Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Bij ASV LEBO staat bijdragen aan leefbaarheid bovenaan

NOC*NSF17 aug. 2020

Waar de laatste jaren de roep om als sportvereniging een bijdrage te leveren aan de verbetering van de samenleving steeds luider wordt, ontmoetten wij vorig jaar een club, die deze sociale ader al sinds 1974 heeft. De Amsterdamse zaalvoetbalvereniging ASV LEBO is daarin een absolute voorloper, die heel graag nog veel meer voor de stad wil betekenen. De prachtige plannen verdienen het!

De ontmoetingsplaats is bij Rabobank Amsterdam, omdat ASV LEBO sinds 2018 deelneemt aan een traject van Rabobank verenigingsondersteuning. Carlo Verhart, Manager Marktbewerking, Communicatie & Coöperatie bij Rabobank Amsterdam, is enorm onder de indruk van hetgeen hij bij ASV LEBO gezien heeft. “Wat ik aan deze club zie, is louter gedrevenheid! In alles wat zij doen, te beginnen met hun actieve participatie in onze informatiebijeenkomst. Verenigingsmanager Nick van Teeffelen bracht daar een heel enthousiast verhaal, en ook zijn pitch om in aanmerking te komen voor verenigingsondersteuning was geweldig. Het was ‘zijn’ verhaal, heel authentiek hoe hij liet zien waar ASV LEBO voor staat.”

Lutger Brenninkmeijer is als procesbegeleider bij de pitches en intakegesprekken aanwezig geweest en beaamt het gevoel van Verhart. “Alleen al de afvaardiging van mensen op die intake avond liet zien dat het hier echt om een bijzondere club gaat. Een groep mensen, die in diversiteit de hele Amsterdamse bevolking vertegenwoordigen en die allemaal bij alles wat je voorstelt om te doen allereerst reageren met de vraag: wat is de maatschappelijke impact daarvan? Heel bijzonder!”

Ambitieus

Sinds 1974 is ASV LEBO actief in Amsterdam Nieuw West. En daar hebben ze in al die jaren zoveel mooie resultaten bereikt, dat de club haar activiteiten het liefst in heel Amsterdam zou willen aanbieden. Juist die enorme ambities moesten aan het begin van het ondersteuningstraject even nodig gekanaliseerd worden. Marco Kooiman werd aan de club gekoppeld als trajectbegeleider en beaamt dat het behapbaar maken van wat men in de ondersteuning wilde bereiken een flinke klus was. “ASV LEBO is een prachtige club, er heerst een geweldige sfeer. Als je ziet hoe iedereen binnen de club met elkaar omgaat – en dan zeker gelet op de buurt waarin dat gebeurt – dan besef je pas hoe waardevol het is wat zij doen.” Stap één was dan ook het borgen van het club-dna door alles op papier te zetten. Kooiman: “We begonnen met de vraag: waar staat ASV LEBO voor en hoe gaan we dat vormgeven? De club bruist van de initiatieven, dan is het belangrijk daar wat meer structuur in aan te brengen.”

Midden in de wijk

Vadym Zellner is als projectmanager de spil binnen de club. Hij vertelt vol overgave over de mooie projecten. “Zaalvoetbal is perfect om in de wijk te spelen. Gymzalen vind je nog wel in de wijk, voor veel andere sporten moet je reizen tot buiten de ring. En binnen de club zijn zó veel mensen heel enthousiast bezig. Of het nou de trainer van het meisjesteam is, die op bezoek gaat bij de ouders. Of Chifa, een Marokkaanse dame die al jaren bij ons speelt en een belangrijk rolmodel is voor heel veel andere meiden. Zij wil nu een trainerscursus gaan volgen. Met z’n allen doen we zó veel mooie dingen, maar we kunnen dat nog veel meer doen.”

ASV LEBO biedt haar leden zowel topsport als breedtesport aan, en in allerlei projecten probeert men dat te verbinden met de maatschappelijke rol, die de club voor zich weggelegd ziet. Met de ondersteuning van Kooiman is de club nu beter in staat om de vele kleine initiatieven beter aan elkaar te verbinden. “En vooral om af en toe verder te kijken dan het komende jaar. De structuur was er wel al, maar we nemen er nu wat meer tijd voor en we proberen afspraken te maken met belangrijke samenwerkingspartners.”

Langere adem

Eén van de zaken, die de club op haar verlanglijst heeft staan, is het verlagen van de leeftijd waarop kinderen kunnen beginnen zaalvoetbal te spelen. “Dat zou vanaf 6 jaar moeten kunnen, dat is echt hard nodig in de wijken! Binnen ASV LEBO heerst een hechte band tussen de leden. Een voorbeeld is de trainer, die een jochie op gaat halen, omdat hij het gevoel heeft dat hij anders misschien niet bij de training blijft. Want je ziet hoe goed het die kids doet om deze sociale contacten te hebben.” Voor vele plannen en ambities van ASV LEBO is samenwerking van groot belang. En daar ligt voor de club ook meteen een valkuil: veel organisaties werken niet zo snel, als ASV LEBO dat wel zou willen. Kooiman: “Die zin heb ik al heel vaak gezegd in dit project: ‘Alleen ga je snel, samen kom je verder!’ Zeker als het gaat om gesprekken met de gemeente of met de voetbalbond, het duurt gewoon even eer je ook de resultaten ervan ziet. Maar zeker voor de toekomst is dat de weg die we gaan. Ook al hebben we dan soms een langere adem nodig.”

Samenwerking

De club heeft samen met Kooiman een ‘praatplaat’ ontwikkeld, waarmee ze bij de stakeholders langs gaan om te laten zien waar ze voor staan en welke rol elke partij in de plannen speelt. Zellner: “Wij willen andere partijen, lokale partners in de wijk, zoals onderwijs en sportbuurtwerk laten zien wat je met zaalvoetbal kunt bereiken en hen helpen dat ook in hun wijk te initiëren.”

De club heeft niet primair als doel zo veel mogelijk leden te krijgen. Wel om zoveel mogelijk mensen in maatschappelijke projecten aansluiting te laten vinden in hun wijk. Of dat nu via het sportbuurtwerk of de school voor de jeugd is, of met Oldstars Walking Football voor de ouderen. En de ambities op dat gebied zijn wel heel groot! Zellner: “Nu bereiken we met onze maatschappelijke projecten tussen de 200 en 300 kinderen per stadsdeel in de drie wijken waar we actief zijn. En daarvan is 30% meiden! Ook met Oldstars Walking Football scoren we goed, daar hebben we al drie teams in twee wijken. Dan heb je het over ruim 400 deelnemers, maar we denken dat we dan bijna kunnen vertienvoudigen tot ruim 3500 deelnemers, als we onze projecten in meer stadsdelen en wijken kunnen uitrollen.”

Competitie

Ook de doorstroming naar de competitie is niet iets wat alleen bij ASV LEBO kan. In Stadsdeel Oost bijvoorbeeld is er een samenwerking tussen het sportbuurtwerk en ASV LEBO, zodat de voetballers daar aan de competitie kunnen deelnemen. Brenninkmeijer looft die instelling: “Wil je dit project laten slagen, dan moet je samenwerken. Daarbij past geen ‘what’s in it for me?’ uitgangspunt.”

Sowieso doet ASV LEBO het ook goed in de competitie. Het eerste van ASV LEBO speelt in de KNVB Eredivisie Zaalvoetbal Competitie en was landskampioen in 2016. Sommige spelers van dit team zijn ook docenten op het voortgezet onderwijs en zetten zich in voor de maatschappelijke projecten van de club.

Respect

Maar het belangrijkste, wat ASV LEBO wil doen voor de maatschappij, dat is het sociale aspect. Verwacht je bij een club in Nieuw-West een opgefokte sfeer en weinig respect naar elkaar? Niets is minder waar. Hier geeft iedereen elkaar een hand, kijkt elkaar recht in de ogen aan en zet men gemeenschappelijk de schouders onder de club. Ook Verhart geeft aan zwaar onder de indruk te zijn geweest bij zijn bezoek aan de club. “Als je ziet met hoeveel respect iedereen met elkaar omgaat, bij begroetingen, bij scheidsrechtersbeslissingen, noem maar op. De manier waarop de trainers de jongeren begeleiden. Wij zijn enorm blij dat er clubs als ASV LEBO zijn en willen die koesteren, ondersteunen en we willen laten zien hoe het ook kan in deze stad. Want dat is ook wat wij als Rabobank willen: bijdragen aan een leefbare stad.”

Samen met Kooiman gaat ASV LEBO het komende jaar verder met het verder afstemmen van alle mooie projecten met andere stakeholders. Samen met de gemeente Amsterdam en de KNVB. Kooiman: “Inmiddels hebben beide partijen al aangegeven graag samen te willen werken aan de ambities. We hebben afgesproken om af te stemmen wie daarbij welke rol speelt. Uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen, dus zeker ook andere zaalvoetbalaanbieders. Hoe mooi zou het zijn dat alle betrokken partners eendrachtig optrekken om zaalvoetbal een vaste waarde te laten zijn binnen de stadsgrenzen?”  


NOC*NSF 17 aug. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: