Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Lokaal sport- & beweegakkoord Deventer

Sport in Deventer06 mei 2021

Sportaanbieders hebben te maken met veel uitdagingen, juist in coronatijd. Hoe houd je de sportclub vitaal? Hoe houd of krijg je voldoende vrijwilligers en hoe bind je leden aan de club? Het lokale Sportakkoord kan hierbij helpen. Daarnaast levert het Sportakkoord, door samenwerking met lokale partijen, een netwerk op. 

Met het lokale Sportakkoord hebben partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente, lokaal afgesproken hoe zij met elkaar de lokale sport- en beweegambities willen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten.

“Het doel van dit sport- en beweegakkoord is om verbindingen te ontwikkelen en te versterken tussen sport, zorg, onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente. Dit levert meer beweging op! Verschillende doelgroepen – ook die tot nu toe niet bewegen en/of sporten –, komen beter in beeld, worden bevraagd op en begeleid naar een duurzaam sport en beweegaanbod. Daarvoor doen wij het!”

In de gemeente Deventer wordt er ingezet op de volgende thema’s:

  • Sport & Zorg
  • Sport & Onderwijs
  • Open sportverenigingen

Deze deelthema’s sluiten tevens aan bij het sportbeleid van de gemeente Deventer. Ben je als sportvereniging nog niet betrokken bij het lokale Sportakkoord, maar wil je hierover wel meedenken en meedoen? Iedere sportaanbieder kan op elk moment instappen en meedoen. 

Services

Naast uitvoering zijn er aan het Sportakkoord ook services gekoppeld. Services zijn workshops, trainingen en trajecten die de sportvereniging kunnen ondersteunen. Voorbeelden van services zijn bijvoorbeeld:

  • Opleiding voor trainers
  • Opleiding of scholing voor kader op thema’s als seniorensport of kinderen met een beperking
  • Vraagstukken rondom vrijwilligers, financiën, ledenbinding
  • Procesbegeleiding aan bestuursleden, betrokken vrijwilligers en leden.

Wellicht bent u door uw sportbond ook op deze services gewezen. De inzet van het budget voor sportverenigingen in de gemeente Deventer verloopt via Sportbedrijf Deventer. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan thema’s die overstijgend zijn. Daarnaast zullen er altijd andere sportverenigingen waarbij dezelfde vraag leeft betrokken worden.

Contact en deelname

Wil je een beroep doen op deze services of meedoen in het lokaal Sportakkoord? Neem dan contact op met de verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer via sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl.

 

 

SV Helios en WIjk voor Elkaar vormen een prachting maatschappelijk initiatief dat binnen het Sportakkoord valt!


Sport in Deventer 06 mei 2021
Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Neem contact op met Sport in Deventer via