Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Wijksportclub Korte Akkeren: kloppend hart in Gouda

NOC*NSF04 sep. 2020

De gemeente Gouda stelde de vitaliteit van voetbalvereniging ONA veilig door de club een grote rol in de wijk te geven. De eens bloeiende vereniging werd geteisterd door terugloop van leden en was op sterven na dood, mede door herstructurering in de wijk en daardoor veel leegstand van woningen. De wijk huisvest bovendien veel mensen met een lage sociaal economische status. De gemeente gebruikte een Sportimpulssubsidie om meer activiteiten op het sportpark van ONA te organiseren. Het project kreeg de naam Wijksportclub Korte Akkeren. 

In twee jaar tijd is het sportpark het kloppend hart in de gelijknamige wijk: een huiskamer. Meer levendigheid op het sportpark heeft een positieve invloed op het behoud van voetballeden, nieuwe voetballeden, meer inkomsten van de kantine, goodwill bij de buurtbewoners en verbetering van de leefbaarheid van de wijk en daarmee ook de positie van de vereniging in de wijk.

Samenwerking

Binnen het project zijn sportverenigingen, wijkpolitie, een welzijnsorganisatie, sportbedrijf Gouda, een woningstichting, eerstelijnszorg en onderwijs actief. Projectleider Michiel van Loo benaderde deze relevante sociaal-maatschappelijke organisaties om samen te werken. Hierdoor ontstond meer samenhang tussen het sportaanbod dat er al was, is sportaanbod naar het sportpark verplaatst en is nieuw sportaanbod ontstaan. De activiteiten richten zich vooral op senioren. Voor deze grote groep waren er onvoldoende sport- en recreatiemogelijkheden.

Aanbod, op de velden en in de kantine:
Diverse wandelactiviteiten, die starten vanaf het sportpark. Verzorgd door een enthousiaste dame met een geschiedenisachtergrond die er een historische stadswandeling van maakt. Biljarten in de kantine, ouderengymnastiek en valpreventie, yoga, fysiotraining, badminton en 35+ (7 tegen 7) veteranenvoetbal.

Wat levert het op?

De aanpak loont. Er is meer te doen op het sportpark, meer levendigheid overdag. Het 35+ voetbal heeft extra leden opgeleverd en ook meer barinkomsten. De wijksportclub heeft veel goodwill bij wijkbewoners teweeg gebracht. Er ontstaan ook andere diensten vanuit de club, zoals Amy’s kitchen, waarbij vrouwen met een beperking (arbeidsongeschikt) koken voor mensen die zelf niet in staat zijn hun eigen maaltijd te bereiden. De keuken in de kantine wordt door hen gebruikt voor het bereiden van maaltijden die bij mensen thuis worden gebracht.

Borging

Deelnemers betalen een eigen bijdrage per activiteit. Door de Sportimpulssubsidie is dat bedrag relatief laag, wat gezien de doelgroep nodig is. De eigen bijdrage loopt op nu de projectsubsidie afloopt. De vraag is wat dat betekent voor de deelname. De buurtsportcoach neemt de coördinatie over van de projectleider. Een verbinder is essentieel. Vertrouwen opbouwen in de wijk, met de wijkbewoners en wijkorganisaties, vergt veel energie en tijd.


NOC*NSF 04 sep. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: