Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Tijdelijke subsidieregeling extra activiteiten voor jongeren in coronatijd

Sport in Deventer14 apr. 2021

De gemeente Deventer heeft vanuit de Rijksoverheid een subsidie betreft extra activiteiten voor jongeren ontvangen. Samen met organisaties uit andere sectoren (onder anderen welzijn en cultuur) wil Sportbedrijf Deventer sportverenigingen de mogelijkheid bieden om extra activiteiten te ontplooien voor jongeren in coronatijd. 

Door gebruik te maken van deze subsidieregeling kan een sportvereniging activiteiten ontwikkelen voor jongeren. Juist nu, in deze tijd waarin jongeren zoveel behoefte hebben aan perspectief en nieuwe uitdagingen. Sportbedrijf Deventer neemt het initiatief om voor de sportverenigingen in de gemeente een gezamenlijke aanvraag te doen voor deze subsidie én zorgt voor promotie in het voorgezet onderwijs en onder de partners uit bijvoorbeeld welzijn. 

Sportbedrijf Deventer ontwikkelt momenteel op initiatief van en in samenwerking met NHV (Nederlands Handbal verbond) het platform Exxcite op www.sportindeventer.nl. Individualisering, flexibilisering en digitalisering hebben ervoor gezorgd dat het huidige aanbod van (sport)verenigingen niet altijd meer aansluit bij de behoeftes van de jongeren vandaag de dag. Daardoor zijn 12 tot 18 jarigen een moeilijk te bereiken doelgroep geworden. eXXcite brengt jongeren en verenigingen van alle georganiseerde sporten weer bij elkaar. Exxcite is dé kickstart van vernieuwde interactie met deze belangrijke en uitdagende doelgroep. Via Exxcite kunnen jongeren in de leeftijdscategorie 12 – 18 jaar sportactiviteiten boeken om kennis te maken met diverse sporten en sportverenigingen. Het platform biedt dé mogelijkheid voor promotie van de voor jongeren opgezette activiteiten. 

Heeft jouw club ook mogelijkheden en concrete ideeën voor activiteiten voor jongeren en wil je aansluiten bij de gezamenlijke subsidieaanvraag, meld je dan snel aan.

Hoe kunt u een aanvraag indienen?

Stuur vóór woensdag 28 april 2021 een A4 in met het idee voor activiteiten naar sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl zodat wij voor 1 mei de aanvraag bij de gemeente kunnen indienen (dit is een harde deadline!). Vermeld in het idee de volgende zaken:

  • Sportvereniging of sportaanbieder
  • Tak van sport
  • Korte omschrijving van de activiteiten
  • Kostenoverzicht

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Chantal Herms of Tim van Beek via sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl.

 

 


Sport in Deventer 14 apr. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: