Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Back2Basics: hoogwaardige ondersteuning voor duurzame sportverenigingen

NOC*NSF22 jan. 2018

'Back to Basics' verbindt veel mensen met het cartoonfilmpje van enkele jaren geleden, dat de basisfilosofie van de sportvereniging verduidelijkte. Deze filosofie van Back to Basics (B2B) heeft inmiddels een behoorlijk grote achterban. De filosofie groeide uit tot een beweging. Een beweging waarin naast onderzoek, scholing en training nu ook kwalitatief hoogwaardige adviseurs in één netwerk zijn verbonden. En dat netwerk organiseert steeds meer ondersteuningsactiviteiten bij sportverenigingen.

Na het inspirerende filmpje besefte de KNVB dat de Back to Basics-filosofie nader uitgewerkt moest worden om concrete handvatten te bieden, om werkbare ondersteuning voor verenigingen te zijn. Berend Rubingh nam de organisatie bij de hand. Samen met Sjors Brouwer (KNVB, red.) deed hij onderzoek naar meer houvast voor een duurzame sportvereniging. De Back2Basics-beweging groeit, zowel qua activiteiten als qua aanhangers. De essentiële doelstelling van de beweging blijft daarbij bijdragen aan de toekomst van de sportvereniging.

Houvast

De B2B-filosofie laat zien dat de sportvereniging een van de weinige instituties is die de eeuwwisseling heeft overleefd. Daar waar kerken sluiten, scholen onderdeel worden van grote onderwijsinstellingen, de menselijke maat en het contact verloren gaan in economy of scale-gedachten of in virtuele verbindingen via social media, daar biedt vaak de sportvereniging nog een belangrijk houvast voor cohesie en sociale verbinding in onze samenleving. Het is deze waarde die een belangrijke en wellicht onderschatte rol vervult voor behoud van een tolerante en vitale samenleving. En aan een samenleving waar iedereen mee kan doen. Dat vraagt van veel clubs wel een iets andere opstelling dan zij van oudsher gewend zijn. Clubs doen er goed aan de blik naar buiten te richten, te zien waar ze een (lokale) maatschappelijke rol kunnen vervullen en waar kansen liggen om de samenwerking met andere partijen aan te gaan. Zo kunnen ze gaan fungeren als een ware open club.

Gebruik maken van eigen kracht

De Back to Basics-beweging wil er daarom aan bijdragen de sportverenigingen te versterken en in hun eigen kracht te zetten. Niet door voor te schrijven hoe dat moet, maar door binnen de vereniging een proces op gang te brengen waardoor zij zelf in staat is zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. De club wordt ondersteund in het zelf-organiserend en -lerend vermogen. Zelf oplossingen vinden voor actuele uitdagingen, daar draait het om. Vooral door gebruik te maken van de eigen kracht, namelijk de verenigingsleden en haar achterliggende netwerk. Soms betekent dit dat ze zichzelf opnieuw moet uitvinden om de slag te maken van vereniging 1.0 naar vereniging 3.0. Van een sportvereniging gestoeld op het fundament van de industriële revolutie naar een organisatie die staat in de huidige netwerkmaatschappij.

Netwerk van ondersteuners

De kwaliteit van verenigingsondersteuning op peil houden is een grote uitdaging. Daarom hebben KNVB en NOC*NSF Back2Basics gevraagd hierbij te helpen. Uit deze gesprekken ontstond de gedachte van een onafhankelijk netwerk. Dit netwerk (dat momenteel uit zo’n 100 professionals bestaat) opereert binnen het kwaliteitszorgsysteem van Back2Basics en wil een optimale match realiseren tussen de vraag van de sportvereniging en de professionele ondersteuning van een verenigingsondersteuner. Hiervoor is een digitaal B2B-platform ingericht, waardoor deze match ook eenvoudig en snel te maken is. Op het platform zijn deze 100 sportprofessionals te vinden met een uitgebreid profiel. Dit profiel is mede tot stand gekomen tijdens een screening waarvan ook een gedragsprofiel onderdeel uitmaakt. De opdrachtgever heeft tijdens en na de opdracht de mogelijkheid feedback te geven op het functioneren van de professional. Als laatste verplicht iedere professional die onderdeel uitmaakt van het B2B-platform, zich voortdurend te scholen en te ontwikkelen door intervisie, training en scholing. 

Stand van zaken

Het B2B-netwerk levert een belangrijke bijdrage aan de verenigingsondersteuningsactiviteiten, die door de Rabobank worden aangeboden. Ook maakt de KNVB gebruik van het netwerk bij de ondersteuning van de besturen van voetbalverenigingen. Voor dit jaar staat er daarnaast nog een congres gepland (mei 2018) en daaraan gekoppeld zal er ook een boek verschijnen over de duurzame sportvereniging.

Meer informatie over de B2B-beweging vind je hier. 


NOC*NSF 22 jan. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: