Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Met deze vier inzichten kun je als bestuurder alle uitdagingen aan

NOC*NSF29 jan. 2020

Bestuurders van een sportvereniging hebben allerlei ambities. Je werkt hard om die ambities te realiseren, maar er liggen hobbels op de weg. Om jou als bestuurder te helpen bij het aangaan van die uitdagingen, zijn de vier inzichten ontwikkeld. We belichten ze hieronder.

Besturen doe je samen

Het eerste inzicht is ‘samen doen.’ De kans op succes is namelijk groter wanneer je gezamenlijk met het bestuur besluit om de ambities waar te maken. Het heeft weinig zin om grote veranderingen binnen de vereniging in je eentje aan te pakken, zoals het vergroten van de diversiteit van het ledenbestand of de aanleg van een nieuwe accommodatie. Kom daarom samen met het bestuur tot een gedeelde visie, besef dat je samen de eindverantwoordelijke bent en blijf elkaar vragen stellen over hetgeen je wil bereiken. Kortom, zorg dat jij en het bestuur samen één team blijven!

Neem je leden mee

Als je samen met het bestuur plannen hebt gemaakt, kun je deze alleen maar verwezenlijken als je de vrijwilligers en leden van de vereniging bij de plannen betrekt. Richt je hierbij op enthousiaste nieuwkomers, op mensen die kritiek durven te leveren en natuurlijk op de sleutelfiguren van de vereniging. Dat zijn mensen die al jarenlang actief zijn in commissies en veel invloed hebben op andere mensen.

Durf te delegeren

Als bestuurder moet je het durven om te delegeren aan sporters, trainers, coaches en scheidsrechters. Jij en het bestuur zijn verantwoordelijk voor de visie van de vereniging, maar niet automatisch ook voor de uitvoering ervan. Geef anderen binnen de vereniging het vertrouwen, vraag ze om initiatief te tonen en een plan uit te werken dat aansluit bij de ambities. Delegeren is altijd een beetje spannend, maar door je verwachtingen uit te spreken en duidelijke afspraken te maken, kun je de taken met een gerust gevoel uit handen geven.

Steun je leden en medebestuurders

Vraag de leden en medebestuurders waar ze mee bezig zijn, of ze het leuk vinden en of ze ergens tegenaan lopen. Heb oog voor de goede dingen die ze doen en spreek dat ook uit: geef de persoon het idee dat je achter hem staat, ook al pakt hij zaken anders aan dan dat jij dat zou doen. Van de andere kant moet je mensen ook durven aan te spreken. Als iets niet naar wens verloopt, moet je eerlijk zijn. Probeer er ondertussen wel over in gesprek te gaan, zodat de relatie positief blijft.

Meer informatie?

Deskundige trainers van de NOC*NSF Academie voor Sportkader verzorgen workshops over de 4 inzichten voor bestuurders. Zij hebben ervaring met de uitdagingen waar bestuurders van jouw vereniging voor staan.

Bekijk de workshop


NOC*NSF 29 jan. 2020

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: