Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Online sessies over de ontwikkeling van G-sport

NOC*NSF02 dec. 2020

Competities liggen stil en trainingen, mits in de buitenlucht, gaan gepaard met strikte richtlijnen: corona heeft het (sport)leven aardig op de schop gegooid. Ook de ontwikkeling van de G-sport krijgt een knauw door de maatregelen, maar deze tijd biedt G-sport wél de ruimte om na te denken over de periode na de pandemie. Het Fonds Gehandicaptensport, ING en KNVB organiseren daarom online sessies.

Deelnemers aan deze online sessie kunnen kiezen uit de thema’s vervoer, financiën en ledenwerving. Over deze onderwerpen krijgen zij tips, ze worden meegenomen in succesvolle casussen en ze krijgen de mogelijkheid om te sparren met andere deelnemers en deskundigen. De sessies vinden plaats tussen 7 en 14 december.

Regelen van vervoer

Het thema vervoer is van belang omdat bijvoorbeeld G-voetbal doorgaans regionaal wordt gespeeld, waardoor de voetballers relatief grote afstanden moeten afleggen naar uitwedstrijden. Vaak zijn er niet voldoende begeleiders aanwezig om met meerdere auto’s af te reizen naar een wedstrijd en daarnaast brengt autorijden de nodige kosten met zich mee. Er zijn clubs die dit, bijvoorbeeld middels een rijschema, handig en structureel hebben opgelost. Tijdens de sessie kunnen zij als voorbeeld dienen.

Crowdfunding, sponsoring en subsidie

Er zijn meerdere manieren om extra geld te genereren voor G-teams. Een relatief onbekende methode is het toepassen van crowdfunding. Het Fonds Gehandicaptensport en ING nemen de clubs tijdens de sessie dan ook mee in het opzetten en het uitvoeren van succesvolle crowdfunding. Hoe pak je dit aan en hoe communiceer je erover? Welke belangrijke ins en outs moet je weten om er een succes van te maken? Ook wordt er tijdens de sessies stilgestaan bij de mogelijkheden voor sponsoring en subsidie.

Ledenwerving

In 2005 steeg het aanbod voor jeugdteams in de G-sport enorm, maar de afgelopen jaren is dat aanbod steeds minder geworden. Deze afname is onder meer te verklaren door de doorstroom van jeugdsporters naar de senioren en de concurrentie van ander aanbod. Er is dus doorlopend aandacht nodig voor de instroom van nieuwe, jonge G-sporters, maar zo eenvoudig is dat niet. In de sessie over ledenwerving krijgen deelnemers dan ook mooie voorbeelden en handige tips van clubs die hun werving succesvol hebben opgezet.


NOC*NSF 02 dec. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: