Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Royement, schorsing, opzegging: wat zijn de risico’s voor clubs?

NOC*NSF12 mei 2017

Geen sportclub wil leden verliezen. Zeker in deze tijd, waarin het ledenaantal van veel verenigingen onder druk staat en er veel aandacht is voor ledenwerving en ledenbehoud, is afscheid nemen van leden geen populair onderwerp. Toch kun je te maken krijgen met onacceptabel gedrag van leden waarbij je je als club genoodzaakt ziet om het lidmaatschap op te zeggen of over te gaan tot schorsing of zelfs royement. Dan is het echter wel belangrijk de zaken juridisch goed te regelen, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan.

In een blog van Marjo Vink van Legal Letters op NLPenningmeester.nl werden onlangs de 10 meest gemaakte fouten door de club op dit gebied, op een rij gezet. Bedenk ten eerste goed hoe je te werk gaat en dat je als club geen regels overtreedt als je besluit afscheid te nemen van een lid, aldus Vink. Een opzegging, schorsing of royement is de start van een juridische procedure en die is gebonden aan regels.

In het artikel van NL Penningmeester worden de tien meest door clubs gemaakte fouten genoemd op het gebied van opzegging of andere beëindiging van een lidmaatschap. Voor de start van de opsomming worden echter ook enkele basale, in acht te nemen uitgangspunten benoemd. Want clubs komen vaak niet in de problemen door he besluit op zich, maar door een ongeoorloofde stap in de procedure.   

Vink: “Blijkt tijdens zo’n rechtszaak dat je als bestuur fouten hebt gemaakt, dan wordt dit het bestuur aangerekend. Opzeggingen en vooral royementen worden door de rechter zeer regelmatig weer ongedaan gemaakt. Het resultaat is dat de vereniging verplicht wordt (vaak ook nog met een dwangsom) om het lid weer terug te nemen én om naast de procedurekosten ook schadevergoeding te betalen. Dan is het probleem nog veel groter dan het was. Je bent dan als vereniging veel geld kwijt en het lastige lid loopt weer rond. Daar staat tegenover dat een zorgvuldig en goed uitgevoerde opzegging, schorsing of royement vrijwel altijd succesvol is en tot het gewenste resultaat leidt: het lid kan gaan.”

Lees het artikel en vooral de tien gevaarlijkste valkuilen goed door en zorg dat je de juridische en financiële zaken goed geregeld hebt als je je genoodzaakt ziet een lid te deur te wijzen.


NOC*NSF 12 mei 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: