Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Hockeyclub Overbetuwe: "voor elkaar, van elkaar en met elkaar"

NOC*NSF17 mei 2022

Een jonge club, zo noemen voorzitter Sjoukje ten Broeke-Deelstra en penningmeester Fedor Dullaert hun vereniging. Hockeyclub Overbetuwe uit Elst werd 15 jaar geleden opgericht en zet nu, als een vereniging die volwassen is, stappen om meer professionaliteit in de organisatie door te voeren. Rabobank Maas en Waal - Oost-Betuwe helpt hen daarbij vanuit Rabo ClubSupport. “Die hulp op maat geeft ons meer stevigheid.”

De hockeyclub startte in 2007 op een weiland in de destijds al groeiende gemeente Overbetuwe. Fedor: “Inmiddels hebben we een mooi complex, met drie kunstgrasvelden, waarvan één waterveld. Met onze zes- tot zevenhonderd leden zijn we inmiddels een volwassen vereniging geworden.” Sjoukje vult aan: “In een startende club pak je alles op wat er moet gebeuren. Nu wilden we als bestuur aan de slag om te professionaliseren. Hoe kunnen we onze vrijwilligersorganisatie anders inrichten, onze leden beter betrekken bij de club en de vele taken van de diverse commissies beter op elkaar afstemmen?”

Wat speelt er binnen de club?

In dat proces bevond de club zich, toen zij door hun sponsor, Rabobank Maas en Waal - Oost-Betuwe, benaderd werden met de mededeling dat de vorm van sponsoring zou worden veranderd: geen geld meer, maar ondersteuning. Sjoukje en Fedor herinneren zich de start van dat traject nog goed. “Wij zaten als vereniging volop in het proces van een jongvolwassen organisatie: voorheen waren we vooral aan het bouwen, vervolgens hielden we ons bezig met de vraag: waar willen we naartoe?” Vanuit Rabo ClubSupport werd trajectbegeleider Reggy Schutte voorgesteld hen daarbij te ondersteunen. Een goede klik, de gesprekken die gevoerd werden hielpen de club. “Met de vragen en tips van Reggy lukte het ons om op een andere manier op te halen wat er speelt binnen de vereniging. En dat heeft al mooie resultaten opgeleverd.”

Hockey-overleg

Een mooi voorbeeld is de aanpak van de versnippering van de vele vrijwilligerstaken binnen de technische commissies. “We hebben samen met onze leden daarover gesproken. Vervolgens hebben we alle technische commissies bij elkaar gezet, en daaruit is een ‘hockey-overleg’ ontstaan. De afstemming is daardoor veel beter, maar het levert ook meer eigenaarschap op.”

Sparringpartner

Ook bij HCOB was de coronapandemie een storende factor in het traject. Sjoukje: “We hebben vrijwel alles online gedaan. Ook een sessie met een afvaardiging van de club, waar we samen met Reggy en een twintigtal leden op een heel leuke manier over onze club gepraat hebben. Het was een goede bijeenkomst. Leuk om samen te praten over hoe je het graag zou willen hebben op de club, over dingen waar je tegenaan loopt en dingen die we nodig hebben. Maar live is zo’n sessie volgens mij nóg veel leuker. Het zou mooi zijn als we zo’n sessie nog een keer kunnen doen, maar dan fysiek bij elkaar met de nieuwe, jonge vrijwilligers!”

De twee bestuursleden zien de steun, die ze ondervinden van Rabobank vooral als een waardevolle sparringpartner. “Met Inge Scheerder (Rabobank) en Reggy vanuit NOC*NSF hebben we regelmatig contact gehad. Het is plezierig om over de voortgang af en toe met een extern iemand te praten.”

Maatschappelijke rol

HCOB wil graag ook, zoals dat door Rabobank volledig onderschreven wordt, een bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Sjoukje: “Natuurlijk zijn we in eerste instantie een hockeyclub die draait op vrijwilligers. Maar binnen die kaders proberen we onze bijdrage te leveren. We stellen onze ruimtes beschikbaar aan andere clubs in de gemeente en aan scholen. En we zijn betrokken bij een project om mensen weer terug te laten keren op de arbeidsmarkt. Dat zijn normen en waarden die we als club willen laten zien.”

Ga het gesprek aan!

Een ander mooi voordeel van Rabo ClubSupport vinden de twee bestuursleden tenslotte de mogelijkheid om met andere verenigingen, die ook ondersteund worden, bij elkaar te komen. “Zulke bijeenkomsten zijn voor ons heel waardevol, sparren met clubs met vergelijkbare uitdagingen. De ervaringen van andere clubs horen we graag, net zoals wij graag ons verhaal verder vertellen.”

Fedor: “De ondersteuning die we kregen vanuit Rabo ClubSupport en de ervaringen van andere verenigingen hebben ons enorm geholpen met onze professionaliseringsslag. Dus mocht je als club met een uitdaging zitten, ga dan vooral eens het gesprek aan met je lokale Rabobank!”


NOC*NSF 17 mei 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: