Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Laatste Meet up Grenzeloos Actief

NOC*NSF13 mrt. 2019

De afgelopen twee jaar was het programma Grenzeloos Actief de aanjager voor veel sportclubs om sportaanbod voor mensen met een beperking binnen de club te stimuleren. Dat programma wordt deze week afgesloten met een laatste Meet up van betrokkenen en belangstellenden.

Het sport- en beweegbeleid Grenzeloos actief is opgezet om een landelijk dekkende structuur en passend sport- en beweegaanbod te creëren, waarbij iedereen in Nederland met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten en bewegen. Hierbij is samenwerking tussen lokale en regionale partijen van groot belang. Het ministerie van VWS heeft daarvoor 6,6 miljoen euro vrijgemaakt, waarvan 2 miljoen bestemd was voor het vervoer van en naar sportaccommodaties.

Doel

Het doel van Grenzeloos actief is dat er in 2019 een landelijk dekkende structuur is van ongeveer 43 regionale samenwerkingsverbanden dat zelfstandig gecontinueerd kan worden. Hier wordt de vraag naar en het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking gematcht. Daarnaast is het sport- en beweegaanbod op 430 locaties verbeterd. Dit is gebaseerd op de 43 regionale samenwerkingsverbanden met gemiddeld tien locaties met verbeterd sport- en beweegaanbod.

Voorbeelden

Heel veel goede voorbeelden van deze samenwerking zijn te vinden op de website van Grenzeloos actief. Daarnaast werden in het kader van het programma  Meet ups georganiseerd, bijeenkomsten om kennis, ervaring en goede voorbeelden te delen. In elke bijeenkomst stond een ander onderwerp en een andere regio centraal. Op donderdag 14 maart was de laatste Meet up gepland.

Kijk hier voor het inspirerende verhaal van Wesley Deenen, de tafelleider van de Meet up.


NOC*NSF 13 mrt. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: