Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Intervisie Sportbestuur: sparren met bestuurders

NOC*NSF17 mei 2019

Verenigingsbestuurders vinden het vaak heel zinvol om ervaringen uit te wisselen met andere bestuurders. Op bijeenkomsten hebben zij daartoe af en toe de gelegenheid. Maar die uitwisseling is dan vaak maar kort. Wil je wat diepgaander in gesprek met andere bestuurders, dan is er nu die gelegenheid: Intervisie Sportbestuur.

Veel sportbestuurders zijn als het ware in hun functie gerold. Ze liepen al jaren rond bij een club en/of waren goede bekenden van collega-bestuursleden. Ze zijn 'gevraagd' en vrij snel daarna zitten ze in het bestuur. In het beste geval vindt er vlak daarvoor nog wel een soort overdacht plaats, maar daarna moet de kersverse sportbestuurder aan de bak. En komt de ene kwestie na de andere op hem of haar af. Natuurlijk kunnen ze nog ruggespraak houden bij collega-bestuursleden, maar écht met vakgenoten wat dieper ingaan op basale vraagstukken die nu eenmaal ook spelen bij het besturen van een organisatie, dat komt er in de praktijk om uiteenlopende redenen niet vaak van. Terwijl de behoefte om te sparren - bijvoorbeeld met externe, deskundige buitenstaanders - er wel is, denken Johan Wakkie en Peter Hopstaken. Daarom starten zij met Intervisie Sportbestuur.

Onzekerheden weghalen

Johan Wakkie, voormalig directeur van de hockeybond en nu op diverse terreinen in de driehoek sport, cultuur en maatschappij actief, put uit veel eigen ervaring wanneer hij uitlegt waarom intervisie zo zinvol kan zijn. "Als zo'n bestuurder eenmaal aan de slag is, dan is er meestal weinig tijd om het nog met elkaar te hebben over de verwachtingen, die je aan elkaar hebt. Ik heb vaak gezien dat mensen dan verschillend denken over de invulling van hun taken, maar dat komt nooit aan de orde. Door daarover te spreken kun je die onzekerheden weghalen. Je kunt ze herkennen en gebruiken om zaken in de toekomst beter aan te pakken. Een voorbeeld: een bestuurder is in het bestuur gekomen, waarbij de rest van het bestuur dacht: 'die heeft heel veel ervaring daarmee, want dat doet hij ook in zijn dagelijkse werk'. En die bestuurder wil helemaal niet zijn werk voortdurend meenemen in zijn vrije tijd, die wil dan juist iets anders doen."

Intervisie Sportbestuur organiseert intervisiesessies voor sportbestuurders van zowel bonden als verenigingen onder leiding van coaches Johan Wakkie en Peter Hopstaken. Met drie tot maximaal vijf bestuurders en twee deskundige coaches worden de cases die de deelnemers inbrengen gezamenlijk besproken, geanalyseerd en van bruikbare adviezen voorzien. Het bijkomende doel van de sessie is het ontwikkelen van vakmanschap en met (zelf)reflectie greep krijgen op het eigen denk- en leerproces.

Eigen onderwerpen aan de orde

Op 18 januari heeft Peter Bus, productmanager Organisatieadvies, samen met Jimmy van Dijk namens de KNGU aan een vergelijkbare inspiratiesessie: Denk Tank Sport "de sportvereniging van de toekomst" voor sportbonden deelgenomen. Bus: "De bijeenkomst was heel inspirerend door de kleine setting waarin die plaatsvond en door de flexibiliteit in het programma. Er was voldoende ruimte om je eigen onderwerpen aan de orde te stellen en de respons daarop was soms verrassend en 'out of the box'. Het is de gespreksleiders gelukt een veilige prettige sfeer te creëren waardoor alle aanwezigen erg actief deel namen. Een aanrader!"

De intervisiesessies zijn volgens Peter Bus een mooie tussenstap, die aansluit op de positieve feedback van kortdurende ervaring uitwisselen tijdens The Connection bijeenkomsten, die de KNGU voor haar bestuurders organiseert. In de veilige omgeving en onder leiding van de coaches kunnen bestuurders net wat meer steun bij elkaar zoeken om het plezier in het besturen van de gymclub voorop te laten staan.

Denk jij dat jij als bestuurder (of jullie als bestuursleden) jouw case graag in een dergelijke setting wil bespreken? Waag dan die stap en meld je aan! Johan Wakkie: "Ik ben heel benieuwd of wij erin slagen met deze sessies bestuurders te ondersteunen. Wij staan open voor alles. Onze keukentafel moet mensen helpen!"

Praktische informatie

  • Locatie: keukentafel Tapijtschelp 69, 1112 DZ Diemen (of elders in Nederland, in overleg te bepalen).
  • Setting/karakter: informeel
  • Toegang: 79 euro (excl. BTW) per deelnemer.
  • Aantal deelnemers: max. 5
  • Intervisiecoaches: Johan Wakkie & Peter Hopstaken
  • Wanneer: Met belangstellenden wordt samen een datum vastgesteld. Heb je belangstelling, stuur dan een bericht naar Peter Hopstaken via info@skxl.nl.

NOC*NSF 17 mei 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: