Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Is jouw club al klaar voor de WBTR?

NOC*NSF24 mei 2021

Op 1 juli a.s. treedt de WBTR in werking. Doel van die wet is om de bestaande regelgeving voor rechtspersonen in Nederland te verduidelijken en te uniformeren. Veel regels die nu al gelden voor bestuurders van BV’s, gaan vanaf die datum ook gelden voor bestuurders van verenigingen. En dat jouw club zich aan die nieuwe regels houdt, dat moet ook terug te lezen zijn in de statuten van je vereniging.

We vroegen Eva Moison, jurist bij de KNVB, wat zij merken van de inspanningen van de verenigingen om alles te regelen. "We krijgen van veel clubs de vraag of de vereiste statutenwijziging ook al vóór 1 juli moet zijn doorgevoerd. Daarop is het antwoord dat dat niet hoeft, omdat de wet bepaalt dat de verplichte aanpassingen bij de eerstvolgende statutenwijziging kunnen worden meegenomen. Dat neemt niet weg dat het wél belangrijk dat je als bestuur nu de tijd neemt om je te verdiepen in de wet en wat deze wet voor jouw club, maar vooral ook voor jou als bestuur betekent. Daarvoor hebben we ook een checklist en een stappenplan op onze website gezet. Met deze hulpmiddelen kunnen clubbestuurders aan de slag om te kijken wat zij in hun beleid aan moeten passen om in lijn met de WBTR te handelen."

'Wat moeten wij met die wet?'

Een club, die zich niet in de materie verdiept, vraagt zich vooral af wat die wet voor hen betekent. Moison: "Dat is de fase, waarin veel clubs zich op dit moment bevinden, ze zijn zich nog aan het oriënteren en nog niet begonnen met de toepassing. En daarvan zeggen wij: probeer dat juist nú, nu de trainingen en competities nog even op een lager pitje staan, op de agenda van je bestuursvergadering te zetten. Uiteindelijk gaat het erom dat de bestuurders op de hoogte zijn van de wijzigingen en deze daadwerkelijk gaan toepassen in het beleid. Door het tijdig op de agenda te zetten zorg je dat bestuurders vertrouwd raken met het onderwerp en de tijd kunnen nemen om eens kritisch te kijken naar de gang van zaken binnen de vereniging."

Tegenstrijdig belang

Met behulp van een aantal hypothetische voorbeelden op de site probeert de KNVB de betekenis van de wet aan de clubs uit te leggen. "Neem bijvoorbeeld het tegenstrijdig belang. Het begrip tegenstrijdig belang verandert niet zozeer, maar wel wat er gebeurt als daar sprake van is. Dit proberen we helder te maken aan de hand van voorbeelden waar verenigingen mee te maken kunnen krijgen. Juist in de breedtesport wordt tenslotte vaak een beroep gedaan op het eigen netwerk, de kring van vrienden en familie."

Aansprakelijkheid

Een ander aspect van de wet is de verduidelijking van aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillissement. Soms hoor je een clubbestuurder zeggen: 'We vinden geen nieuwe bestuursleden, niemand wil het meer doen, want je bent straks voor alles aansprakelijk.' Maar ook daarbij geldt volgens Moison, dat dit veel genuanceerder ligt. "Je bent als bestuurder niet zo maar hoofdelijk aansprakelijk. Er moet eerst sprake zijn van onbehoorlijk bestuur en dat is een hoge drempel. Met de WBTR komt er een bepaling waardoor bestuurders in faillissement makkelijker aansprakelijk kunnen worden gesteld. Nu kan dat ook al, maar dat is wat omslachtig. Straks kan gewoon verwezen worden naar één bepaling in de wet. Hier schrikken bestuurders erg van. Maar ook dan geldt nog steeds, zoals ook nu, dat sprake moet zijn van onbehoorlijk bestuur. Je moet er als bestuur dus eerst wel een rommeltje van hebben gemaakt voordat aansprakelijkheid om de hoek komt kijken. Het blijft daarom heel belangrijk dat je als bestuur altijd naar eer en geweten handelt en zorgt voor een goede financiële administratie. De komst van de WBTR brengt daar geen verandering in." Winstmakende bedrijven proberen clubs ervan te overtuigen dat het zinvol is deze partijen in te zetten, maar dat is volgens Moison beslist niet nodig. "Het is belangrijk dat je als bestuurder kennis opdoet over de WBTR, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs via een commerciële partij die daar geld voor vraagt. Wij proberen als KNVB onze leden zoveel mogelijk informatie te verschaffen, zodat ze er zelf verder mee aan de slag kunnen." De modelstatuten op de website van de KNVB zijn daarom ook geactualiseerd. En heb je dan toch nog hulp nodig, neem dan contact op met je bond. Die helpen je graag verder!


NOC*NSF 24 mei 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: