Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Informatieplicht energiebesparing: voldoet jouw club al?

NOC*NSF05 aug. 2019

Vanaf 1 juli 2019 is de Informatieplicht Energiebesparing in werking getreden. Dat betekent dat elke sportvereniging met een verbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas vóór 1 juli 2019 moet doorgeven welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen.

Sportverenigingen die per jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of meer verbruiken waren al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Daar komt nu de informatieplicht bij om energiebesparing te stimuleren. De ingangsdatum van 1 juli jl. blijkt niet overal haalbaar. In sommige gemeenten, bijvoorbeeld in Utrecht, heeft de gemeente haar sportclubs uitstel verleend.

Voor wie geldt de informatieplicht?

De informatieplicht geldt zoals gezegd voor verenigingen die minimaal 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken. Over het algemeen zijn dat grote sportclubs met een aanzienlijke buitenaccommodatie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft een overzichtelijk stappenplan gemaakt om vast te stellen of ook jouw club aan de informatieplicht moet voldoen. Bij stap 1 vul je bij de eerste vier controlevragen ‘nee’ in.

Wat zijn erkende maatregelen?

Blijkt uit het stappenplan dat jouw club een informatieplicht en energiebesparingsplicht heeft? Dan moeten de genomen maatregelen worden doorgegeven aan de RvO. Maar wat zijn die erkende maatregelen dan eigenlijk precies? De overheid heeft per bedrijfstak een lijst opgesteld met erkende maatregelen. Sportverenigingen vallen onder de lijst Sport en Recreatie. Hier is per thema te zien welke erkende maatregelen er zijn. Voor sportclubs gaat het vooral om verlichting, bijvoorbeeld het plaatsen van bewegingssensoren en tijdschakelaars.

Zelf rapporteren

Wil je zelf rapporteren, dan moet je inloggen om erkende maatregelen te rapporteren. Dat doe je in eLoket. Om in te loggen in eLoket heb je een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dit op tijd aan bij een leverancier, want het duurt ongeveer vijf werkdagen voor dit geregeld is. De kosten van het eHerkenningsmiddel liggen tussen de 5 en 22 euro per jaar.

Rapporteren

Heb je het eHerkenninsmiddel binnen? Ga dan naar het eLoket om te rapporteren. Goed om bij de hand te houden:

  • KvK-nummer van de club
  • NAW-gegevens van jezelf
  • Contactinformatie van de club
  • Gegevens van de energieleverancier (facturen of eindafrekening) over 2017 en 2018.

Geef vervolgens voor elke erkende maatregel aan of jouw vereniging de maatregel wel (en in hoeverre) of niet heeft uitgevoerd of dat jouw vereniging een alternatieve maatregel heeft genomen.

Belangrijk

Moet jouw vereniging voldoen aan de informatieplicht, zorg er dan voor dat de informatie over jouw vereniging op tijd binnen is bij de RvO. De gemeente heeft de plicht om te controleren of de Informatieplicht energiebesparing wordt nageleefd. Wacht dus niet te lang met invullen of actie te ondernemen.


NOC*NSF 05 aug. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: