Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Specifieke doelgroepen

Door Sport in Deventer

Steeds meer sportverenigingen in de gemeente Deventer kijken bij ledenwerving naar nieuwe doelgroepen. Hiermee worden én nieuwe leden geworven én er wordt invulling gegeven aan de maatschappelijke functie van de sportvereniging (open sportvereniging).

Sportaanbod voor specifieke doelgroepen

Als sportvereniging kun je je maatschappelijk functie naar de samenleving vergroten door bijvoorbeeld sportaanbod voor specifieke doelgroepen te organiseren. In de gemeente Deventer zijn een aantal sportverenigingen die dit (al dan niet met een behulp van een professional) op hebben gezet. Een aantal mooie voorbeelden van sportaanbod:

FC RDC: passend voetbal & Oldstars
Passend Voetbal: is voetbal dat zich richt op kinderen vanaf 6 jaar met een prikkelverwerkingsstoornis. Kinderen met autisme, ASS of een andere gedrag- of concentratie stoornis (ADHD, ADD) kunnen om verschillende redenen vaak niet meekomen binnen het reguliere voetbal en horen eveneens niet thuis bij het G-voetbal. Deze kinderen hebben meer behoefte aan structuur.

Oldstars: is voetbal volgens het 'walking football' principe waarbij rennen en lichamelijk contact niet is toegestaan. Hierdoor is dit sportaanbod uitermate geschikt voor volwassenen in de doelgroep van 55+ of mensen uit de revalidatie. De derde helft, waarin er wat gedronken wordt en de toto ingevuld, is minstens zo belangrijk als het sportgedeelte!

AV Daventria 1906: Atletiek & Runningtherapie
In samenwerking met het Deventer Ziekenhuis en Sportbedrijf Deventer organiseert AV Daventria 1906 runningtherapie. Dit sportaanbod, wat is gelieerd aan de atletiekvereniging, is geschikt voor mensen die uit een revalidatietraject komen. Daarnaast is dit sportaanbod ook toegankelijk voor mensen die een leuke sport zoeken en van atletiek, hardlopen en wandelen houden. Naast het sportgedeelte staat hier ook het sociale deel centraal. Na afloop wordt er gezellig een kop koffie met elkaar gedronken.

SV Helios & Wijk voor Elkaar: Lifestyle Change
De Lifestyle Change methodiek is een aanpak waarbij het welzijn (en daarmee ook de gezondheid) van de bewoners in een wijk, buurt of stad versterkt wordt. Kernwoorden zijn: meedoen en het versterken van de eigen kracht. Het hoofddoel is dat inwoners zélf de regie hebben.

Samen met verbindingscentrum de Fontein en de 5Hoek zetten wij Lifestyle Change breed uit in onze wijk. Wij hebben ons netwerk sterk vergroot en deze community benadering heeft de samenwerking met instanties, organisaties, bedrijven bevorderd en wijkbewoners meer doen participeren. De laagdrempeligheid, het nieuwe werken (Lifestyle Change) de vele (beweeg)activiteiten voor en met verschillende groepsdoelen die wij ontplooien en ontwikkelen heeft een positief effect op de mens en onze omgeving. Onlangs is gebleken dat de zorgkosten voor Colmschate Zuid is afgenomen. De effecten van ons nieuwe werken gaat zeker nog verdere verlagingen betekenen. Een actiever, veiliger en socialere wijk. Een wijk voor elkaar!

Ondersteuning & contact

Wilt u ook sportaanbod voor specifieke doelgroepen opstarten bij uw sportvereniging? Neem contact op met de verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer. Klik hier voor de contactinformatie.

Binnen dit thema


Link gekopieerd naar klembord

Meer weten?

Meer weten?

Neem dan contact op met Sport in Deventer via
clubbase@sportindeventer.nl 


Of meld u aan voor de nieuwsbrief.
Zo blijft u steeds op de hoogte van het laatste nieuws voor sportclubs in Deventer