Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Annuleren

  • Welke consequenties heeft het wijzigen of annuleren van een sportactiviteit?

   Een sportactiviteit kan te allen tijde, zonder opgaaf van reden tussentijds door de deelnemende club worden gewijzigd of geannuleerd. U wordt hierover via e-mail geïnformeerd. Ingeval van annulering of wijziging door de deelnemende club heeft u recht op restitutie van de door u betaalde inschrijfkosten voor deelname aan de Actie. Restitutie geschiedt naar dezelfde bankrekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden, binnen 14 werkdagen na annulering. 

  • Kan ik een sportactiviteit kosteloos annuleren?

   Een deelnemer kan zijn/haar inschrijving tot 48 uur voorafgaande aan de eerste les kosteloos annuleren via een e-mail aan de betreffende club. Na annulering ontvangt de deelnemer de inschrijfkosten verminderd met de transactiekosten ter hoogte van € 0,99 binnen 14 werkdagen retour. 

  • Welke consequenties heeft het als een deelnemer zijn/haar deelname annuleert?

   In geval van annulering binnen 48 uur voorafgaande aan de eerste les of indien de deelnemer om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het recht op deelname aan de activiteit, komt dit voor eigen rekening van de deelnemer. Een eenmaal verkregen deelnamebewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de inschrijfkosten plaats. 

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: