Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Zvv AZC wil méér zijn dan een voetbalvereniging

NOC*NSF04 aug. 2021

De Zutphense voetbalvereniging AZC is een bloeiende, ondernemende club. Met de Rabobank verenigingsondersteuning, die ze in de afgelopen jaren hebben gekregen, hebben ze telkens de hulp in kunnen roepen van deskundigen. "Enorm zinvol", zegt verenigingscoach Anno Waterlander. "Deze vorm van ondersteuning helpt ons werkelijk duurzaam op weg."

Waterlander is al sinds vele jaren betrokken bij Zvv AZC, eerst als bestuurder en sinds 2017 als verenigingscoach. Ingrid Kramer is sinds eind 2017 als bestuurslid van de club actief. "Met de kennis van Anno destijds waren wij als bestuur heel blij. Hij was ook degene die ons wees op de mogelijkheid om te pitchen om geselecteerd te worden voor een ondersteuningstraject van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek."

Professionaliseren

Wat waren de wensen van de club destijds? Waterlander: "Heel kort: we wilden professionaliseren als vereniging. We wilden op meer vlakken actief zijn, ook overdag dingen organiseren en voor allerlei doelgroepen. We wilden ons onderscheiden van andere verenigingen. En de ondersteuning, die Rabobank ons voorstelde, paste perfect in die ambitie." De club had voorheen al een goede band met de bank, die de club sponsorde. Er volgden avonden samen met andere clubs, Waterlander verzorgde de pitch en deze werd door de club gewonnen.

Maatwerk

Kramer vertelt hoezeer zij als nieuw bestuur die eerste bijeenkomsten in het ondersteuningstraject gewaardeerd heeft. "We hadden enkele avonden nodig, waarin we samen met ontzettend bekwame en bevlogen mensen onze ondersteuningsvraag zo helder mogelijk konden formuleren. Zo konden we goed nadenken, waar onze behoefte lag en hoe dat dan het beste ondersteund kon worden. Daar kijk ik met heel veel plezier op terug. We waren een redelijk nieuw bestuur en moesten een grote vrijwilligersorganisatie aansturen. Daar kwam ook nog eens ons 100-jarig jubileum bij. De wijze waarop we in al onze vragen met maatwerk ondersteund werden is voor ons vele malen zinvoller geweest dan elke zak met geld."

Toekomstbestendig

Niels Ronk is vanuit Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek vanaf het begin als 'linking pin' betrokken geweest bij het ondersteuningstraject van de club. "Mijn rol is het om te verbinden tussen de bank en de club, wat in dit geval echt een dankbare taak was. Deze club zag vanaf het begin de meerwaarde van de nieuwe manier, waarop Rabobank haar sponsoring wilde inzetten. We willen clubs helpen toekomstbestendig te worden en hun functie als cement voor de lokale gemeenschap versterken. Daar zijn de ambities van AZC uiteraard zó groot, daar wil je als bank graag aan meewerken."

Duurzaamheid

Waterlander beaamt dat de inspanningen van de bank om de club duurzaam op weg te helpen een ideale vorm van ondersteuning was. "We maakten voortdurend verdere stappen vooruit. Er lag inmiddels een nieuw beleidsplan, we installeerden zonnepanelen op het dak en we hadden heel mooie plannen om onze maatschappelijke betrokkenheid te vergroten, zoals met onze G-voetbalafdeling en de samenwerking met Unicef, die op al onze tricots staat. En ik heb bijvoorbeeld heel veel baat gehad bij het sparren met Wilco Huisman over het nieuwe kantinebeleidsplan en de provinciale aanvraag voor 'Vitale Sportpark'-subsidie. Door op zo'n moment een beetje hulp te krijgen van iemand, die daar veel ervaring in heeft, dat is écht zinvol."

Netwerk inschakelen

Ronk bevestigt dat het grote netwerk, wat Rabobank tot zijn beschikking heeft, om clubs te ondersteunen, de belangrijke meerwaarde uitmaakt. "We werken met heel veel partijen samen, vanuit onze bank, maar ook met NOC*NSF, met de sportraden in de regio, noem maar op. En we hebben misschien niet altijd direct het antwoord op alle vragen, maar we zoeken via ons netwerk naar de oplossing."

Niet iedereen blij ermee

Bij AZC is men ervan overtuigd dat dit de juiste vorm van ondersteuning voor hen is. Waterlander: "Maar ik heb ook wel tijdens evaluatiebijeenkomsten gehoord dat andere clubs er helemaal niet zo blij mee waren, die zagen liever de ouderwetse zak met geld." Kramer vult aan: "Nou ja, helemaal zonder geld gaat het ook niet lukken. Want de ballen moet je toch nog kopen. Maar voor ons als bestuur, om te leren hoe je zo'n vrijwilligersorganisatie op de juiste manier aanstuurt, was dit ideaal."

Coronamaatregelen

De afgelopen periode, met de lockdowns en coronamaatregelen, hebben niet alleen de ondersteuning af en toe enigszins bemoeilijkt. Ook de manier waarop de club en Rabobank Noord-en Oost-Achterhoek hun onderlinge betrokkenheid kunnen laten zien, is daardoor nog niet echt tot zijn recht gekomen. Ronk: "Wij willen heel graag ook als Rabobank laten zien wat voor geweldige club AZC is en wilden bijvoorbeeld af en toe gebruikmaken van het clubgebouw. Maar dat hebben we tot nu toe nog niet in de praktijk kunnen brengen. Dat gaat beslist in de toekomst nog wel gebeuren!"

Voorbeeld voor de regio

En wat Waterlander betreft liggen er ook nog wel meer ambities klaar: "We zijn gewoon méér dan een voetbalclub! We willen een voorbeeld zijn voor de hele regio. Onze club zal in de toekomst hopelijk ook deel uitmaken van dat grote netwerk, dat Rabobank inzet om andere clubs te ondersteunen. Wij zouden het mooi vinden om bij verdere trajecten op die manier ook te kunnen helpen."


NOC*NSF 04 aug. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: