Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Regelingen accommodaties

Door Sport in Deventer

Ben je op zoek naar een subsidie voor de sportclub? Want is het tijd voor onderhoud of verduurzaming van de accommodatie? Allemaal forse kostenposten. Dan is het goed om te weten welke verschillende manieren er zijn om voldoende financiële middelen te genereren.

1/3 regeling Sportaccommodaties 

Voor wie: Sportverenigingen die in een eigen accommodatie willen investeren, kunnen een bijdrage aanvragen bij de gemeente Deventer op basis van de subsidieregeling "1/3-regeling sportaccommodaties".

Voor wat: De subsidie is bedoeld voor investeringen in nieuwbouw, verbouw, aankoop en verbetering van de verenigingsaccommodatie. Voorwaarde is dat de accommodatie direct gerelateerd is aan de sportbeoefening. Sportmaterialen en sportattributen komen niet voor subsidie in aanmerking, hiervoor is de BOSA regeling.

Hoe: Aanvragen moeten voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarin de investering is gepland, bij de gemeente ingediend worden. Alle aanvragen worden dan verzameld en beoordeeld. De totaal beschikbare subsidie ligt rond de € 60.000 (dit bedrag wijzigt jaarlijks) en wordt naar rato verdeeld over alle aanvragen. Indien uw club een grote investering wil doen, is het raadzaam dit zo vroeg mogelijk in het jaar kenbaar te maken. In sommige gevallen kan de Gemeente op voorhand een bedrag reserveren. Klik hier voor alle voorwaarden. U kunt uw aanvraag indienen bij Hein Steenbergen (h.steenbergen@deventer.nl)

Subsidie Energiebesparende Maatregelen (Provincie)

Voor wie: Sportverenigingen en -clubs kunnen geld terugvragen voor energiebesparende maatregelen die reeds zijn uitgevoerd. 

Voor wat: 
Clubs kunnen geld aanvragen voor:

Activiteit A:Energiemaatregelen die genoemd staan in het energieonderzoek (zie activiteit B). U kunt maximaal 25% van de investering terugvragen met een maximum van € 2.500. Indien u niet aan dit bedrag komt, kan de club ook een gezamenlijke aanvraag doen met meerdere clubs.

Activiteit B:Een energieonderzoek, niet ouder dan 3 jaar, dat u heeft laten uitvoeren. Hiervoor kunt u maximaal € 400 aanvragen. Het is niet mogelijk om alleen subsidie aan te vragen voor het energieonderzoek.

Hoe: Voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier kunt u terecht bij de Provincie

BOSA Regeling 

Voor wie: De landelijke subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud SportAccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties.

Voor wat: uw club kan deze subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. De subsidie is destijds in het leven geroepen als compensatie voor het afschaffen van de BTW aftrek.

Hoogte subsidiebedrag

  • Minimale subsidiebedrag is € 2.500 (bij een investeringsbedrag van minimaal € 12.500)
  • Maximaal subisidiebedrag is € 2,5 mln (bij een investeringsbedrag van maximaal € 12,5 mln)

Subsidiabele kosten (kosten inclusief btw):

  1. Kosten voor bouw, onderhoud en sportmaterialen. Deze kosten komen in aanmerking voor 20% subsidie.
  1. Energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie. Deze activiteiten komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal).
  1. Maatregelen veiligheidsbeleving. Deze activiteiten komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal).

In het algemeen gaat het om kosten waarover wel btw betaald moet worden, maar waar clubs geen btw over kunnen terugvorderen, omdat zij zijn vrijgesteld van btw. Naast bovengenoemde posten kunt u ook denken aan diploma’s, licenties en medailles, exploitatiekosten, mits deze betrekking hebben op de sportactiviteit (bijv. inhuur van onderhoudspersoneel) en Lease-, aankoop- of erfpachtkosten voor de grond van de sportaccommodaties. Wederom mits het gaat om kosten waarover btw moet worden betaald.

Hoe: voor meer informatie, voorwaarden en het aanvragen van de subsidie, klik hier 

Stichting Waarborgfonds Sport

Is uw sportorganisatie toe aan een verbouwing van de accommodatie? Of zijn de banen of velden toe aan vervanging? Voor een investering in de accommodatie zijn de meeste sportverenigingen aangewezen op een lening bij een bank, een lening die niet zo snel wordt verstrekt wanneer zekerheden ontbreken.

De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan uitkomst bieden door een borgstelling te verlenen. Informatie over hoe het werkt en het aanvraagformulier vindt u hier: https://sws.nl/

 

 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: