Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Vergoeding sportverenigingen CTB controle

Sport in Deventer17 nov. 2021

Vanaf 25 september j.l. is voor sportkantines een verplichte controle op het corona toegangsbewijs (CTB) ingevoerd door het kabinet. Per 6 november zijn de corona maatregelen aangescherpt en is voor alle binnenruimten van sportaccommodaties een CTB verplicht. De controle op deze CTB zorgen voor extra werk voor o.a. sportverenigingen. De gemeente Deventer stelt daarom een vergoeding beschikbaar om sportverenigingen te helpen bij het uitvoeren van deze check.

Voor wie

U kunt als sportvereniging met een eigen accommodatie een vergoeding aanvragen voor het uitvoeren van de controle op het Corona Toegangsbewijs (CTB) bij uw sportaccommodatie. Deze vergoeding kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor de extra inzet van vrijwilligers of inhuur van een gastheer/ gastvrouw.

Voor binnensportverenigingen die gebruikmaken van sportaccommodaties met een externe eigenaar/exploitant (zoals sporthal de Scheg of Schalkhaar) maken we met de eigenaar/ exploitant van de sportaccommodatie afspraken over een vergoeding voor het uitvoeren van deze controle.

Hoogte van de vergoeding

U ontvangt  een tegemoetkoming van maximaal €1.000,- per sportvereniging. De regeling loopt tot en met 31 december 2021. Als het budget van de gemeente eerder op is, stopt de regeling.

Besteding van de vergoeding

U kunt de vergoeding naar eigen inzicht inzetten voor de controle op het CTB. De kosten moeten gemaakt zijn in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021. Kosten voor activiteiten waarvoor al een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Aanvragen

Voor het aanvragen van  de vergoeding kunt u het formulier op de website van de gemeente Deventer invullen. Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan.


Sport in Deventer 17 nov. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: