Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Het Schaffelaartheater: ambities voor brede maatschappelijke rol door samenwerking

NOC*NSF10 mrt. 2021

Het verleden van het Schaffelaartheater in Barneveld kenmerkt zich met name door meerdere fases van financieel 'slecht weer'. Nu, begin juni en ondanks de coronacrisis, blikt men gematigd optimistisch en met de nodige ambities richting de toekomst. De rol van Rabobank Gelderse Vallei was daarin groot. "Mede dankzij hun ondersteuning hebben we deze nieuwe mogelijkheden kunnen opstarten", aldus theaterdirecteur Ronald de Wilde.

Als onderdeel van het sponsorbeleid biedt Rabobank Gelderse Vallei sinds twee jaar verenigingsondersteuning aan. "We proberen samen met experts van LKCA, De Kunstbende en NOC/NSF de ambities van verenigingen en stichtingen waar te maken. Het gaat daarbij om intensieve begeleiding op maat, masterclasses en workshops voor verenigingen en stichtingen. Zo helpen we bij het bouwen van toekomstbestendige en zelfredzame verenigingen en stichtingen. Zij maken het  maatschappelijke leven veelzijdig en leveren daarmee een bijdrage aan een leefbare samenleving”, aldus Michel Gerritsen, adviseur Markteting en Communicatie bij Rabobank Gelderse Vallei. "Bij de start werden verenigingen en stichtingen uitgedaagd om hun vraagstuk aan ons te pitchen. Uit alle pitches hebben we uiteindelijk zeven projecten gekozen, die we ook daadwerkelijk een ondersteuningstraject hebben aangeboden. Het Schaffelaartheater was daar één van, en we zijn heel tevreden met de uitkomsten daarvan."

Toekomstbestendige bedrijfsvoering

Dat beaamt ook Ronald de Wilde, directeur van het Schaffelaartheater. "We hopen dat we hiermee mede een einde kunnen maken aan de moeizame jaren, die het theater achter zich heeft liggen." Na de bouw in 2009 was het middelgrote theater helaas binnen twee jaar op papier al failliet. Daarop werd de exploitatie bv onder een stichting gehangen. Medio 2015 volgde een tweede ‘technisch faillissement’. De gemeente Barneveld redde het theater andermaal en deed een onderzoek naar hoe het in de toekomst wél overlevingskansen zou hebben. Daaruit kwam als conclusie dat er een commerciële exploitant moest worden gezocht voor het theater. De Wilde, die destijds bestuurslid van de stichting en interim directeur van het theater was: "Maar de stichting had de aandelen en diende een goed onderbouwd plan in. Uiteindelijk hebben we in juni 2018 de verlenging van de exploitatierechten gekregen. De pitch voor ondersteuning door de Rabobank kwam voor ons als geroepen!"

Het doel van de ondersteuning was voor De Wilde helder: "Uiteraard is financiële ondersteuning door een partij als Rabobank belangrijk, maar in dit project ging het vooral om de inzet van de expertise van de bank om het Schaffelaartheater te helpen met een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Want alleen zó kunnen we zelfredzaam worden!"

Verbindende factor

Het project werd gestart en het Schaffelaartheater ging samen met deskundigen van de Rabobank en een begeleider/coach aan de slag. Er werd ingezet op samenwerking: door met zo veel mogelijk andere partijen in de gemeente samen te werken zou het theater een veel bredere maatschappelijke rol op zich kunnen nemen. Allereerst werd gezamenlijk het verenigingsleven in Barneveld in kaart gebracht: toneelverenigingen, koren, dansverenigingen, bibliotheken, musea, kunstateliers, et cetera. Deels niet alleen klanten van ons, maar ook van Rabobank. De Wilde: "Uiteindelijk kwam daar een lijst uit met 115 partijen, die we allemaal uitgenodigd hebben voor een bijeenkomst op 2 april 2019 in de Bankhal van het Rabobankgebouw. Uiteindelijk gaven zo’n 35 partijen gehoor aan die uitnodiging en was de bijeenkomst een groot succes. "Wat we daar samen vastgesteld hebben, is dat we elkaar beter willen leren kennen en samenwerken. Als we weten wat ieders behoefte is, dan kunnen we met iedereen samenwerken. En ja, Rabobank Gelderse Vallei was daarin duidelijk de verbindende factor. Niet alleen had de bank al met vrijwel al die partijen al contact, maar dat verbinden sluit natuurlijk ook naadloos aan op het gedachtegoed wat de bank wil meegeven aan de samenleving."

Cultuurplatform Barneveld

Ook vanuit de gemeente Barneveld werd inmiddels actief meegedacht: er werd een Cultuurplatform Barneveld opgericht, dat als doel heeft om vanuit de collectiviteit van het platform stappen te zetten om onderling de samenwerking te bevorderen van culturele instellingen en partijen bij het voorzien in de culturele behoeften van de inwoners. De Wilde is inmiddels voorzitter van dit Cultuurplatform. "Dat was een positief  bij-effect van onze ontmoeting in het kader van het ondersteuningstraject. Want de partijen, die destijds bij de Rabobank waren, zijn nu ook allemaal partner in het Cultuurplatform. En de individuele culturele instellingen zijn daarmee heel erg geholpen." De continuïteit van wat het ondersteuningstraject beoogde is daarmee uiteraard ook goed gewaarborgd.

Cultuureducatie en -participatie

Een derde poot, waar binnen het ondersteuningstraject aandacht aan werd geschonken, is, naast professionele en amateurvoorstellingen, de verruiming van de activiteiten van het Schaffelaartheater met cultuureducatie en -participatie. De Wilde: " Het Schaffelaartheater wil Barnevelders faciliteren in hun culturele ambities en maatschappelijke initiatieven. Hiervoor is het nodig dat we naar hun behoeften luisteren: wat willen zij doen, maken of beleven? We willen de aanjagersrol op ons nemen voor de ontwikkeling van een cultureel-maatschappelijke ontmoetingsplek voor Barneveld en de omliggende dorpen. 'Barneveld Ontmoet' en ‘SamenCultuurMaken‘ , noemen we dat." Met zo'n structuur behoren dan ook weer andere subsidiemogelijkheden, bijvoorbeeld het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie, tot de mogelijkheden.

Coronacrisis

De coronacrisis leverde voor de planning van het traject de nodige vertraging op, maar biedt ook zeker kansen voor de toekomst. "In onze planning waren we bezig met de voorbereiding van een 'In-Markt', waarbij we alle culturele partijen bij elkaar wilden halen om te kijken welke matches er allemaal mogelijk zijn voor gezamenlijke activiteiten of gezamenlijke sponsorwerving. We hadden bijvoorbeeld een koor, een muziekvereniging en een dansvereniging, die samen een uitvoering willen geven. Ofschoon veel partijen het op dit moment financieel moeilijk hebben, is er tegelijkertijd nu veel aandacht voor de rol van cultuur binnen de gemeenschap. De bijeenkomst hebben we uitgesteld tot september. En wij als theater hebben een grote hoeveelheid tweedehands kinderkleding ingezameld, waarmee we in het komende seizoen kindertheatershows organiseren."

De creativiteit en het bedenken van nieuwe initiatieven is volgens De Wilde ook mede te danken aan de begeleiding. "Bij de gesprekken met de ondersteuner werden we daar echt in geholpen: ons werd een spiegel voorgehouden, we werden ondersteund bij het neerzetten van een context, maar vooral ook getriggerd om 'out-of-the-box' te denken, om de mogelijkheden van het programma te benutten. Ik denk dat we daar in de toekomst ook nog veel profijt van kunnen hebben!"

Ambities

Het Schaffelaartheater gaat vol vertrouwen en vol ambitie, naast theater en verhuur, met haar plannen voor cultuureducatie en -participatie aan de slag. "Zowel vanuit de Rabobank als van de financieel toezichthouder hebben we heel veel morele ondersteuning ervaren. Die gaan we nu proberen om te zetten."


NOC*NSF 10 mrt. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: