Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Rabobank zet in op steun sportclubs

NOC*NSF21 mrt. 2017

Sportverenigingen vervullen een essentiële rol in onze samenleving. Ze bieden voor miljoenen mensen een prettige, sociale en veilige omgeving om plezier te beleven aan sport. En natuurlijk draagt sport bij aan de gezondheid. Verder liggen er kansen voor sportclubs om in samenwerking met partijen als nabijgelegen clubs, gemeenten, zorginstellingen en bedrijven hun maatschappelijke rol te vergroten. Dan is het wel belangrijk dat clubs die kansen benutten en dat is lang niet altijd makkelijk. Financiële steun vanuit lokale overheden neemt af, ledentallen staan onder druk en voldoende vrijwilligers en goede bestuurders vinden is lastig. De Rabobank wil de clubs de komende jaren als partner van de Nederlandse sport intensief gaan ondersteunen om die problemen het hoofd te bieden.

De nieuwe sponsorstrategie van de Rabobank richt zich dus deels heel specifiek op de Nederlandse sportverenigingen; het fundament van de Nederlandse sport en bovendien kraamkamer van nieuw toptalent. Om dat fundament sterk te houden, is het van belang dat clubs consistent en toekomstbestendig beleid voeren, zoals ook vaak benoemd hier op Sport.nl/Voorclubs. En daar wil de bank, die met dit initiatief samenwerkt met een flink aantal bonden en NOC*NSF, bij helpen. Daarbij is overigens ook een rol weggelegd voor de toppers van Team NL. Door die bekende namen clinics en andere events te laten verzorgen bij de verenigingen, benadrukken zij het belang van de sportclubs, waar ook hun eigen loopbaan ooit begon.

Waar begin je?

Hoe kun je als club nu optimaal profiteren van de steun die de Rabobank gaat bieden? Want het werven van vrijwilligers, het werven en langer behouden van leden, het financiële beleid, het open club-principe, die thema’s zijn aan de orde van de dag voor sportverenigingen en dus is alle steun welkom. Maar waar begin je? Juist omdat het gaat om steun aan sportclubs in Nederland, is de opzet van het plan heel lokaal gericht. Vereniging die geïnteresseerd zijn in wat de steun concreet voor hen kan betekenen, doen er straks goed aan contact te zoeken met het dichtstbijzijnde Rabobank-filiaal.

Aangepast sporten

Voor aangepast sporten werkt de Rabobank Foundation – het maatschappelijke fonds van de Rabobank – overigens ook samen met NOC*NSF. De samenwerking richt zich specifiek op jongeren tot 18 jaar met een motorische beperking. Zij kunnen op een aantal sportdagen door het gehele land kennis maken met diverse takken van sport. Daarbij kunnen zij ook gebruik maken van de juiste sporthulpmiddelen. Het doel is om hen aan een sportvereniging te koppelen en daarmee sportdeelname van deze groep te verhogen.


NOC*NSF 21 mrt. 2017

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: