Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Verenigingsondersteuning onderzocht: drie waardevolle producten

NOC*NSF05 mrt 2019

Verenigingsondersteuning wordt op vele manieren aangeboden en niet alle ondersteuning is even effectief. Drie ondersteuningsprogramma's uit het programma Veilig Sportklimaat (VSK) werden door het Mulier Instituut onderzocht en blijken waardevol.

Casestudies

Procesbegeleiding, Coach-de Coach en Lang leve de sportouder werden door het Mulier Instituut in samenwerking met USBO Advies (Universiteit Utrecht) onderzocht. Marieke Reitsma was als onderzoeker aan het project verbonden en licht toe: "We hebben de drie ondersteuningsprogramma's als casestudies onderzocht. Dat betekent dat we hebben gekeken hoe de drie VSK-producten in de praktijk werken. Aan de hand van gesprekken met procesbegeleiders en het volgen van verenigingen die aan een traject deelnemen, hebben we geconcludeerd dat procesbegeleiding zeer geschikt is als ondersteuning op maat. Dit kan worden ingezet bij uiteenlopende problemen van sportverenigingen, zoals normen- en waardenproblematiek, onveiligheid en cultuurvraagstukken."

Procesbegeleiding

Ondersteuning door middel van procesbegeleiding is eerder vanuit het VSK-programma aangeboden en heeft inmiddels ook een plek in het Nationaal Sportakkoord gekregen. Uit de casestudie naar procesbegeleiding blijkt dat bij veel problemen in de club, zoals een gebrek aan vrijwilligers, het voor de procesbegeleider aantrekkelijk is om zich te laten verleiden tot het zelf uitvoeren van taken. Reitsma: “Een belangrijk aandachtspunt voor de procesbegeleider is dat hij zich beperkt tot het begeleiden en de bestuurders ondersteunt in het zoeken naar goede en duurzame oplossingen."

Tips voor clubs

Wat zou Reitsma sportverenigingen willen adviseren, die overwegen ondersteuning te zoeken? “Denk als bestuur goed na waar je hulp bij nodig hebt. Heb je een hele concrete vraag over trainersondersteuning, dan is bijvoorbeeld het Coach-de-Coach traject een goed idee. Heb je een meer gecompliceerde vraag, waarvan je zelf ook niet goed weet waar je moet beginnen, ga dan eens in gesprek met de verenigingsondersteuner van jouw bond over de mogelijkheden van procesbegeleiding.”

Meer lezen

Lees hier de complete rapportage ‘Product in Praktijk’.


NOC*NSF 05 mrt 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: