Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Rookruimtes in kantines per direct verboden

NOC*NSF04 okt 2019

De uitzondering op het rookverbod voor rookruimtes in horeca-inrichtingen is ongeldig. Dat heeft de Hoge Raad op 27 september jl. geoordeeld. Dat geldt ook voor rookruimtes in sportkantines. Hoe daarmee omgegaan wordt, wordt de komende maanden duidelijk.

Vanaf 1 juli 2008 is in Nederland een rookverbod van kracht voor de horeca. Op dat verbod geldt een uitzondering voor daarvoor aangewezen rookruimtes. De belangenvereniging Clean Air Nederland heeft een procedure tegen de Staat aangespannen om deze uitzondering ongedaan te maken. CAN is van mening dat de uitzondering in strijd is met de Kaderovereenkomst voor de bestrijding van tabaksgebruik van de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (het WHO-Kaderverdrag).

Eerder, in 2014, heeft CAN ook al de uitzondering voor kleine cafés door de Hoge Raad onverbindend laten verklaren. Voor rookruimtes in horeca-instellingen geldt volgens de Hoge Raad hetzelfde. De rookruimtes passen niet bij de plicht om burgers te beschermen tegen tabaksrook, aldus de hoogste rechter, en zijn nu per direct verboden. 

CAN-voorzitter Tom Voeten is blij met de uitspraak. “Rookruimtes bevorderden de rookcultuur in de horeca. We waren roken aan het stimuleren en faciliteren op een plek waar veel jongeren komen. Dat moet je niet doen als je naar een rookvrije generatie wil”, reageerde hij in de rechtszaal.

Het kabinet had al met de horeca afgesproken dat rookruimtes vanaf juli 2022 definitief dicht moesten. Die afspraak, uit het door staatssecretaris Blokhuis gesloten Preventieakkoord, is met deze uitspraak van de Hoge Raad van tafel.

Niet direct handhaving

Het verbod wordt niet direct gehandhaafd, heeft Blokhuis aangegeven. Wel schrijft Blokhuis dat hij op korte termijn in gesprek gaat met betrokken partijen, waaronder de horecasector en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), over de gevolgen van het vonnis. Medio oktober gaat hij de Kamer verder informeren.


NOC*NSF 04 okt 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: