Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Vijf jaar NIX: normverandering in de sportkantines

NOC*NSF27 dec. 2018

Op 1 januari is het precies vijf jaar geleden dat de leeftijdsgrens voor roken en drinken werd verhoogd naar 18 jaar. In deze periode is er veel veranderd, ook in de sport. De afgelopen jaren is het gebruik van alcohol onder tieners teruggelopen. Sinds 2011 gaat het in de totale groep 12- tot en met 16-jarige scholieren om ongeveer een derde minder: van 38% naar 25%. Ook in sportkantines en kleedkamers is dit merkbaar. Het aantal minderjarigen dat na de wedstrijd alcohol drinkt is echter nog niet 0%. Daarom start de campagne ‘Iedereen heeft het over NIX’.

 

“Het is goed te zien dat NIX zo is ingeburgerd de afgelopen 5 jaar,” zegt staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “We zien dat het alcoholgebruik onder jongeren terugloopt de laatste jaren, maar helaas zijn er nog steeds minderjarigen die roken en drinken, soms ook overmatig. En meestal gebeurt dit uit het zicht van de ouders. Bijvoorbeeld in sportkantines of langs het veld. Daarom is het belangrijk dat we ons samen blijven inzetten voor continue naleving van NIX”.

Jacco Eltingh, technisch directeur bij de KNLTB en vader van drie zoons tussen de 17 en 20 jaar, kijkt tevreden terug op de vijf jaar NIX in de sportwereld. “Ik zie dat NIX steeds meer een begrip wordt in sportkantines. Zowel bij de tieners zelf als de mensen achter de bar. Hier ben ik blij mee, want het zou toch normaal moeten zijn om een potje tennis of voetbal af te sluiten met een frisje?”

Verandering sociale norm op gang

Ook de campagne-effectonderzoeken van NIX18 van 2013 tot 2018 bevestigen dat de sociale norm voor roken en drinken verandert. Het aantal jongeren (13-17 jaar) dat nooit drinkt is sinds 2013 toegenomen. In 2013 gaf 56% van de jongeren aan nooit te drinken. Nu is dit 64%. Ook het aantal jongeren dat nooit rookt is gestegen. In 2013 zei 88% van de jongeren nooit te roken, inmiddels is dit 93%.

Over de campagne

De nieuwe campagne 'Iedereen heeft het over NIX' geeft ouders een steuntje in de rug en laat zien dat praten over niet roken en drinken onder de 18 heel vanzelfsprekend is. Iedereen heeft het erover en vaak zijn kinderen al meer op de hoogte dan de ouders zelf. In de campagne spelen naast pubers ook jongere broertjes en zusjes een rol. Want ook zij groeien immers op met NIX.


NOC*NSF 27 dec. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: