurzaam sport- en beweegaanbod.

In de gemeente Deventer staan in het sportakkoord drie pijlers centraal:

  1. Sport & Zorg in aansluiting op het thema ‘inclusief sporten & bewegen’ in het landelijke sportakkoord.
  2. Sport & onderwijs in aansluiting op het thema ‘vaardig in bewegen’ in het landelijke sportakkoord.
  3. Open sportverenigingen in aansluiting op het thema ‘vitale sport- en beweegaanbieders’.

Uitvoeringsgelden & deskundigheidsbevordering

Sportverenigingen kunnen in een samenwerkingsverband uitvoeringsgelden uit het Deventer Sport- & Beweegakkoord aanvragen. Thema's die hierbij centraal staan is professionalisering van de sportvereniging en het in beweging brengen van nieuwe doelgroepen. Daarnaast is het ook mogelijk om een cursus of workshop aan te vragen voor de vrijwilligers van een sportvereniging.

Klik hier voor alle informatie over het Deventer Sport- & Beweegakkoord.

 

SV Helios en WIjk voor Elkaar vormen een prachting maatschappelijk initiatief dat binnen het Sportakkoord valt!


Sport in Deventer 16 mei 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: