Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Koningsspelen

Alphen Vitaal20 dec. 2022

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar bijna 1,3 miljoen kinderen afkomstig van 6.000 scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland aan meedoen. Ook de gemeente Alphen aan den Rijn doet traditiegetrouw mee met de Koningspelen. Maar dit jaar gaan we het nog grootser aanpakken, want dit jaar worden de sport- en beweegaanbieder betrokken bij dit mooie initiatief! Sluiten jullie als aanbieder ook op 20 en/of 21 april aan bij dit grootse Oranjefeest?


Basisonderwijs
In het programma wordt onderscheid gemaakt tussen de onder- en de bovenbouw. De onderbouw wordt op de eigen schoollocatie gefaciliteerd met sport- en beweegtools, waarmee leerkrachten zelf een programma kunnen draaien. Voor de bovenbouw worden er activiteiten georganiseerd zoals sport specifieke clinics. Deze kunnen of op school of op een andere locatie gegeven worden. Traditiegetrouw organiseert het Scala College tijdens de Koningsspelen een activiteit op de groepen 7 en 8. Onze focus gaat daarom uit naar de onder- en middenbouw.

Koningsmatch
Een Koningsmatch is een samenwerking tussen een basisschool en een sportaanbieder met als doel het gezamenlijk organiseren van het sportieve gedeelte van de Koningsspelen. Een sportaanbieder kan bijvoorbeeld meedoen door het organiseren van een sportactiviteit, het beschikbaar stellen van de accommodatie, het beschikbaar stellen van sport- en spelmaterialen, het leveren van vrijwilligers en/of het samenstellen van een sport- en beweegtool voor de onderbouw.  

Promoot je eigen club!
Betrokkenheid bij de Koningsspelen is voor de club de perfecte mogelijk om:
- kinderen in beweging te brengen,
- leden voor jouw club te werven,
- een structurele relatie met de school op te bouwen.

Rol Alphen Vitaal
Alphen Vitaal is in gesprek met enkele scholen uit de gemeente Alphen aan den Rijn om hun interesse en mogelijkheden inzichtelijk te krijgen. Wij zorgen voor een mix en match van de scholen en verenigingen. Verder hebben wij de coördinerende rol en verzorgen het volledige proces in voorbereiding naar 20 en 21 april.

Aanmelden
Een bijdrage leveren kan op verschillende niveaus! Mocht je interesse hebben om als sport- en beweegaanbieder iets voor de Koningsspelen te betekenen; dan horen wij dit graag. Klik HIER voor meer informatie, een toolkit en aanmelden van je activiteit. Op deze manier wordt jouw aanbod snel duidelijk en kunnen we aan de slag met mix en match.


Alphen Vitaal 20 dec. 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: