Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Online inspiratieavond: "Een prima alternatief"

NOC*NSF05 okt. 2020

De Rabobanken in de regio Noord-Holland Noord hebben in september de aftrap gegeven voor een nieuwe cyclus verenigingsondersteuning. Zoals gebruikelijk begint een dergelijk traject met een inspiratiesessie. Vanwege corona vonden deze sessies in een online omgeving plaats. "Het is een succesvol concept, dat zich ook prima leent om online te doen", concludeert Bart Hendriks, procesbegeleider vanuit NOC*NSF, in een terugblik.

Onze samenleving heeft in de afgelopen maanden veel veranderingen ondergaan. De ondersteuning van sportverenigingen door Rabobank heeft de gevolgen van de coronamaatregelen ook gevoeld. "Eigenlijk hadden we in Alkmaar al medio maart willen starten met de nieuwe ronde", vertelt Ciska Plomp-Benninga, Adviseur Marketing & Communicatie bij Rabobank Alkmaar en omstreken. "De inspiratiesessie stond gepland voor half maart, dat was precies in die week, dat de intelligente lockdown begon."

Afhankelijk van techniek

Inmiddels zijn mensen al enigszins eraan gewend, dat men bijeenkomsten en vergaderingen online organiseert. "Toch blijft het even afwachten, hoe het allemaal verloopt", zeggen zowel Bart als Ciska. "Je bent heel sterk afhankelijk van de techniek, het blijft spannend of alles functioneert. En ook de vraag of de interactie en de uitkomst vergelijkbaar is met een live bijeenkomst, die hebben we ons van tevoren best wel gesteld."

De uitkomst is uitermate positief. Bart: "Als je het vergelijkt met de fysieke bijeenkomsten, dan was de opkomst nu weliswaar iets lager. Maar dat komt ook doordat we bij die bijeenkomsten tegen de verenigingen zeiden dat zij het beste met minimaal twee of drie bestuursleden samen konden komen. En dan waren er circa 90 tot 100 mensen aanwezig. De inspiratiesessie in Alkmaar op 21 september was de derde online sessie in de reeks in Noord-Holland Noord. Nu, bij deze online bijeenkomst hadden we een opkomst van ongeveer 50 personen, terug te voeren op een stuk of dertig verenigingen."

Skybox als studio

De locatie van de sessie was mooi, de presentatie van het geheel was in handen van Hans van Egdom en die stond in een prachtige Skybox in het AZ-stadion. Ciska: "Die was net drie dagen ervoor geopend, dus dat was ook wel een prachtige kans. We wilden er bewust een leuke setting van maken, een soort studio creƫren. Dit was een heel geslaagde keus!"

Alles verliep vlot. In iets meer dan anderhalf uur tijd werd een goed geolied programma gedraaid, waar van begin tot eind enthousiasme te voelen was. Met een inleidend gesprek met Gideon Nijemanting, directeur van Rabobank Alkmaar e.o., werd afgetrapt. Er werd ingegaan op de verwantschap tussen de bank en het verenigingsleven, dat men samen de problemen die men heeft wil oplossen. "De lokale gemeenschap is de basis van de samenleving." De verschillende vormen van ondersteuning passeerden ook de revue. En uiteraard werd er teruggekeken op de succesvolle ondersteuning, die in de vorige cyclus heeft plaatsgevonden. Bart Hendriks haalde er enkele parels uit: een theater, dat ondersteund wilde worden om een betere bezettingsgraad te bereiken, maar waar de vraag achter die vraag bleek dat de trotse uitstraling naar buiten toe voor verbetering vatbaar was. Of de twaalf volleybalverenigingen, die wilden samenwerken om de volleybalsport in de regio te versterken.

Na het 'plenaire' deel van de sessie werden er zeven kleine groepen gevormd, die samen een half uur in gesprek gingen. De opdracht die men meekreeg was de kenmerken van je vereniging te beschrijven, de ambities en de ondersteuningsvraag. Binnen de diverse 'boxes' was een gespreksleider en werd er door de andere groepsleden gereageerd op de andere verenigingsbestuurders. Die groepsgesprekken lieten een grote mate van openheid en eerlijkheid zien. Ciska: "Het was goed om te zien dat, ook al kijken de mensen elkaar niet zo recht in de ogen als in een fysieke bijeenkomst, die openheid toch lukte. Ook de vorige keer hadden we heel goede ervaringen met het werken in kleine groepen. Je ziet echt verbindingen ontstaan."

Formuleren van de hulpvraag

Ook deze keer gaven de deelnemers hun collega bestuurders waardevolle tips of suggesties om de plannen vanuit een andere invalshoek te bekijken. Dit alles moet de verenigingen helpen om in hun eigen bestuur in de komende weken een aanmelding voor te bereiden. Op 29 oktober moet die binnen zijn. Bart: "Daarbij is het goed formuleren van de hulpvraag eigenlijk het belangrijkst." Verder kregen de verenigingen als tip mee om creatief te zijn in de aanvraag en om te zorgen dat er draagvlak voor de ondersteuningsvraag is. Gideon: "Dat geven we graag als leidraad mee: wat wij doen is dat we jouw vereniging willen ondersteunen in jouw acties. Dat vraagt ook inzet van het hele bestuur!"


NOC*NSF 05 okt. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: