Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Verdubbeling aantal rookvrije clubs, Stoptober ideaal startmoment

NOC*NSF26 sep. 2019

Het aantal rookvrije sportverenigingen is in het afgelopen jaar verdubbeld naar een totaalaantal van 1152. Toch kan er bij het overgrote deel van de sportclubs nog gewoon gerookt worden, terwijl een grote meerderheid voorstander is om de sportcomplexen waar kinderen komen rookvrij te maken. Stoptober, de jaarlijkse antirookcampagne van het Longfonds die start op 1 oktober, is een ideaal moment om mensen binnen de club gezamenlijk te activeren om, in elk geval vier wekenlang, te stoppen met roken.

Bij de grote buitensporten voor kinderen, zoals voetbal, hockey, tennis, korfbal en atletiek, is gemiddeld 16 procent van de clubs helemaal rookvrij of is roken verboden op jeugddagen of bijvoorbeeld rond de velden. Hockeyclubs presteren met 60% rookvrije clubs het beste. Tennisverenigingen daarentegen blijven achter; daar wordt bij 7% van de clubs niet of slechts in beperkte mate gerookt. Voetbalclubs hebben samen het grootste aandeel jonge leden. 14 procent van alle clubs is inmiddels rookvrij. De toename past in de ontwikkeling dat roken op steeds minder openbare plekken wordt toegestaan.

Volgend jaar 2.500 rookvrije clubs

Maar als het aan de Alliantie Nederland Rookvrij, een samenwerking tussen de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds, ligt zijn we er nog lang niet. De groepering heeft zichzelf ten doel gesteld om kinderen te laten opgroeien in een volledig rookvrije omgeving. Voor het volgende jaar mikken zij op een totaalaantal van 2.500 rookvrije sportverenigingen. Dat willen de organisaties onder meer bereiken door sportclubs een stappenplan en gebodsborden aan te bieden. Ook sportbonden zijn actief bezig een rookvrij sportcomplex te promoten. Zo kondigde de KNVB aan dat vanaf het seizoen 2020/'21 alle Eredivisie- en Keuken Kampioen Divisieclubs rookvrij zijn.

De kracht van samen stoppen

De maand oktober is traditioneel de periode dat het Longfonds rokers met de campagne Stoptober uitdaagt om te stoppen met roken. De afgelopen jaren hebben meer dan 275.000 rokers met elkaar bewezen dat Stoptober werkt. De kracht zit ‘m in het ‘samen doen’. Want, stoppen met roken is makkelijker wanneer je dat samen met andere rokers doet, zodat je elkaar kunt stimuleren en aanmoedigen.

Stoptober is voor sportclubs dan ook een goed moment om rokende leden te stimuleren om te stoppen met roken. Want bij een sportclub sta je er niet alleen voor. En uit onderzoek van het AMC blijkt dat de helft van de deelnemers na drie maanden nog steeds gestopt is. Zo grijpt Hockeyclub Eemvallei 1 oktober aan om het roken op de club drastisch aan te pakken. Vanaf die datum is de club 100% rookvrij omdat roken en sport volgens hen niet bij elkaar passen.

Kleine stappen

Een van de struikelblokken om over te gaan op een rookvrij sportcomplex is dat het mogelijk leden tegen de haren in strijkt. Een volledig rookvrije sportaccommodatie kan voor een club een te rigoureus besluit zijn. Een oplossing daarvoor kan zijn is om in kleine stappen toe te werken naar een sportclub waar er niet wordt gerookt. Bijvoorbeeld door roken toe te staan op een bepaald gedeelte van het complex of slechts op bepaalde dagen waarop alleen seniorenleden aanwezig zijn. Bovendien vindt tachtig procent van de Nederlanders het normaal dat er maatregelen worden getroffen omtrent het rookbeleid bij verengingen waar kinderen actief zijn.


NOC*NSF 26 sep. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: