Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Fitness populairste sport bij mensen met een beperking

NOC*NSF06 sep. 2018

Mensen met een lichamelijke beperking doen het liefst aan fitness, gevolgd door duursporten als wandelen en fietsen. Mede door de keuze voor deze sporten, is van de sporters met een beperking een relatief laag percentage lid van een sportvereniging.

Dit concludeert het Mulier Instituut, dat in een websheet de ontwikkeling van sport voor mensen met een lichamelijke beperking in beeld heeft gebracht. De sportdeelname van volwassenen met een matige/ernstige lichamelijke beperking blijft een stuk lager dan van volwassenen zonder beperking. Waar voor mensen zonder beperking de sportdeelname de laatste jaren toeneemt, blijft de sportdeelname voor mensen met een beperking stabiel.

Eén derde sport helemaal niet

Over de periode 2015-2017 sportte 28 procent van de mensen met een beperking wekelijks, tegen 54 procent van de bevolking als geheel (verschil 26%). Dit komt voor een deel door de (fors) hogere leeftijd van mensen met een beperking, in vergelijking met jongeren sporten ouderen immers minder. Bij de groep 18- tot 40-jarigen is echter een net zo groot verschil in sportdeelname te zien (63% versus 36%, verschil 27%). Als naar sport, (niet sportief) wandelen en fietsen, wordt gekeken, is te zien dat 30 procent van de mensen met een beperking geen van deze drie activiteiten wekelijks beoefent. Dit percentage blijft in de periode 2001-2017 stabiel.

Diversiteit maakt het moeilijk

Al een aantal jaar worden inspanningen gedaan om de sportdeelname van volwassenen en kinderen met een beperking te bevorderen. Onderzoeker Remko van den Dool van het Mulier Instituut vertelt: "Het probleem daarbij is dat de beperkingen zeer divers zijn, van dwarslaesie tot reumatische klachten. Daardoor is het ingewikkeld om de behoeften aan sport en bewegen op de doelgroep af te stemmen. Kinderen met een lichamelijke beperking zijn onder andere via scholen te benaderen. Volwassenen zijn deels via revalidatiecentra of andere zorginstellingen te bereiken, maar lang niet iedereen met een beperking is daar te vinden. Een aanbeveling is om via de zorg (bijvoorbeeld via leefstijlcoaches) volwassenen met een beperking te stimuleren om te bewegen."

Wat kun je als vereniging doen?

Hoe kun je nu als club een steentje bijdragen aan het bevorderen van sportbeoefening onder mensen met een beperking? Van den Dool: "Het allerbelangrijkste is dat je probeert aan te sluiten op de behoefte van de mensen. En die wijken vaak af van het reguliere aanbod, zijn vaak wat laagdrempeliger. Maar dat betekent niet dat je daar als club niet over na kunt denken wat je als alternatief kunt bieden. Zeker als je écht iets wilt betekenen in dit verband, dan kun je je ook op andere doelgroepen, zoals senioren of mensen met chronische aandoeningen, richten. Met laagdrempelige activiteiten kun je ervoor zorgen dat zij er ook bij horen."

Wil jouw club starten met sportaanbod voor mensen met een beperking? Kijk dan eens naar de 6 voor aangepast sporten. Die vragen helpen je goed op weg! Klik hier voor het websheet ontwikkeling sport voor mensen met een lichamelijke beperking.

Doe mee aan de Nationale Sportweek

Heb jij als sportclub al sportaanbod voor mensen met een beperking? Doe dan mee aan de Nationale Sportweek en laat iedereen zien hoe mooi jouw sport en jouw club is! 

Doe mee aan de Nationale Sportweek


NOC*NSF 06 sep. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: