Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

IJsclub Tilburg wil nieuwe jeugdleden werven uit het schoolschaatsen

NOC*NSF15 nov. 2021

IJsclub Tilburg is een norenschaatsvereniging in Tilburg en de wijde omgeving. De club bestaat al meer dan vijftig jaar en telt zo’n 650 leden. De club diende een aanvraag in voor ondersteuning via Rabo ClubSupport om via het schoolschaatsen nieuwe – met name jonge – leden te werven.

Omvangrijk actieplan

Begin 2020 startte de schaatsvereniging met Rabo ClubSupport. Het beleid werd onder de loep genomen en er werd gekeken naar hoe de vereniging verder kan professionaliseren. Trajectbegeleider Steef van den Boom organiseerde drie fysieke sessies en stelde een omvangrijk toekomstplan op voor de club. “Het plan was enorm uitgebreid en deskundig opgesteld”, vertelt schaatslid en vrijwilliger Paul de Ruijter.

De vele enthousiaste leden die deelnamen aan de fysieke sessies brachten veel ideeën naar voren, aldus Van den Boom. “Het was zonde om die niet uit te werken en in het plan op te nemen. Ik ben blij dat de vereniging bewuste keuzes heeft gemaakt bij de uitvoering van het actieplan en daarbij op de eigen organisatievermogen en -capaciteit heeft gelet. Hierdoor bepalen ze zorgvuldig wanneer ze welk actiepunt willen oppakken.”

Deze aanpak helpt clubs om zelfredzamer en toekomstbestendig te worden, zegt Joris Wagenmakers. “Enerzijds stellen we geld beschikbaar via Rabo ClubSupport, maar we stellen ook kennis en kunde beschikbaar op een specifieke hulpvraag. Door één-op-één begeleiding, maar ook door workshops en masterclasses te organiseren voor thema’s die bij veel clubs leven. Zo zorgen we dat de clubambities ook echt haalbaar worden.”

Ambitie schoolschaatsen

Omdat de club een tekort aan vrijwilligers heeft om het gehele plan uit te kunnen voeren, koos de club ervoor om met een werkgroep van vier vrijwilligers het plan verder te concretiseren. Het kernprobleem dat als eerste werd geformuleerd was: hoe krijgt de club meer jeugdleden vanuit het schoolschaatsen? “Onze club organiseert al meer dan twaalf jaar schoolschaatsen, waarbij 1700 leerlingen van basisscholen uit de regio onder schooltijd drie keer kunnen kennismaken met schaatsen. De entree, schaatsenhuur en baanhuur kosten ongeveer tien euro per kind”, legt voorzitter Gerrit Jan Hop uit.

De ambitie van de sportclub is dat vanuit de 1700 leerlingen, die aan het schoolschaatsen deelnemen, tien procent wil blijven schaatsen en uiteindelijk lid wordt van de club. Tot nu toe heeft de club niet in beeld wat het rendement daarvan is, ook dat wil de club beter in kaart brengen. “Het allermooiste is natuurlijk als je nieuw talent kan aanboren”, zegt Hop over de nieuwe ambitie.

Om meer jeugdleden te werven, wil de club de schoolschaatsleerlingen na afloop een voucher meegeven om samen met een ouder in het weekend te komen schaatsen op de Ireen Wüstbaan. In overleg met de gemeente wordt overlegd of er in het weekend een extra uur beschikbaar gesteld kan worden voor het ouder-kind schaatsen. “En dan moeten ze het natuurlijk zo leuk vinden, dat ze willen blijven schaatsen en lid worden. Of het nu kunstrijden, ijshockey of shorttrack is. Als je maar schaatsen aan hebt! Want wat is er nu leuker dan om samen met je kind te gaan schaatsen als er natuurijs ligt”, zegt Hop lachend.

Blauwdruk voor de vereniging

Vanwege corona liep het begeleidingstraject vertraging op. “We hebben vorig jaar drie keer op ijs gestaan en ook was er geen schoolschaatsen voor de kinderen. De baan is overdekt en was dus gesloten, terwijl er op half open banen wel geschaatst kon worden. Je verliest leden als de sociale binding er niet is. Het vermoeden is dat er meer leden dan gemiddeld gestopt zijn, dus het nieuwe schoolschaatsplan is echt hard nodig”, zegt Hop hierover. “Mijn verwachting is dat ze flink wat nieuwe leden zullen verwelkomen in de komende winterperiode”, vult Van den Boom aan.

De andere actiepunten uit het brede plan wil de ijsclub op een later moment uitvoeren. “Het heeft enorm veel zin gehad”, zegt de Ruijter. “We hebben nu een blauwdruk van onze club. Het schoolschaatsen is daar één element van, maar voor de komende jaren zitten daar zoveel actiepunten in, die we ook gaan oppakken.”


NOC*NSF 15 nov. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: