Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Voetbalvereniging S.S.C.'55 maakt zich samen met Rabobank klaar voor de toekomst

NOC*NSF19 jul. 2021

S.S.C.'55 uit Sprang-Capelle gaat haar sportpark toekomstbestendig maken: duurzaam en met ruimte voor iedereen die wil voetballen. Rabobank De Langstraat ondersteunt de club via Rabo Clubsupport en zorgt er zo mede voor dat S.S.C.’55 ook in de toekomst haar belangrijke functie in de lokale samenleving kan uitoefenen.

De club, die in 1955 als fusieclub Sparta-S.D.O.-Combinatie ontstond, is een bloeiende vereniging. Zoals voorzitter Remco Steenbeek het zegt: "We zijn een betrokken familieclub met ruim 550 leden. Ik zou het bijna een 'buurtvereniging' willen noemen, want we willen er echt zijn voor iedereen." Net als de gemeente Waalwijk, waar Sprang-Capelle toe behoort, is ook S.S.C.'55 groeiend. "Daarom is het ook noodzakelijk om nú te kijken hoe we in de toekomst over voldoende ruimte beschikken om onze ambities waar te maken", zegt de trotse voorzitter. Het Rabo Clubsupport programma kwam in dat opzicht op het perfecte moment in beeld.

Dick van Rhee is vanuit Rabobank De Langstraat betrokken bij het ondersteuningstraject. De vraag van de vereniging vond hij al vanaf de pitch interessant. "Deze vereniging heeft precies de ambities die wij als Rabobank willen ondersteunen: toekomstbestendig en zelfredzaam zijn en bijdragen aan de leefbaarheid van de gemeenschap. Wij hebben ons ten doel gesteld om hier onze kennis en ons netwerk voor beschikbaar te stellen, en dat is met de inzet van Peter van Baak perfect gelukt."

Ambitieuze plannen

In juni 2020 werd financieel expert Peter van Baak als trajectbegeleider aangewezen; in een eerste sessie werd de vraag van de vereniging onder de loep genomen en kon Van Baak meekijken naar de plannen van de club. Hij was onder de indruk: "Er lag een ambitieus plan, waar ook een financieringsbehoefte uit kwam. Mij werd gevraagd: 'Kunnen we met dit plan naar de bank?'. Dat bleek nog nét even een stapje te vroeg." Steenbeek licht toe: "In onze gesprekken met Peter kwamen we erachter dat het overleg met de gemeente nog verder moest worden gevoerd. Wij wilden niet dezelfde dingen: de gemeente wilde graag de veldcapaciteit vergroten, wij wilden eigenlijk een flinke renovatie van ons Sportpark Van Wijlen. Onze verlichting is verouderd, de kleedkamers voldoen niet aan de KNVB-eisen en op meerdere plekken is zichtbaar dat groot onderhoud in en rondom de kantine noodzakelijk is. Als we alles willen realiseren, dan moet er ergens extra geld vandaan komen." In die zoektocht naar extra financiële ruimte kon Van Baak de club goed ondersteunen.  "Op basis van de goed gefundeerde onderbouwing van de draagkracht van de vereniging die mede met de ondersteuning vanuit Rabo ClubSupport programma is geformuleerd, heeft de gemeente besloten een grote additionele subsidie toe te kennen. Een enorm succes!"

Obligatietraject

Het eerste resultaat ligt er nu: inmiddels heeft de club samen met Van Baak een gezond financieringsplaatje neergelegd. De tweede stap was een obligatietraject onder de leden. Met drie verschillende soorten obligatieleningen konden de leden geld beschikbaar stellen. Van Baak: "Er moet geld op tafel komen, en het gebeurt de laatste jaren steeds vaker dat dat met een obligatielening onder de leden wordt ingezameld. Inmiddels heeft de club al bijna 90.000 euro bij elkaar!" Steenbeek: "Dat was voor ons wel even wennen, hoor. Maar de basisgedachte is: we willen een club zijn waar iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen. Sommigen kunnen dat financieel, anderen kunnen dat straks fysiek, als we gaan renoveren. We zijn meer dan tevreden met het opgehaalde bedrag. Het biedt ons een behoorlijke verlichting van de financiële lasten die we als club op ons nemen."

Iedereen zijn steentje bijdragen

De coronamaatregelen maakten het communiceren met de leden wat lastiger. Steenbeek: "In zo'n familieclub als de onze is het eigenlijk heel gewoon dat we elkaar en anderen helpen. Neem bijvoorbeeld Voedselbank Waalwijk ‘De Rijglaars’, die vanaf komend seizoen op alle tenues staat. Zo steunen we die stichting. Maar om mensen mee te krijgen in onze plannen, daarvoor was de 'derde helft' altijd heel handig. En die hadden we dit afgelopen jaar natuurlijk niet." Peter van Baak vult aan: "De club kan nu aan de slag met het 'aankleden' van de financiering met allerlei acties. Ik help hen graag verder om er daarvoor nog een paar te verzinnen. Denk bijvoorbeeld aan het werven van lokale bedrijven die in natura willen helpen. Of aan leden die willen helpen met schilderen."

Alle formele zaken, zoals de vergunningsaanvragen, zijn inmiddels uitgezet. Tijdens de zomervakantie wordt gestart met het nieuwe kunstgrasveld en de veldverlichting. Steenbeek hoopt dat de club na de vakantie kan starten met de sloop en (ver)bouw van de kantine, kleedkamers en andere noodzakelijke ruimten.

Vol lof

Van Rhee volgt het traject vanaf de zijlijn. Hij is vol lof: "Het is een mooi traject. De vereniging heeft goed tijd geïnvesteerd in de formulering van de vraag en het creëren van draagvlak binnen de club. Ook qua karakter is het een mooie ondersteuningsvraag: het is tastbaar, het gaat over de toekomst van de club. En ze hebben het heel serieus aangepakt, de juiste mensen zijn er op een professionele manier mee bezig. Het is ambitieus, dat zeker. Maar je moet het ook maar durven als bestuur!"

Steenbeek sluit af: "Ik hoop dat ik hier volgend jaar zit als een trotse voorzitter van een club die niet alleen haar doel bereikt heeft, maar dankzij dit traject met de Rabobank ook zelf de kennis en kunde in huis heeft om haar sportpark te blijven vernieuwen. Rabo Clubsupport helpt ons om als vereniging te blijven groeien!”

Achtergrond Rabobank Verenigingsondersteuning

Met Verenigingsondersteuning geeft Rabobank samen met NOC*NSF, LKCA en Kunstbende, sport- en cultuurverenigingen een steuntje in de rug door hen te ondersteunen in hun eigen ambities. Het doel is daarbij om de zelfredzaamheid van de vereniging en de maatschappelijke impact van de vereniging te vergroten. Op dit moment lopen er landelijk ruim driehonderd trajecten bij verenigingen die geholpen worden op diverse gebieden: van het verbeteren van het vrijwilligersbeleid en het gezond maken van de kantine tot het opstellen van een solide sponsorplan.


NOC*NSF 19 jul. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: