Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Aanvullende corona compensatie

Sport in Deventer17 mei 2021

December 2020 heeft de gemeente Deventer sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen geïnformeerd over een eventuele aanvullende corona compensatie. De gemeenteraad heeft deze subsidiemogelijkheid inmiddels vastgesteld. 

 

 

Compensatie aanvragen

Heeft uw instelling over 2020 verlies geleden (een negatief exploitatieresultaat) die veroorzaakt is door de coronacrisis? Dan kunt u bij de gemeente een corona compensatie aanvragen voor uw instelling. Download het aanvraagformulier via  https://coronavirus.deventer.nl/coronasteun-instellingen.

 

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag voor corona compensatie indienen vanaf 1 mei 2021 tot en met 30 juni 2021. Lever het aanvraagformulier met alle bijlage in via: a.termaat.bergisch@deventer.nl.

Let op: Alleen ondertekende aanvragen die compleet zijn, worden in behandeling genomen.

 

Aan te leveren stukken

Om in aanmerking te komen voor aanvullende corona compensatie dient u de volgende stukken aan te leveren:

 • aanvraagformulier (te downloaden vanaf https://coronavirus.deventer.nl/coronasteun-instellingen)
 • (vastgestelde) winst-verliesrekening (het resultaat voor bestemming);
 • oorspronkelijke begroting 2020 vastgesteld door uw leden, aandeelhouders of directie;
 • toelichting op genomen maatregelen om de financiële gevolgen van de coronacrisis te beperken (zowel voor kosten als opbrengsten),
 • toelichting op de inspanning die is geleverd om gebruik te maken van rijksmaatregelen (NOW-regeling, TVL-regeling);
 • toelichting in hoeverre u in staat bent het exploitatietekort op te vangen via eigen reserves (weerstandsvermogen);
 • eventueel een toelichting op andere oorzaken van het exploitatietekort.

 

Eerder subsidie ontvangen?

Heeft u over 2020 al een andere gemeentelijke subsidie ontvangen dan werkt het als volgt;

 • u levert op dezelfde manier als andere jaren uw subsidie verantwoording aan of u heeft de verantwoording 2020 al ingediend.
 • indien blijkt dat u als gevolg van de coronamaatregelen niet alle afgesproken prestaties gehaald heeft, maar wel daarvoor kosten heeft gemaakt, dan wordt de subsidie op een lager bedrag vastgesteld
 • maar in de vaststelling voor 2020 wordt tevens opgenomen dat u niet terug hoeft te betalen (u behoudt in dat geval dus de volledig ontvangen subsidie).
 • indien u nu ook coronasteun vraagt, kijken we gelijktijdig naar de vaststelling van de subsidie 2020 om te voorkomen dat er overlappingen plaatsvinden.

 

Beoordeling

Op basis van het aanvraagformulier en toelichtende stukken beoordelen we of u een coronacompensatie ontvangt en hoeveel dit zal zijn. Binnen 8 weken na 30 juni maken wij de beslissing schriftelijk bekend.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het aanvragen van de aanvullende corona compensatie op www.deventer.nl/coronasteuninstellingen. Op deze pagina vindt u ook het aanvraagformulier. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Catharina Mulders, telefoonnummer: 06-21639266.


Sport in Deventer 17 mei 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: