Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Rabo Verenigingsondersteuning bij Levitas: ontwikkeling van binnenuit

NOC*NSF04 jan. 2021

Levitas Gym & Dance uit Wijk bij Duurstede was al een vitale gymnastiekvereniging. Maar toen Rabobank Rijn en Heuvelrug aangaf lokale verenigingen te willen ondersteunen, meldde het bestuur zich onmiddellijk aan. "We wilden alles graag nóg beter doen", zegt voorzitter Marieke Koken. "En daarmee zijn we al een heel eind op weg!"

Pauline Deckers, marketing- en communicatieadviseur bij Rabobank Rijn en Heuvelrug, beaamt dat. "Wat ik mij kan herinneren van de pitch van Levitas, nu ongeveer twee jaar geleden, is het enorme enthousiasme van het bestuur! Die intrinsieke motivatie van de bestuursleden om het reilen en zeilen binnen de vereniging op orde te krijgen, die straalde ervan af!" Marieke Koken: "Levitas is ook écht een mooie club! We hebben ongeveer 400 leden, een prachtige turnhal. We functioneren met een bestuur van zes personen en een kernteam van drie hoofdtrainers. We hebben zes trainers in loondienst en 15 trainers op declaratiebasis. Daar komen behoorlijk wat belangrijke processen aan de orde. En ja, we wilden af van de kneuterigheid, het amateuristisch werken, we wilden een professionele organisatie worden, met behoud van het 'fijne club'-gevoel."

'Handboek Levitas'

In eerste instantie dacht het bestuur die stap te kunnen zetten door het opstellen van een 'Handboek Levitas'. Marieke: "Een handboek, waarin alles wordt vastgelegd hoe we dingen doen, wat er moet gebeuren, enzovoort. Zodat iedereen heel eenvoudig taken op zich kan nemen en wij als bestuur het gevoel hebben alles onder controle te hebben."

Het ondersteuningstraject bij Levitas wordt begeleid door Reggy Schutte, één van de procesbegeleiders vanuit NOC*NSF. Zij herinnert zich nog de eerste kennismaking: "Dat was op 19 februari 2019, dat weet ik nog goed. We hadden een bijeenkomst in de turnhal, we zaten op houten banken en het was er koud! Maar het was een supergave avond, het is een geweldige club om te mogen begeleiden."

De club ging eerst aan de slag met de vraag 'wat voor club ben je?'. Marieke: "We hadden eigenlijk zelf al een heel concrete oplossing voor onze vraag voorgesteld - ‘het Handboek Levitas’- , maar het begeleidingstraject verliep anders . We brachten eerst ons probleem beter in kaart (eenzijdige belasting van enkele personen, niet-soepele processen). Dat was voor ons bestuur af en toe best wennen. Soms was het een worsteling, soms voelde het als een stap terug. Maar uiteindelijk is het heel zinvol geweest. Het heeft ons geholpen helder te krijgen wat het doel is en wat een passend middel is."

Reggy vult aan: "Het bestuur is onwijs betrokken. En zij zorgen heel goed voor de club, maar ze zijn ook kwetsbaar. Dat is zo gegroeid. Zij stelden vast dat er eigenlijk altijd zaken zijn die het proces, waar zij in zitten, verstoren. De waan van de dag bepaalt vaak wat zij doen. Maar dat komt ook omdat zij het héél goed willen doen."

Beweging gaande

De eerste veranderingen zijn voor de buitenwereld dan nog niet zo zichtbaar, binnen het bestuur worden ze wel degelijk gevoeld. "We verdelen de taken veel bewuster, we verschuiven ook taken. Je voelt ook dat er een beweging gaande is: een bewustzijn. We proberen als bestuur niet meteen in de uitvoering te schieten, maar eerst een stapje terug te doen. Ons de vraag stellen: moeten wij dit doen?"

'Clubtaken' zijn binnen Levitas niet vrijwillig. De club kiest ervoor de contributie zo laag mogelijk te houden én het gemeenschapsgevoel binnen de club te versterken. Dit doen zij door van iedereen te verlangen dat zij een taak voor de club uitvoeren, al is het ook mogelijk dit af te kopen. "Dat is niet eenvoudig, bij een gymnastiekvereniging is het niet zo simpel als bij familiesporten als hockey en voetbal, om een band op te bouwen met de ouders van de kinderen. Binnen de wedstrijdgroepen is dat iets gemakkelijker, daar kennen de ouders elkaar meestal wel van de (enkele) wedstrijden op locatie. Maar bij een groot deel van onze leden is de binding opbouwen niet vanzelfsprekend. En wij willen dat wel heel graag, ook om onze maatschappelijke rol te kunnen vervullen."

Clubs van binnenuit versterken

Alles overziend concluderen Reggy en Marieke dat Levitas al grote stappen gezet heeft en zeker op de goede weg is. "Maar we zijn er nog niet", zegt Marieke. "Ik verwacht dat we over een jaar wel al een heel stuk verder zijn." Reggy blijft de club nog een stukje begeleiden. Momenteel wordt er door twee bestuursleden aan gewerkt om de visie van de club op papier te zetten. Ook de trainercompetenties worden gedefinieerd en het opzetten van een 'jeugdraad' en het doen van een ledenonderzoek staan nog op het programma. Reggy: "Maar dat is het mooie van deze ondersteuning: eigenlijk kan het bestuur dat allemaal zelf."

Marieke beaamt dat: "De Rabobank verenigingsondersteuning is echt een super concept! Het helpt clubs om zich van binnenuit te versterken!" Pauline: "Dat is wat wij willen: toekomstbestendige, zelfredzame verenigingen, die een maatschappelijke bijdrage aan de samenleving leveren."

En dat doet Levitas. Marieke: "Dat is zó mooi: de meerwaarde van onze sport over te brengen. We helpen kinderen een gezond zelfvertrouwen op te bouwen, hen te laten zijn zoals je bent. We willen een thuishaven zijn, transparantie en veiligheid uitstralen. Dan kunnen we trots zijn op wat we hier doen!"

Dit artikel verscheen ook in de decembereditie van Rabo & Co, klik hier voor de link


NOC*NSF 04 jan. 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: