Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Gebruik buitensportaccommodaties Sportbedrijf Lelystad

Door Sportbedrijf Lelystad

NV Sportbedrijf Lelystad beheert en onderhoudt de buitensportaccommodaties in de stad. Met verenigingen die hier gebruik van maken zijn er afspraken gemaakt ten aanzien van gebruik en onderhoud. Het merendeel van de accommodaties is eigendom van Sportbedrijf Lelystad. Welke afspraken en regels er zijn gemaakt en wat de club mag verwachten, vindt u op deze pagina terug.

Er zijn veel vragen die een sportclub kan hebben ten aanzien van het gebruik van de buitensportaccommodaties. NV Sportbedrijf Lelystad onderhoudt de sportvelden op de accommodaties in de gemeente Lelystad. Verschillende aannemers voeren deze werkzaamheden in opdracht van het Sportbedrijf Lelystad uit. Zij doen dit conform de richtlijnen van de branchevereniging Sport en Cultuurtechniek. Hoe de aanpak werkt, kunt u hier lezen. De onderhoudswerkzaamheden die het Sportbedrijf Lelystad uitvoert, vinden plaats volgens het jaarplan sportveldenonderhoud. De planning van het onderhoud is onderhevig aan de toestand van de velden en de weers- en terreinomstandigheden. Voor meer specifieke vragen over (het onderhoud van) de sportvelden van uw vereniging kunt u terecht bij Marcel van Stralen, projectleider Buitensport, op telefoonnummer 06 21 83 89 13 of m.vanstralen@sportbedrijf.nl 


Link gekopieerd naar klembord

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Neem contact op met Sportbedrijf Lelystad via