Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

WION, korfbalvereniging in Rotterdam

NOC*NSF10 jul. 2020

Korfbalvereniging WION uit de Rotterdamse wijk Ommoord is sinds 2014 een Sportplusvereniging. Sportplusverenigingen doen meer dan hun kerntaak: sport verzorgen voor leden. Ze benutten hun maatschappelijke functie ook voor de wijk. WION richt zich, net als alle Sportplusverenigingen, op verschillende doelgroepen op de thema’s gezondheid (Kombifit, Senioren sportief), werk/re-integratie (Bewegen naar werk), participatie (G-Korfbal) en onderwijs (schoolsportactiviteiten). 

De vereniging heeft een mooi clubhuis, een sporthal, kunstgrasvelden en een grasveld. WION is niet de enige gebruiker van de sportaccommodatie. De accommodatie vormt een sportpunt met badminton (BC Ommoord), bridge, bowls (Indoor Bowlsclub Rotterdam), frisbee (Ultimate Rotterdam), klaverjassen (Ommoord) en FIT Rotterdam.

Sociale betrokkenheid

WION had altijd al aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen en startte als eerste in Nederland met G-korfbal. De club kenmerkt zich als een warm bad, een echte familieclub, zoals veel korfbalverenigingen te boek staan. Toen een paar jaar geleden de kantine afbrandde, is die opnieuw gebouwd en door vrijwilligers met vereende krachten weer mooi ingericht. Dat schiep een enorm saamhorigheidsgevoel. Ongeveer twee derde van de leden is actief als vrijwilliger op de club.

Sporthal - 7 maal 11

Een sterk punt van dit sportpark is de exploitatie van de sporthal. Er is een stichting die zich hiermee bezighoudt. In het bestuur van de stichting zijn WION, badminton en bowls vertegenwoordigd. WION krijgt een deel van de opbrengst uit de exploitatie van de hal. Zelf huurt WION ook bij de stichting. Als de exploitatie van de hal goed verloopt, dan profiteert de club daar ook van.

Aanbod

Korfbal (Kangoeroeclub, G-korfbal), Tennis, Kombifit, Senioren sportief,  Badminton, Bridge, Bowls, Frisbee, Klaverjassen en FIT Rotterdam.

Wat levert het op?

Het project ‘Bewegen naar werk’ levert de club nog geen nieuwe vrijwilligers op. Toch is de club heel tevreden over dit aanbod, want het voelt goed om iets voor werkzoekenden te doen. De organisatie van de ‘open week’, een week waarin alle verenigingen op het complex zich presenteren en buurtbewoners gratis mogen komen sporten, inclusief een gratis fittest, leverde twintig nieuwe leden op. Door het koppelen van subsidies (vanuit de gemeente en de wijk) wordt deze activiteit mogelijk gemaakt. Tijdens de open week komt de club ook in aanraking met andere wijkorganisaties. Zoals Buurtwerk voor de organisatie van schoolsportactiviteiten en Pameijer, een zorginstantie. Met laatstgenoemde is de club in onderhandeling om mensen met een beperking in te zetten voor schoonmaakwerkzaamheden onder begeleiding.

Els Bijlsma, jarenlang vrijwilliger voor de club en nu verenigingsmanager (betaald met subsidie vanuit Sportsupport) is zich er bewust van dat WION een goede samenwerkingspartner is voor de gemeente en de buurt. WION biedt een goede accommodatie van waaruit veel mogelijk is. De vereniging staat open voor samenwerking, maar kent ook haar beperkingen. Als de vereniging niet voldoende vrijwilligers kan regelen voor een activiteit, dan doet ze het niet. Lopende afspraken en activiteiten gaan voor.


NOC*NSF 10 jul. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: