Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Subsidie voor Wereldmeiden om vluchtelingenmeiden te laten sporten

NOC*NSF25 nov. 2020

Wereldmeiden is een project in het kader van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van de Rijksoverheid. Onlangs honoreerde ZonMw een subsidieverzoek van Wereldmeiden, waardoor 360 meiden uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel de komende jaren kunnen kiezen voor maatschappelijke diensttijd bij Wereldmeiden en vluchtelingenmeiden laten sporten. De organisatie is hier maar wat blij mee.

Met Wereldmeiden wil de overheid de talenten van jongeren inzetten om via maatschappelijke projecten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. In Wereldmeiden begeleiden tien meiden die een maatschappelijke diensttijd doen (MDT’ers), tien vluchtelingenmeiden (deelnemers) bij het sporten. Na voorbereidende workshops ontmoeten de MDT’ers de deelnemers in een warming-up-bijeenkomst.

Sportcarrousel

Vervolgens gaat de hele groep tien weken lang in een sportcarrousel verschillende sporten uitproberen. De MDT’ers helpen de deelnemers bij allerlei uitdagingen, zoals de taal, het vervoer en de spelregels. Vervolgens kiezen de deelnemers een sport die ze samen met hun ‘maatje’ nog twaalf weken langer mogen verkennen bij de sportvereniging. Tijdens de vakanties organiseren de MDT’ers ook activiteiten. De MDT-reis duurt een half jaar en sluit af met een zelfgeorganiseerde cooling-down-bijeenkomst. Na afloop ontvangen de MDT’ers een certificaat. 

Betere integratie

Sport en bewegen sluit goed aan bij de belevingswereld van meiden. Voor de vluchtelingenmeiden die nog niet zo lang in Nederland wonen en bezig zijn met inburgeren, helpt samen sporten bij het leren kennen van leeftijdsgenoten, bij taalverwerving en het beter integreren in de Nederlandse samenleving. De meiden die als MDT’er deelnemen aan het project leren hoe je via maatschappelijke projecten en activiteiten kunt bijdragen aan de samenleving. Door zich in te zetten voor de vluchtelingenmeiden leren ze hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. 

Sinds de officiële start van MDT in maart 2020 ligt de focus op het uitbreiden van het landelijke MDT-netwerk, zodat alle jongeren in Nederland tussen de 14 en 27 jaar een MDT kunnen doen. Wereldmeiden is de afgelopen jaren in 6 gemeenten in Overijssel uitgevoerd. Met de nieuwe subsidie kan Huis voor Beweging samen met alle partnerorganisaties het aantal locaties uitbreiden met 11 nieuwe gemeenten in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Het doel is om in twee rondes 360 MDT’ers én 360 vluchtelingenmeiden te bereiken in 17 gemeenten.  

Lokale werkgroep

Het partnerschap van Wereldmeiden bestaat uit: Huis voor Beweging, LOWAN, Sportservice Overijssel, Sport Drenthe, Sport Friesland en Huis voor de Sport Groningen.
In elke gemeente zorgt een lokale werkgroep, met vertegenwoordigers van maatschappelijke- en onderwijsorganisaties, voor de werving en uitvoering van het project. De gemeentelijke buurtsportcoaches zijn de projectleiders en lokale aanspreekpunten. Zij worden ondersteund door de organisaties in het partnerschap.  

Met het project Wereldmeiden wil de overheid de talenten van jongeren inzetten om via maatschappelijke projecten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt de samenleving sterker. MDT brengt mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar. Wil je graag meer informatie? Kijk dan op www.wereldmeiden.nu of neem contact op met Willie Westerhof, projectleider Wereldmeiden bij Huis voor Beweging.


NOC*NSF 25 nov. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: