Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stap voor stap verduurzamen met Rabobank Verenigingsondersteuning

NOC*NSF27 mrt. 2021

Grofweg één jaar geleden klonk het startsignaal van de Rabobank Verenigingsondersteuning vanuit Rabobank West Betuwe. Met het doel om een aantal geselecteerde, lokale verenigingen te ondersteunen met de verduurzaming van hun faciliteiten en accommodaties. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan isolatie, ledverlichting of zonnepanelen”, vertelt Ans Verhoef, directievoorzitter van Rabobank West Betuwe.

Het programma maakt onderdeel uit van het nieuwe sponsorbeleid van de bank. Een aantal clubs wordt hierbij met 1-op-1 begeleiding geholpen om de club in de basis te versterken. “Dit kan in de basis op diverse vlakken, maar wij hebben bewust gekozen voor het thema duurzaamheid. Hiermee willen we verenigingen voorzien van waardevolle kennis zodat ze zelf kosten kunnen besparen.” In totaal hebben tien verenigingen ondersteuning ontvangen. Verhoef kijkt er tevreden op terug: “Samen met NOC*NSF en lokale partners hebben we veel expertise kunnen leveren en ondanks de af en toe moeilijke omstandigheden door corona hebben de verenigingen alsnog concrete stappen weten te zetten.” We spreken twee van de sportverenigingen die hebben deelgenomen, Biljartvereniging Carambole en Triton Scouting, over hun ervaringen, de leerpunten en resultaten

Triton Scouting

Scoutingvereniging Triton kon de ondersteuning goed gebruiken. Tim Voorhout, actief binnen de beheerstichting van de club, vertelt over het proces: “We zitten sinds 1994 op de locatie waar we nu zitten. De ruwbouw is geplaatst door de aannemer. De ouders en leden van de scouting hebben alles verder afgetimmerd en ingericht. Oorspronkelijk zouden we maar vijf jaar gebruikmaken van dit gebouw, maar in 2013 is met de gemeente overeengekomen dat we hier mochten blijven.” Sinds die tijd is de club gaan nadenken over de toekomst van het gebouw. “Er was weinig isolatie bijvoorbeeld. Daarom zijn we in 2016 zelf begonnen aan een plan om het gebouw voor in ieder geval de komende 30 jaar te moderniseren.” Uiteindelijk bleek het meer tijd te kosten dan gedacht, Voorhout: “We dachten binnen twee jaar wel van plan tot uitvoering te komen. Een standaard valkuil in zo’n traject, denk ik. Er komt vaak veel meer bij kijken dan gedacht.” Om sneller vooruitgang te boeken met de modernisering schreef Triton Scouting zich in voor Rabobank Verenigingsondersteuning: “We wilden graag een alternatieve verwarming – maar waren de opties die wij hadden onderzocht wel de beste? Daarnaast wilden we weten wie ons in de realisatie hiervan financieel kon ondersteunen.” De hulp die de vereniging naar aanleiding van deze vragen kreeg was plezierig, vertelt Voorhout: “Rabobank West Betuwe heeft ons via NOC*NSF al snel in contact gebracht met Groenpand. Zij hebben ons geholpen met het opstellen van een ambitieus plan betreft het verwarmen van het pand. Als we ons niet hadden ingeschreven hadden we deze expertise van de meest moderne maatstaven in duurzame verwarming zeker gemist.” Een jaar later is het verduurzamingsplan volledig afgerond, maar helaas tot op heden nog niet in uitvoering gebracht. Voorhout geeft aan dat de coronacrisis hier een rol in speelt. “De fondsenwerving voor het plan viel niet mee. Mensen geven minder geld uit en zolang het niet wordt gezien als acute noodzaak, zijn donaties vrij lastig te verkrijgen. Maar wanneer we de juiste financiële middelen bij elkaar hebben, kunnen we in ieder geval meteen aan de gang!”

Biljartvereniging Carambole

“Onze club groeit,”, zo vertelt Hans de Ridder, actief bij Biljartvereniging Carambole, enthousiast, “de club is begonnen met zo’n 15 leden en inmiddels uitgegroeid naar zo’n 80 leden.”. De Ridder is al een lange tijd voorzitter van de vereniging. Dat de club groeit is positief, maar een groeiende club brengt ook nieuwe vraagstukken en uitdagingen met zich mee. “In onze huidige accommodatie merken we dat de vaste lasten aanzienlijk gestegen zijn ten opzichte van het vorige gebouw. Denk aan de energierekening, verzekeringen, belastingen, noem maar op.” Het was een goede reden voor het bestuur van de vereniging om samen te komen en te kijken op welke manieren ze kosten konden besparen. “In onze zoektocht naar duurzamere alternatieven zijn we in aanraking gekomen met Rabobank Verenigingsondersteuning. En gelukkig zijn wij een van de clubs geweest die deel konden nemen aan het traject.”

De biljartvereniging had vooral één specifieke vraag, “We wilden het clubgebouw graag energieneutraal maken,”. Of Rabobank Verenigingsondersteuning hier dan ook daadwerkelijk aan heeft bij kunnen dragen, daar hoeft De Ridder niet lang over na te denken: “Inmiddels liggen de zonnepanelen op het dak. Dus of we tevreden zijn? Zeker. We zijn goed op weg geholpen met passend advies om onze accommodatie te verduurzamen én geïnformeerd over de mogelijke financiële hulpmiddelen om de plannen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.” Maar, geeft De Ridder aan, klaar zijn ze nog niet. “Met de zonnepanelen zijn we nog niet energieneutraal. We willen door: een van de volgende stappen is bijvoorbeeld het aanpassen van de klimaatbeheersing in het gebouw.” Dat dit het afgelopen jaar nog niet gerealiseerd is komt ook door de coronacrisis, vertelt De Ridder, die net zoals Triton Scouting ondervond dat fondsenwerving het afgelopen jaar duidelijk lastiger was. “De prioriteiten liggen bij iedereen even ergens anders. Iedereen moest inleveren.” Maar De Ridder vervolgt vrolijk: “Uiteindelijk hebben we de financiering voor de zonnepanelen gewoon rond gekregen. En ook na de Rabobank Verenigingsondersteuning gaan we gewoon door met het verduurzamen van ons pand. Zo maken we stap voor stap vooruitgang. Zoals we al 30 jaar doen.”


NOC*NSF 27 mrt. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: