Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sportmatchbeurs Amersfoort verbindt bedrijfsleven en sportclubs

NOC*NSF20 nov. 2018

Steeds vaker zie je dat sportclubs niet meer met een zak vol geld ondersteund worden, maar dat bedrijven hun expertise beschikbaar stellen. Dit is een groeiende tendens waarbij er door het bedrijfsleven in plaats van geld andere vormen van ondersteuning, kennis en kunde worden ingezet om verenigingen zelfredzamer en toekomstbestendiger te maken. In Amersfoort krijgen de sportverenigingen dit jaar de kans om een match te zoeken op de Sportmatchbeurs.

Het initiatief voor de Sportmatchbeurs is afkomstig van de stichting Sport Amersfoort, samen met de gemeente Amersfoort, SRO en de Amersfoortse Sportfederatie (ASF). Joost Bos was als oud-bestuurslid van de ASF nauw betrokken bij het ontstaan van het plan. "Wij zochten naar een mooie manier om het bedrijfsleven en de sportverenigingen in Amersfoort met elkaar in contact te brengen. Ons Sportgala heeft in dat opzicht al enkele jaren een mooie netwerkfunctie, en die hebben we vorig jaar gebruikt om te onderzoeken waar behoefte aan was. Daar kwam het idee voor de Sportmatchbeurs uit. We wilden dat professioneel oppakken, daarom hebben we Matchpoint gevraagd dat te organiseren."

Wederkerigheid

Suzanne Wierenga is vanuit Matchpoint betrokken bij de beurs. En ofschoon Matchpoint al veel ervaring heeft in het organiseren van matches, is deze opdracht nieuw voor hen. "Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de Amersfoortse sportverenigingen en een aantal maatschappelijke organisaties nemen nu deel. Ten opzichte van de andere beurzen is hierbij de wederkerigheid belangrijker. Sportclubs en bedrijven hebben elkaar veel te bieden. En wij proberen hen te helpen om de passende match te vinden!"

Door de professionele organisatie van de beurs door Matchpoint was een gedegen voorbereiding mogelijk. Daar hoorde onder andere ook een workshop voor sportclubs bij, waarin zij uitleg kregen over hoe je een goede pitch neerzet. Wierenga: "Dat is immers niet altijd eenvoudig, je hebt maar weinig tijd, maar wilt wel zorgen dat je je club goed presenteert en helder weergeeft wat je te bieden hebt." Verder heeft Matchpoint de aankleding van de beurs aangepast: "De hoekmannen, waar we altijd mee werken, lopen dit keer rond in scheidsrechterstenues in plaats van oranje vestjes."

Afgebakende matches

Bos hoopt dat de beurs ook bijdraagt aan het bieden van ondersteuning aan clubs op gebieden, waar ze misschien eerder niet aan gedacht hadden. Het voordeel van de matches, die op de beurs gesloten worden, is dat ze een kop en een staart hebben. Bos: "De matches zijn afgebakend en worden door een notaris, via een heus contract, tijdens de beurs vastgelegd. Vervolgens zorgt Matchpoint voor begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van de match."

Ondersteuning

Wierenga onderschrijft het belang van die begeleiding. "Je controleert niet alleen of afspraken worden nagekomen, je probeert ook de partijen te ontlasten. Als een club, die draait op vrijwilligers, hulp nodig heeft bij het organiseren, dan mag het daar niet op vastlopen. Zeker als het gaat om driehoeksmatches met maatschappelijke organisaties, dan is dat belangrijk. Clubs willen heel graag ook maatschappelijk iets bijdragen, maar hebben daar dan soms wel wat ondersteuning bij nodig."

Bijkomend voordeel van het formeel vastleggen van de matches door de notaris is dat er dan ook een waarde wordt bepaald, die de match heeft. Dit helpt om de investering, die het organiseren van de beurs is, te beoordelen op zijn waarde. Bos: "Als we straks in geld kunnen uitdrukken, wat de Sportmatchbeurs heeft opgeleverd, dan ben ik ervan overtuigd dat we dit evenement in de komende jaren nog veel groter kunnen maken." En wat Matchpoint betreft: die zijn graag bereid om ook in andere gemeenten dergelijke initiatieven van de grond te tillen.

Een overzicht van de deelnemende bedrijven en verengingen vind je in de Sportmatchbeurskrant. We zullen in de komende maanden graag enkele mooie matches hier de revue laten passeren!

Verenigingsondersteuning

Ook de Rabobank heeft in haar verenigingsondersteuning een vergelijkbare richting ingezet. Kijk hier voor hun invulling.


NOC*NSF 20 nov. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: