Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Rabo ClubSupport webinars: Limburgse clubs zien de toegevoegde waarde

NOC*NSF27 jul. 2020

In de periode dat vanwege de coronamaatregelen geen bijeenkomsten konden plaatsvinden, werd er hard gewerkt aan de ontwikkeling van webinars binnen de verenigingsondersteuning van Rabo ClubSupport. Half mei was het dan zover en konden de eerste digitale ondersteuningsbijeenkomsten worden gehouden. In Limburg was het een kleine maand later ook zover. Zowel de deelname-aantallen als de feedback van de deelnemers waren enorm positief!

Joris Baur is adviseur bij Huis voor de Sport Limburg en voor NOC*NSF ook contactpersoon voor de Rabobanken in Limburg binnen Rabo ClubSupport. Hij geeft aan dat deze gecombineerde rol het overleg over de inzet van de webinars wel vergemakkelijkte. "Op het moment dat de webinars landelijk beschikbaar kwamen hebben wij de vraag gesteld of het niet voor alle Rabobanken in Limburg interessant zou zijn om hieraan mee te doen. Dat werd positief ontvangen, en toen was het eigenlijk alleen nog een kwestie van gezamenlijk de data prikken."

Die eerste data waren al snel vastgelegd: op 10 en 11 juni jl. werden twee webinars gehouden, 'Financieel gezond de crisis door' en 'Ledenbinding'. In overleg met de Rabobanken was besloten dat de webinars toegankelijk waren voor alle sport- en cultuurverenigingen in Limburg, dus ook de verenigingen die geen klant bij Rabobank waren. Baur: "De aanmelding werd voor de verenigingen die klant zijn bij de Rabobank ongeveer één week eerder opengesteld. En we hebben er ook voor gezorgd dat we bij de inschrijving kunnen zien of deelnemers Rabobank klant zijn of niet. Want dat vinden wij belangrijk voor eventuele vervolgondersteuning."

Gecombineerde netwerken

De aanmeldingen waren overweldigend: de twee webinars zaten al na één week zo goed als vol. "Daarop hebben we dan nog twee data gekozen, die uiteindelijk ook volgeboekt waren." De verhouding tussen verenigingen die klant zijn bij de Rabobank en de clubs, die dat niet zijn, was ongeveer 60-40. Doordat de werving voor de webinars gebeurde in de periode, waarin alle verenigingen hun activiteiten hadden moeten stilleggen, was het een groot voordeel dat de netwerken van Huis voor de Sport Limburg en de Limburgse Rabobanken samen gebruikt werden. "We hebben écht veel clubs kunnen bereiken, we hebben ook de adviseurs lokale sport nog meegenomen, waardoor we uiteindelijk een totaal aantal deelnemers hadden van 463.."

Olievlek

Hoe werden zó veel clubs bereikt? Baur geeft aan dat alles heel goed afgestemd en verlopen is. "De Rabobanken hebben eerst hun eigen achterban per e-mail geïnformeerd. Enkele dagen later hebben wij vanuit het Huis voor de Sport Limburg er aandacht aan geschonken in onze nieuwsbrief. Daarmee hebben we ook een bereik van 5000 ontvangers. Ook op onze socials hebben we erop geattendeerd. Daarnaast hebben we de Adviseurs lokale sport van 31 Limburgse gemeenten gevraagd om de betreffende ambtenaren en sportstimuleringsorganisaties te informeren. En dan zie je dat zo'n sportstimuleringsorganisatie enkele dagen later het item ook weer in hun nieuwsbrief meeneemt. Dat functioneert als een olievlek! Daarnaast heeft het Huis voor de Kunsten in Limburg op dezelfde manier hun culturele achterban geïnformeerd."

Nuttig

Het webinar 'Financieel gezond de crisis door' werd verzorgd door Peter van Baak en werd uiteraard vooral door penningmeesters bijgewoond. Baur: "Wat mij daarbij opviel was dat het uitermate interessante informatie voor deze doelgroep was, die in een hoog tempo behandeld werd. Welke regelingen zijn er, bij welke partijen moet je aankloppen, het was héél nuttig. Nu, enkele weken later zie ik daar ook al allerlei resultaten van. Zo zijn er tal van verenigingen die na het webinar een crowdfundingactie gestart zijn en die nu al behoorlijk succesvol zijn."

Interactie mogelijk

Het webinar Ledenbinding werd verzorgd door Danny Meuken en deze probeerde de verenigingen te helpen bij de vraag hoe je het contact met je leden onderhouden kunt, als je geen activiteiten kunt organiseren. De kans dat leden, die de afgelopen drie maanden niet actief geweest zijn, hun interesse in de club verliezen, is aanwezig. Hoe vang je dat op? Baur was vooral verrast over de grote hoeveelheid interactie, die binnen het webinar mogelijk was: "Gelet op het feit dat de mensen niet fysiek bij elkaar waren, lukte het écht goed om in te gaan op de vragen van de deelnemers. Die werden in de chat gezet en daarvan werd veel gebruik gemaakt. Zo kon iedereen zijn persoonlijke vragen ook stellen en beantwoord krijgen."

Ook voor de toekomst

Niet alleen Baur is tevreden over het resultaat van de webinars, ook de deelnemers waren uitermate tevreden. "Een dikke 8 was de gemiddelde beoordeling! En eigenlijk alleen maar positieve feedback! Daar waren we ook wel een beetje verbaasd over. Dat mensen zó enthousiast zijn, terwijl iedereen thuis achter zijn beeldscherm zit. We zijn dus al bezig met vervolgwebinars en webinars met andere thema’s."

Hoe de toekomst er uit gaat zien, dat wordt in de komende maanden besproken. De webinars van vorige maand waren onder andere een alternatief voor de masterclasses en workshops, die verschillende Limburgse Rabobanken gepland hadden als fysieke bijeenkomsten in april en mei van dit jaar. De vervolgbijeenkomsten (of webinars) zijn nog niet gepland, en met de start van de Clubkascampagne op 1 september zal daar allereerst de aandacht op gericht worden. "Maar er zal zeker een vervolg komen op de webinars. Wij zijn ontzettend blij met de webinars, die nu door de zes banken aan de Limburgse verenigingen zijn aangeboden. Die waren belangrijk voor de toekomstbestendigheid van sport- en cultuurverenigingen hier in de provincie. De samenwerking tussen NOC*NSF, de Limburgse Rabobanken en Huis voor de Sport Limburg toont op deze manier écht haar toegevoegde waarde.”


NOC*NSF 27 jul. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: