Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Tevredenheid onder ondersteunde clubs Rabobank Verenigingsondersteuning

NOC*NSF02 apr. 2019

De verenigingsondersteuning, die Rabobank sinds enkele jaren aan sport- en cultuurverenigingen biedt, maakt gebruik van procesbegeleiders uit het Back2Basics netwerk. Een evaluatie onder de eerste kleine tachtig verenigingen, waar een ondersteuningstraject is afgerond, levert een hoge score op wat betreft de tevredenheid en het behalen van de doelstellingen als het gaat om de B2B-begeleiders.

Maarten van Yperen is vanuit NOC*NSF projectleider van de Rabobank Verenigingsondersteuning. Hij vertelt: “We zijn uiteraard nog volop bezig, inmiddels ondersteunen we binnen het project ongeveer vierhonderd verenigingen. Maar een deel van de verenigingen heeft een traject inmiddels afgerond, en dat hebben we geëvalueerd.”

Uit die evaluatie kwamen twee zaken naar voren:

  • Verenigingen, die ondersteund werden door een procesbegeleider vanuit Back2Basics, waren gemiddeld genomen tevredener over het ondersteuningstraject, en
  • Verenigingen die ondersteund werden door een procesbegeleider vanuit Back2Basics geven vaker aan dat de doelstellingen van het traject behaald werden.

Deze uitkomst bevestigt de filosofie van Back2Basics, die erop gericht is verenigingen te ondersteunen in het zelf zoeken naar en vinden van de oplossingen. Van Yperen: “Die visie ondersteunen we volledig, daarom hebben we ook bewust vanaf het begin de samenwerking met het B2B-netwerk gezocht.”

Groei

Ongeveer een kwart van de afgeronde ondersteuningstrajecten verliep niet onder begeleiding van een B2B-projectondersteuner. Van Yperen: “Dat is deels omdat sommige vragen van verenigingen zich op een ander terrein begaven, waarvoor dan andere expertise nodig was. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheidsvragen. We hopen dat het B2B-netwerk snel verder groeit en wij nog meer verenigingen kunnen helpen om sterker te worden.”


NOC*NSF 02 apr. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: