Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Rabobank Utrecht: Verenigingsondersteuning gaat de volgende ronde in!

NOC*NSF16 nov. 2020

Het is ons het afgelopen jaar allemaal duidelijk geworden: hoe hard de Nederlandse samenleving toekomstbestendige, succesvolle verenigingen nodig heeft. Waarin Rabobank, als coöperatieve bank, graag op lokaal niveau de clubs ondersteunt. "Dat deden we al heel succesvol in de afgelopen cyclus", vertelt Sandra van Vessem, Directeur Particulieren & Private Banking van Rabobank Utrecht en omstreken. "Daarom willen we dat nu graag wéér doen voor de nieuwe clubs, die hun vraagstukken aan ons voorleggen."

Rabobank Utrecht startte ruim drie jaar geleden met de eerste ondersteuningstrajecten in de 'nieuwe vorm'. "Geen zak met geld meer, maar daadwerkelijke ondersteuning in de vraagstukken, waarvoor de clubs zich gesteld zagen. Met ons netwerk en onze kennis en kunde kunnen we heel veel problemen helpen op te lossen. Waarbij altijd voorop staat dat het de club zelf is die aan de slag gaat, de ondersteuning is immers maar tijdelijk", aldus Michel Geluk, adviseur Marktbewerking, Communicatie & Coöperatie bij Rabobank Utrecht en omstreken.

Maatwerk

Tijdens de trajecten uit de vorige cyclus  werden grote en kleine verenigingen ondersteund, grote en kleine problemen werden voorgelegd. "Dat is het grote voordeel van deze vorm van verenigingsondersteuning", bevestigt ook Maarten van Yperen, projectleider Rabobank Verenigingsondersteuning binnen NOC*NSF. "Daar waar maatwerk nodig is, kan maatwerk geleverd worden. En als het gaat om problemen, waar veel clubs mee te kampen hebben, dan kan er in de vorm van masterclasses of workshops geholpen worden. Zo leren clubs niet alleen van de ondersteuners, maar ook nog van elkaar. Die onderlinge verbondenheid zorgt ervoor dat de clubs op andere momenten elkaar lokaal ook weer weten te vinden. En de ondersteuning die Rabobank biedt, geeft onze bonden ook weer extra mogelijkheden richting hun clubs: zij hebben een extra tool in hun koffer.”

Sportpark Galecop

Een kleine greep uit de 'successtory's' van de vorige ronde brengt ons onder andere bij Sportpark Galecop. "Vier sportverenigingen op één sportpark, met alle vier vergelijkbare problemen, waar clubs in deze tijd mee te kampen hebben: vrijwilligerstekort, kadertekort, weinig betrokkenheid bij de ouders en krimpende inkomsten", vertelt sportparkmanager Jimte Poelman. De inzet van Poelman is een van de resultaten van de gezamenlijke ondersteuningsaanvraag van de vier clubs. In een filmpje lieten de vier clubs (voetbal, rugby, atletiek en honk- en softbal) zien dat zij behoefte hadden aan meer onderlinge samenwerking, om zo de veranderende sportbehoefte op te pakken en het Sportpark Galecop maatschappelijk betrokken en toekomstbestendig te maken. Hij werd aangesteld door het Nieuwegeinse sportbedrijf SportID, en samen met procesbegeleider Gersom Smit gingen de clubs aan de slag om de kansen en samenwerkingsmogelijkheden uit te werken. Inmiddels vinden er allerlei activiteiten plaats, die ook ervoor zorgen dat de sportparkmanager betaald kan worden. Poelman: "Onze eerste grote activiteit was een gezamenlijke open dag, die we in september 2019 organiseerden. Zelfs de hiernaast gelegen golfclub deed daaraan mee. Sindsdien doen we steeds meer dingen samen, en voor de toekomst zijn er ook nog mooie plannen!" Michel Geluk vindt het ondersteuningstraject een mooi voorbeeld van wat er door zo'n traject kan ontstaan. "Toen de vier clubs samen de aanvraag indienden, kenden de clubs elkaar nauwelijks. Tijdens het traject kreeg de samenwerking pas echt vorm! Hun activiteiten zijn wat mij betreft echt een voorbeeld voor andere clubs!"

Tafeltennisvereniging SVE

Van een heel andere orde van grootte was de ondersteuning bij tafeltennisvereniging SVE in Utrecht. Jasper Graaff is sinds vier jaar voorzitter van de club en hun eerste verzoek om ondersteuning was vooral gericht op hun vrijwilligersbeleid. "We waren in die tijd enorm gegroeid, van 170 naar 270 leden... Dat leidde tot een aantal uitdagingen op het gebied van vrijwilligers: zoals we het tot dan toe gedaan hadden, dat ging niet meer. Er waren meer mensen bij betrokken en de organisatie vergde ook een hogere mate van professionaliteit. Daarin werden we ondersteund: we hielden eerst een aantal brainstormsessies op de club, waarin we de hele club hebben doorgelicht. Dat was bijzonder nuttig. Op basis daarvan hebben we de commissies en structuren binnen onze vereniging in kaart gebracht en een actieplan opgesteld. Uiteraard moet je dergelijke dingen binnen de club als bestuur wel zelf doen, maar het is fijn als iemand met verstand van zaken je daarbij begeleidt."

Vervolgens kwam er een heel andere ondersteuningsvraag aan Rabobank vanuit SVE. Graaff: "Dat was ons clubgebouw... Dat dateert uit de jaren '90 en was heel hard aan renovatie toe. De kennis, die daarvoor nodig was, konden we ophalen bij iemand die dat vanuit de bond, de NTTB, vrijwillig doet. Maar de renovatieplannen waren zodanig complex, dat we ons genoodzaakt zagen om een bedrijf in te schakelen om een verbouwingsrapport op te stellen. Gelukkig wilde Rabobank Utrecht e.o. ons daarin financieel ondersteunen. Met het uitgebreide projectplan, inclusief begroting, konden we toen gelukkig aan de slag! Inmiddels is de vloerisolatie aangebracht en zijn de toiletten gerenoveerd. De komende maanden staat er nog veel meer op de planning. Als het project klaar is staat er weer een prachtig gebouw waar we jaren mee vooruit kunnen!"

ZPC Watervlo

Een voorbeeld van een kleine ondersteuningsvraag, die voor een club een grote stap in de toekomstbestendigheid opleverde, is de ondersteuning van ZPC Watervlo. De zwem- en poloclub heeft ruim 800 leden en heel veel plannen. Joan Knight is secretaris van de vereniging en vat de ondersteuning kort maar krachtig samen: "Deze ondersteuning door de Rabobank is voor ons véél waardevoller dan een zak met geld!" De club had in de eerste ondersteuningsronde met name behoefte aan iemand, die hen kon helpen een langetermijnvisie te ontwikkelen. Knight vertelt: "Dat was écht een goed traject! We hadden wel '10 gouden regels', maar eigenlijk geen langetermijnbeleid. We hebben al jaren te kampen met een badwatertekort. We hebben een techniekschool, als verlengstuk op elementair zwemmen, waarmee we dan onze leden verder behouden en ze doorstromen naar zwemmen of waterpolo. Maar door het gebrek aan badwater lukt het ons niet om dat verder goed op te bouwen. Met de externe begeleiding is het ons wel gelukt om op een heel leuke manier een langetermijnvisiestuk te schrijven. Dat werken we nu per onderdeel nog verder uit. Dat gaat zeker lukken!"

Mooie uitdaging

Met alle mooie resultaten uit de voorgaande ronde hopen Van Vessem, Geluk en Van Yperen dat de nieuwe ronde weer mooie aanvragen voor ondersteuning oplevert. "De maatschappelijke betrokkenheid, zoals die vanuit Rabobank gevoeld wordt, die leeft ook bij heel veel sportverenigingen. Wij kunnen hen zo helpen om die rol samen met ons te vervullen... Een prachtige uitdaging, toch!? We gaan er weer voor!"

Tafeltennisvereniging SVE maakte een professionaliseringsslag.


NOC*NSF 16 nov. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: