Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Hockeyvereniging AthenA bewaakt haar kernwaarden

NOC*NSF23 jul. 2020
AthenA is een jonge hockeyclub die in 2004 werd opgericht. De club is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 1800 leden. In 2014 heeft AthenA haar nieuwe clubhuis betrokken, samen met FTSA Fysiotherapie en buitenschoolse sportopvang Woest Zuid. Ook Stichting de Kraanvogel, opvanghuis voor mensen met kanker en hun naasten, heeft onderdak gevonden bij AthenA. 

AthenA is een club met een eigen filosofie; zo zijn er vers fruit, door bar-vrijwilligers zelfgebakken taarten, huisgemaakte broodjes en Turkse pizza in de KantinA. Het vraagt echter een grote betrokkenheid van leden en vrijwilligers om hetgeen AthenA zo speciaal maakt ook bij steeds groeiende ledenaantallen te kunnen handhaven. Gelukkig zijn er veel leden die zich in groten getale inzetten voor de club. 

De accommodatie van hockeyclub AthenA ligt op sportpark Voorland/Middenmeer in Amsterdam. Het sportpark kenmerkt zich door zijn openheid, de aandacht voor een beweegvriendelijke en gezonde inrichting (natuurlijke speelplekken, buitenfitness, fiets- en wandelpaden, fruitbomen) en de aanwezigheid van veel sportverenigingen. Het park bestrijkt ongeveer 40 hectare (inclusief beplanting). Het nieuwe clubgebouw van Athena is een eye-catcher. Het is in 2014 opgeleverd. Naast de hockeyclub maken ook FTSA Fysiotherapie, buitenschoolse opvang Woest Zuid en huiswerkbegeleiding The School gebruik van het pand. Athena heeft vier hockeyvelden, een oefenveldje, een Mark Lammersveld en een inloopruimte. Op het terrein staat ook een kas, waar de club op termijn haar eigen kruiden en groenten gaat verbouwen.

Kernwaarden

De belangrijkste waarden van AthenA zijn: hockey stimuleren in de breedste zin van het woord en van maatschappelijke betekenis zijn voor de wijk. De waarden zijn in samenwerking met een marketeer opgesteld door de leden tijdens clubbijeenkomsten, waar iedereen zijn zegje kon doen.

De vereniging is jong, opgericht in 2004, en uitgegroeid tot een grote familievereniging met 1.800 leden. Daarbij zijn de kernwaarden dankzij cultuurdragers overeind gebleven. De accommodatie (kantine, die steeds veranderde en bovendien te klein was) was zo’n cultuurdrager. Bij de bouw van de nieuwe kantine was er vrees dat de vertrouwde cultuur zou verdwijnen, maar de beheerders van het pand hebben die overgenomen.

Het gebruik van het clubgebouw is heel divers: het gebouw fungeert als inloopkamer voor mensen met kanker met stichting de Kraanvogel. De gezonde kantine, 'KantinA' – het broodje Athena is bekend buiten de club, een broodje kroket is er niet te krijgen. En verder gebruiken Kinderopvang Woest Zuid, Huiswerkbegeleiding en Fysiotherapie het gebouw.

Samenwerking

De club wil van waarde zijn voor de buurt en tegelijkertijd efficiënt en duurzaam omgaan met haar accommodatie. Daarom werkt ze samen met andere maatschappelijke organisaties. Stichting Acro initieert en coördineert de samenwerking. De stichting is een goede gesprekspartner en staat open voor ideeën. Het bestuur van Acro schakelt veel met het bestuur van AthenA, de grootste gebruiker/partner. Er zijn twee mensen in dienst van de stichting.

Samenwerking komt vaak toevallig tot stand, via leden bijvoorbeeld. AthenA is vaak initiatiefnemer, maar zonder het netwerk (het stadsdeel en andere verenigingen) lukt het niet. Er is een positieve grondhouding en van het één komt het ander. De voorzitter was in gesprek met de KNHB over ouderen en sport (golden sport) en toen ontstond het idee om overdag aanbod te creëren. In veel gevallen werken partijen samen als beide gebruik maken van de accommodatie. Soms gaat de samenwerking verder, zoals bij de fysiotherapeut die nauw samenwerkt met Athena zelf. Er zijn ook nieuwe ideeën, maar die pakt AthenA niet meteen op. Het ‘vijfde veld’ en ‘de Kraanvogel’ vergen veel tijd, dus houdt de stichting pas op de plaats. Kleinere initiatieven die aanvullend zijn en het hockey niet bijten, pakt AthenA wel op, zoals een samenwerking met een schaakschool voor kinderen en workshops.    

Borging

Er is een zekere spanning tussen de wens om als club te groeien (er is veel vraag naar hockey) en de belangen van de buurt. De club waakt ervoor bij de interne waarden te blijven. Tanja Vermeer: “Je missie, visie en waarden moeten leidend zijn bij alle beslissingen die je neemt. Je moet als bestuurder alles spiegelen aan de interne waarden van de club. Het is belangrijk te vernieuwen, maar overdracht van waarden naar nieuwe bestuursleden is belangrijk. AthenA heeft zelfs iemand aangesteld voor de bewaking van de visie en waarden. Als we een nieuwe voorzitter moeten kiezen, vormen de voorzitter en ex-voorzitter de selectiecommissie."


NOC*NSF 23 jul. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: