Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Beleidskader 'Samen sporten maakt sterk!'

Sport in Deventer09 okt. 2020

Sporten is leuk en gezond. Samen sporten is bovendien goed voor het maatschappelijk welzijn. We bevorderen daarom het sporten in verenigingsverband.

Sportaccommodaties moeten waar mogelijk efficiënter, effectiever en meer multifunctioneel worden ingericht. Waar zich kansen voordoen kunnen op de langere termijn  binnen- en buitensport accommodaties worden gecentraliseerd om ze zo te versterken. Dat stelt het college van burgemeester wethouders voor aan de gemeenteraad.

Vitale verenigingen

De samenleving verandert in rap tempo. Sportverenigingen zien het ledenaantal dalen door vergrijzing en individualisering van de sport. Accommodaties worden daardoor minder intensief gebruikt. Door sporten in verenigingsverband te stimuleren en faciliteren, en verenigingen maatschappelijke functies te laten vervullen, wil het college verengingen vitaliseren.

Vereniging sportieve spil

Wethouder Rob de Geest: “We willen zoveel mogelijk Deventenaren aan het sporten en bewegen krijgen. Verenigingen zijn de spil van het sportieve leven. Ook kunnen zij maatschappelijke functies vervullen, waarmee ze meer ingebed zijn in de samenleving en accommodaties efficiënter worden gebruikt. Op termijn kunnen we accommodaties centraliseren waar dat wenselijk is.” 

Kijk voor het concept beleidskader op: https://www.deventer.nl/besturen/bestuurs-raadsinformatie/b-w/b-w-notas-openbaar/2020/02-2020-000287-concept-beleidskader-sporten-en-sportaccommodaties.pdf

Op 28 oktober zal de gemeenteraad zich voor het eerst uitspreken over het beleidskader sport.

 


Sport in Deventer 09 okt. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: