Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Duurzame sportaccommodatie

Door Sport in Deventer

Een sportclub ontkomt niet meer aan het thema duurzaamheid anno 2020. Helemaal niet nu de sportsector op 23 januari 2020 een belangrijke stap is gezet in haar bijdrage aan het klimaatakkoord, namelijk het ondertekenen van  de Routekaart Verduurzaming Sport . Een routekaart waarin staat hoe de sportsector haar ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk zal gaan brengen. 

Welkom op deze pagina speciaal ingericht voor dit thema. Alle relevante en praktische informatie voor sportverenigingen op het thema duurzaamheid, zowel lokaal, regionaal als landelijk, geven we op deze pagina weer. We zullen regelmatig nieuwe informatie en kansen voor uw sportvereniging plaatsen. 

Interessante informatie
Duurzaamheid is een breed thema. Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van accommodatie? Kan onze sportvereniging iets met ledverlichting, zonnepanelen, water- en / of energiebesparing? Hoe pakken we dit organisatorisch aan? Wat doen andere verenigingen op het gebied van duurzaamheid en hoe pakken zij het aan? Hieronder wordt informatie gedeeld die u verder helpt om onder ander antwoord te krijgen op bovenstaande vragen:

Financiering en subsidies

Welke fondsen, financiering- en subsidieregelingen zijn er en waar kunnen verenigingen en gemeenten een beroep op doen? Zijn er financieringsmogelijkheden voor sportverenigingen in de gemeente, bijvoorbeeld voor een verbouwing van de aanschaf van energiezuinig materiaal? 

Deventer Stroomt

Energie besparen en opwekken, regenwater afvoeren en vasthouden, zomerse koelte door groene daken en tuinen. In Deventer zijn al veel inwoners, ondernemers, instellingen en bedrijven en verenigingen bezig met klimaatmaatregelen. 

Op www.deventerstroomt.nl vindt u informatie over wat u zelf kunt doen, van kleine tot grote maatregelen. Van maatregelen die niks kosten tot maatregelen die om een (grotere) investering vragen. Wilt u weten welke subsidies en leningen er zijn? Heeft u advies nodig of wilt u maatregelen uit laten voeren? Ook hierover geeft deze website de nodige informatie. Deventer Stroomt wordt ondersteund door een groot aantal inwoners, organisaties, bedrijven en instellingen. Doe ook mee en zet uw klimaatregel op de kaart en inspireer anderen. 

Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing geldt voor instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ gas gebruiken. Uiterlijk op 1 juli 2019 moeten deze instellingen de overheid digitaal aangeven welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Dat kan overigens alleen via het e-loket van de RVO. Om gemakkelijker aan de informatieplicht energiebesparing te kunnen voldoen zijn erkende maatregelen opgesteld. Een instelling die alle maatregelen treft die van toepassing zijn, voldoet automatisch aan de verplichting.

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing precies in? Uiterlijk 1 juli 2019 moeten grote(re) sportclubs de overheid hebben aangegeven welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen.De aangever kruist op de lijst met erkende maatregelen aan welke maatregelen er al zijn genomen. In plaats van een erkende maatregel kan al een alternatieve maatregel zijn genomen. In zo’n geval moet die maatregel evenveel als, of meer energiebesparing dan, de erkende maatregel opleveren.

Meer informatie over de informatieplicht is te vinden op de website van het RVO. Hier vindt u video's die de zaak zo helder mogelijk uitleggen en een uitgebreid stappenplan om u door de procedure te begeleiden. 


Link gekopieerd naar klembord

Meer weten?

Meer weten?

Mail naar clubbase@sportindeventer.nl
Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk!