Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Bij GV Sportlust zet iedereen in op ontwikkeling

NOC*NSF27 nov. 2020

Gymnastiekvereniging Sportlust uit Enschede had enkele jaren geleden zo'n 230 leden, inmiddels zijn er dat zo'n 700. "Dat vergt veel van een bestuur", zegt voorzitter Saskia Smit. "En met de ondersteuning van Rabobank zijn we erin geslaagd om deze groei iets van de hele club te maken: iedereen kan zich persoonlijk ontwikkelen en zo meebouwen aan de ontwikkeling van onze vereniging."

Saskia Smit is met recht trots op wat de club inmiddels bereikt heeft. Sinds negen jaar is zij voorzitter van GV Sportlust. "Er is veel gebeurd, dat zeker. Toen ik begon was net het hele bestuur opgestapt en waren we met een nieuw bestuur aan de slag gegaan. Voortvarend en succesvol, het ledenaantal groeide snel, wat ervoor zorgde dat wij voornamelijk bezig waren met het opbouwen van alle benodigde structuren om die groei aan te kunnen."

Sportaal gaf de tip

In 2016 werd de club door het gemeentelijk sportbedrijf Sportaal opmerkzaam gemaakt op de geboden kans om zich te melden voor ondersteuning door Rabobank Enschede-Haaksbergen. "Zelf hadden wij destijds nog geen contact met Rabobank, we waren nog bezig met het opbouwen van ons netwerk in Enschede. Maar we pasten volgens Sportaal wel goed in het programma, dus maakten we een filmpje van anderhalve minuut waarin we ons als club voorstelden en aangaven dat we vooral ons als bestuur wilden ontwikkelen om zo onze club te versterken."

De club werd geselecteerd en kreeg een eerste ondersteuningstraject aangeboden. Procesbegeleider Moniek Rijnders licht het kort toe: "Dat eerste traject werd begeleid door Richard Migchielsen en was vooral bedoeld om het bestuur te helpen bij de vraag: hoe bestuur je samen?" Saskia vult aan: "Al vrij snel tijdens dat traject merkten wij als bestuur dat we eigenlijk veel te veel te doen hadden: onze club groeide ongeveer 25% per jaar! Dus daarop volgde meteen aansluitend een tweede ondersteuningstraject, waarbij de hulpvraag werd verlegd in de richting van: hoe betrekken we het hele team bij het reilen en zeilen van onze club?"

Voorbeeldclub

Dat ondersteuningstraject werd opgepakt door Michael Hollander, die GV Sportlust vanuit eerdere ondersteuningswerkzaamheden vanuit de KNGU al kende. Hij schetst de club die hij daar aantrof: "Mij was al snel duidelijk dat met Saskia als voorzitter van GV Sportlust een professionaliseringsslag was ingezet. De manier waarop het bestuur erin slaagde om heel jong kader aan de club te binden was prachtig om te zien. Ik had toen al meteen het gevoel dat GV Sportlust een voorbeeldclub zou kunnen zijn én worden."

En dat blijkt ook zo te zijn. Saskia: "Wij hebben nu een bestuur van vijf personen, die goed de taken verdeeld hebben. We hebben goed inzicht in de eigenschappen die we daarvoor nodig hebben. We zouden wel graag af en toe iets meer tijd nemen om dingen ook te evalueren, maar de ontwikkelingen gaan voortdurend zó snel dat we daar nauwelijks aan toe komen. Sinds begin van dit seizoen hebben we bijvoorbeeld ook een verenigingsmanager aangesteld, die ons een aantal taken uit handen neemt. We vinden het ook heel belangrijk om onze kennis door te geven aan andere verenigingen in Enschede. Zo nodigen we elk jaar een keer alle gymnastiekverenigingen uit om van gedachten te wisselen en over onze ervaringen te delen."

Talentontwikkeling

Michael ondersteunde in het tweede traject de club met het bouwen aan een structuur, waarin de teamleden betrokken zijn bij de organisatie. "Maar daar bleef het niet bij: het team gaf aan dat zij zich ook heel graag wilden doorontwikkelen op het technische vlak. Dus toen was er weer een nieuwe ondersteuningsvraag." Die derde ondersteuningsronde is nu aan het eind gekomen. Stan Broen is één van de twaalf trainers, die vanaf het begin daarbij betrokken was. De 25-jarige trainer is een voorbeeld voor het enthousiasme en de gretigheid, waarmee de jonge trainers bij GV Sportlust aan de slag zijn. De 25-jarige Stan vindt het geweldig om zo betrokken te zijn bij het verbreden en doorgeven van de kennis binnen de club. Hij is clustercoördinator heren turnen en werd in de laatste ondersteuningsvraag vanuit de club aangesteld als één van de kartrekkers voor het talentontwikkelingsprogramma van het dames- en het herenteam. "Dat was af en toe best veel vergaderen, ja. Maar dat vind ik niet erg. Het zorgt er ook voor dat je zelf je team kunt aansturen en dat je mee kunt bepalen hoe je wil dat het gedaan wordt." Inmiddels heeft de club een talentontwikkelingsbeleid voor zowel het heren- als het damesselectie turnen.

Gretig team

Michael bevestigt dat die gretigheid en dat enthousiasme niet alleen bij Stan te vinden is, maar bij de hele groep. "Dat tekent de club: het jonge kader, dat het bestuur aan de club weet te binden, krijgt een prominente rol en heeft daardoor ook een heel actieve instelling." Stan volgt inmiddels ook de Trainer-Coach3-opleiding, waardoor hij Michael ook na het ondersteuningstraject af en toe blijft zien. Michael: "Ik blijf wel een beetje aangehaakt, maar in principe doet deze club het perfect. Ik heb er alle vertrouwen in!"

Saskia is trots op wat er inmiddels bereikt is: "Het voelt allemaal heel natuurlijk aan. Wij zien Michael als een deskundige, de teamleden willen vooral alles van hem weten, zij zijn heel gretig. Wij proberen processen te optimaliseren, te bouwen aan teams. Door mensen in hun kracht te zetten willen we hen helpen zich persoonlijk te ontwikkelen, en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van onze leden en de club. En het leuke is dat je dat niet alleen vanuit je eigen geledingen hoort, maar dat we ook uit de regio complimenten krijgen over de mooie ontwikkelingen die onze club doormaakt!"

Rabobank

Ook Nicole Gerritse, adviseur Marketing, Communicatie & Coöperatie bij Rabobank Enschede-Haaksbergen is trots op het resultaat van de ondersteuning. “Als Rabobank vinden wij het heel belangrijk dat het verenigingsleven in de regio bloeit. Als coöperatieve bank weten we hoe belangrijk het is om samen te werken en om samen te realiseren. Dat is goed voor de direct betrokkenen, maar ook goed voor de vereniging en de regio. De Rabobank is een samenwerking aangegaan met NOC*NSF om verenigingen te ondersteunen bij de zaken waar ze tegenaan lopen; van vrijwilligersmanagement tot het sparren met besturen. Zo ook in Enschede met GV Sportlust."


NOC*NSF 27 nov. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: