Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Update coronamaatregelen

Door Sport in Deventer

Als gevolg van de (verlengde) lockdown gelden er op het gebied van sport op dit moment maatregelen ter bestrijding van corona. De uitwerking van deze correcties op sport leest u hier. Per zaterdag 26 juni 2021 gelden dan de volgende aanpassingen:

Laatste update: 23 juni 2021 13:26 uur

Vrijdag 18 juni jl. was er weer een persconferentie van minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Wederom is veel verruiming vanaf 26 juni aangekondigd. Elementen uit de vierde en vijfde stap van het openingsplan zijn daarbij als het ware samengevoegd.

Voor sport zijn bijna alle maatregelen opgeheven. Toch leek het ons verstandig u te informeren over de maatregelen die voor sport nog wel gelden en enkele andere relevante punten, zodat u zich kunt voorbereiden op de aangekondigde verruimingen.

Verruiming voor de sport

Per zaterdag 26 juni gelden de volgende aanpassingen (zie ook de bijlage onderaan deze brief):

 • Amateurwedstrijden mogen weer voor alle leeftijden. Ook met publiek;
 • Publiek houdt op een vaste plek 1,5 meter afstand van elkaar, mag zingen, juichen en op blaasinstrumenten spelen;
 • Met coronatoegangsbewijzen is een hoger aantal toeschouwers toegestaan;
 • Voor sportkantines mogen de reguliere openingstijden worden gehanteerd;
 • Jongeren tot en met 17 jaar mogen binnen en buiten gezamenlijk sporten, 1,5 meter afstand houden is niet verplicht;
 • Vanaf 18 jaar is binnen en buiten gezamenlijk sporten toegestaan. Als het nodig is voor de sport sportbeoefening is 1,5 afstand houden niet verplicht.


Recreatieve tochten
 
Sinds 5 juni zijn recreatieve tochten (o.a. wandelen, fietsen, hardlopen) weer toegestaan. Belangrijke voorwaarde is dat de tocht géén evenement is en er gewerkt wordt met meerdere (start)groepen. Daarnaast moet de organisator in overleg treden met de gemeente(n) voor toestemming.

Recreatieve tochten zijn geen evenementen. Een handige infographic (zie bijlage) maakt dat duidelijk. Een recreatieve tocht vindt plaats in de buitenlucht, waarbij sporters zoals wandelaars en fietsers verschillende afstanden afleggen over een uitgezette route. Deze tochten kunnen op basis van de huidige Covid-19-maatregelen en protocollen plaatsvinden.

Gezien het (risico)profiel van deze tochten (o.a. continue doorstroom deelnemers, geen publiek, geen optredens, geen podia) zouden recreatieve tochten in theorie zelfs eerder meld- dan vergunningsplichtig moeten zijn. Bijkomend voordeel: enorme verlaging van de regeldruk voor zowel de gemeente als de organisator.  
VSG, NOC*NSF, Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en wielersportbond NTFU roepen indien nodig alle gemeenten op het gesprek met organisatoren aan te gaan om recreatieve tochten weer mogelijk te maken. 

 

Binnen en buitenzwembaden

 • De mondkapjesplicht vervalt.
 • Alle wedstrijden zijn weer toegestaan. Hierbij is publiek op 1,5 meter toegestaan.
 • De maximale groepsomvang voor activiteiten vervalt.
 • Er mag maximaal 1 bezoeker per 5 vierkante meter van de accommodatie (exclusief personeel) worden toegelaten (oppervlakte zwembad inclusief kleedkamers, horeca en ligweide)
 • Ouders worden bij de zwemlessen en het diplomazwemmen gezien als publiek. Zij mogen op 1,5 meter afstand toekijken.


Informatie

Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben.

•    Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

•    Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden:
https://nocnsf.nl/sportprotocol

Vragen en/of opmerkingen?

Voor alles geldt: vermijd risico situaties, gebruik uw verstand en uw neem eigen verantwoordelijkheid. Deze maatregelen gaan vanaf 26 juni 2021 in. Het kan zijn dat in de komende periode nog wijzigingen en aanvullingen op de bovenstaande maatregelen komen. Deze worden dan steeds op deze pagina en via een corona update aan sportverenigingen gecommuniceerd. 

Heeft u vragen over de ingestelde maatregelen? Neem dan contact op met de gemeente Deventer en Sportbedrijf Deventer via het e-mailadres: sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl

Veiligheidsregio IJsselland

De meest recente informatie over de coronamaatregelen vindt u op de website van de Veiligheidsregio IJsselland. Klik hier om naar de website te gaan. Klik hier om rechtstreeks naar de meest actuele noodverordening te gaan. 

Consequenties COVID-19 maatregelen

Inmiddels is bekend dat de TASO-regeling voor sportverenigingen en de TVS-regeling voor verhuur van sportaccommodaties ook voor de Q1 2021 zullen gaan gelden. De gemeente Deventer en Sportbedrijf Deventer zullen u op de hoogte houden van deze regelingen.

Kijk voor  alle informatie over corona op www.sportindeventer.nl/corona.

Protocol verantwoord sporten

NOC*NSF heeft het protocol verantwoord sporten gepubliceerd. Dit protocol is een juridisch advies voor het handelen op binnen- en buitensportaccommodaties. Klik hier om naar het protocol verantwoord sporten te gaan.

Heeft u vragen over deze maatregelen? Neem dan contact op met Sportbedrijf Deventer en de gemeente Deventer via het gezamenlijke e-mailadres: sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl

Maatregelen Rijksoverheid

Alle maatregelen algemeen maar ook specifiek rondom sport vindt u op de website van de Rijksoverheid. Deze maatregelen gelden ook voor sportverenigingen en sportaanbieders in de gemeente Deventer. Klik hier om naar deze website te gaan.

Daarnaast vindt u op dezelfde website een de regels rondom binnen en buiten. Hier kunt u kijken bij het thema 'Sport en Spel'. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

 

Meer informatie?

NOC*NSF
NOC*NSF houdt continue in de gaten wat de (verruiming of aanscherping) van de maatregelen praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte en voor de competities. Hiervoor heeft NOC*NSF heeft een "coronadossier" aangemaakt op hun website met informatie en antwoord op de veelgestelde vragen door sporters, bonden en verenigingen. Deze geven vaak veel duidelijkheid op de vragen die leven. Ook is hier het protocol verantwoord sporten opgenomen. 

Sportbonden
Sportbonden houden ook eigen informatie en ontwikkelingen bij over de gevolgen van de maatregelen voor de specifieke sporttak. Kijk op de website van de bond waar jou vereniging bij is aangesloten voor de sportspecifieke informatie. Let wel: het gestelde in de lokale verordening ten aanzien van de maatregelen tegen corona is steeds leidend boven de informatie van de bonden. Twijfelt u over de toepassing, neem dan contact op met Sportbedrijf Deventer en de gemeente Deventer via het gezamenlijke e-mailadres: sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl 

Gemeente Deventer
Op lokaal niveau houdt de gemeente Deventer de maatregelen en gevolgen ervan bij op de gemeente website

Verenigingsondersteuning
Indien u vragen heeft rondom het coronavirus of andere verenigingszaken die u wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer via clubbase@sportindeventer.nl. Overleg rondom vraagstukken over het coronavirus wordt samen met de gemeente Deventer opgepakt. 

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Neem contact op met Sport in Deventer via