Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Update coronamaatregelen

Door Sport in Deventer

De maatregelen rondom corona worden momenteel steeds verder versoepeld. Vanuit de overheid gelden op dit moment onderstaande beperkingen nog.

Laatste update: 21 september 2021

 • Bij locaties met gemengd gebruik (zoals een sportkantine), kan de horecafunctie afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft alleen bij toegang tot de horecafunctie een Corona Testbewijs (CTB) gevraagd te worden:

                  o    Hier moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom;
                  o    De ondernemer/horecaverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat men alleen
                        toegang krijgt tot de eet-en drinkgelegenheid als het CTB is gecontroleerd;
                  o    Indien afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze
                        dit gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden (en overige voorwaarden
                        inzet CTB) wordt voldaan;

 • Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB noodzakelijk is wanneer men het afgehaalde, of bestelde eten en drinken nuttigt in de afgescheiden horeca-functie;
 • Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB niet noodzakelijk is wanneer bij het afhalen in deze gelegenheden het eten en drinken in of bij de sportaccommodatie genuttigd worden buiten de afgescheiden horeca-functie.

 

 • Onderscheid bij eet- en drink gelegenheden tussen de normale functie en afhaalfunctie

                 o    Om toegang te krijgen tot de horeca is het CTB verplicht. Deze verplichting geldt
                       voor de gehele horecagelegenheid, met uitzondering van terrassen;
                 o    Een uitzondering op de CTB-plicht geldt wanneer er uitsluitend sprake is
                       van een afhaalfunctie. Dit betekent dat de normale horecafunctie
                       gescheiden moet zijn van de afhaalfunctie;
                 o    De ondernemer mag zelf bepalen op welke wijze de afscheiding gebeurt
                       (bijvoorbeeld met lint, plantenbak, tape, etc.), zolang aan bovenstaande
                       voorwaarden wordt voldaan.

Voor horeca-sporten geldt dat:

 • indien de locatie CTB voorschrijft terwijl de activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt. Dit betekent dat wanneer de sportbeoefening echt in de horeca plaatsvindt (zoals darts of biljart in een café), er CTB gevraagd moet worden;
 • indien sprake is van sportbeoefening in een locatie met gemengd gebruik (zoals biljart in een verenigingsgebouw), kan verwezen worden naar de richtlijn voor het afscheiden van de horeca-functie, zoals hierboven beschreven.

Voor sporttoernooien geldt dat:

 • als er sprake is van “aankleding” met bijvoorbeeld entertainment of het aanbieden van eten en drinken, deze toernooien het karakter van een evenement krijgen en dus moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een CTB verplicht;
 • als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere wedstrijden tegen meerdere teams), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dan is er geen CTB verplichting.

De doorvertaling in het protocol voor de sportaanbieders(NOC*NSF/VSG e.a.)

Wanneer er wel CTB nodig is:

 • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca;
 • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld darts of biljart in een café/restaurant.


Wanneer er geen CTB nodig is:

 • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken;
 • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte;
 • voor het beoefenen van sport in bijvoorbeeld buurthuizen, mits het horecagedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten.


Informatie

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

•    Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

•    Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/sportprotocol

Vragen en/of opmerkingen?

Voor alles geldt: vermijd risico situaties, gebruik uw verstand en uw neem eigen verantwoordelijkheid. Deze maatregelen gaan vanaf 25 september 2021 in. Het kan zijn dat in de komende periode nog wijzigingen en aanvullingen op de bovenstaande maatregelen komen. Deze worden dan steeds op deze pagina en via een corona update aan sportverenigingen gecommuniceerd. 

Heeft u vragen over de ingestelde maatregelen? Neem dan contact op met de gemeente Deventer en Sportbedrijf Deventer via het e-mailadres: sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl

Corona checkscanner

Download de corona checkscanner via de Google Play Store of de Apple Store:

De vrijwilliger van uw vereniging  scant de QR-code van de gast, met de coronacheck scanner Klik op onderstaande link en volg de instructies van rijksoverheid om de app te instaleren.

         

Naast de QR code moet de bezoeker zich kunnen legitimeren, zodat de vrijwilliger of medewerker de gegevens kan controleren.

Protocol verantwoord sporten

NOC*NSF heeft het protocol verantwoord sporten gepubliceerd. Dit protocol is een juridisch advies voor het handelen op binnen- en buitensportaccommodaties. Klik hier om naar het protocol verantwoord sporten te gaan.

Heeft u vragen over deze maatregelen? Neem dan contact op met Sportbedrijf Deventer en de gemeente Deventer via het gezamenlijke e-mailadres: sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl

Maatregelen Rijksoverheid

Alle maatregelen algemeen maar ook specifiek rondom sport vindt u op de website van de Rijksoverheid. Deze maatregelen gelden ook voor sportverenigingen en sportaanbieders in de gemeente Deventer. Klik hier om naar deze website te gaan.

Daarnaast vindt u op dezelfde website een de regels rondom binnen en buiten. Hier kunt u kijken bij het thema 'Sport en Spel'. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

 

Meer informatie?

NOC*NSF
NOC*NSF houdt continue in de gaten wat de (verruiming of aanscherping) van de maatregelen praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte en voor de competities. Hiervoor heeft NOC*NSF heeft een "coronadossier" aangemaakt op hun website met informatie en antwoord op de veelgestelde vragen door sporters, bonden en verenigingen. Deze geven vaak veel duidelijkheid op de vragen die leven. Ook is hier het protocol verantwoord sporten opgenomen. 

Sportbonden
Sportbonden houden ook eigen informatie en ontwikkelingen bij over de gevolgen van de maatregelen voor de specifieke sporttak. Kijk op de website van de bond waar jou vereniging bij is aangesloten voor de sportspecifieke informatie. Let wel: het gestelde in de lokale verordening ten aanzien van de maatregelen tegen corona is steeds leidend boven de informatie van de bonden. Twijfelt u over de toepassing, neem dan contact op met Sportbedrijf Deventer en de gemeente Deventer via het gezamenlijke e-mailadres: sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl 

Gemeente Deventer
Op lokaal niveau houdt de gemeente Deventer de maatregelen en gevolgen ervan bij op de gemeente website

Verenigingsondersteuning
Indien u vragen heeft rondom het coronavirus of andere verenigingszaken die u wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer via clubbase@sportindeventer.nl. Overleg rondom vraagstukken over het coronavirus wordt samen met de gemeente Deventer opgepakt. 

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Neem contact op met Sport in Deventer via