Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Update coronamaatregelen

Door Sport in Deventer

Als gevolg van de (verlengde) lockdown gelden er op het gebied van sport op dit moment maatregelen ter bestrijding van van van corona. Op maandag 8 maart heeft demissionair premier Mark Rutte een aantal correcties op de huidige maatregelen bekend gemaakt. De uitwerking van deze correcties op sport leest u hier. 

Laatste update: 12 maart 2021 17:00 uur

Spelregels voor sport 

Kinderen en jongeren tot en met 26 jaar
Voor kinderen en jongeren tot en met 26 jaar gelden (sinds 3 maart jl.) nog steeds  de volgende regels:
- In teamverband mag buiten worden gesport en onderling mogen wedstrijden worden gespeeld met teams van de eigen club;
- Er is herkenbare begeleiding;
- De sporters hoeven onderling geen 1,5 meter te bewaren; (mits dit noodzakelijk is voor het kunnen beoefenen van de sport en alleen tijdens het beoefenen van de sport);
- Er wordt géén competitie of wedstrijden gespeeld;

Vanaf 27 jaar
Vanaf 16 maart a.s. mag ook iedereen vanaf 27 jaar weer buiten sporten onder de volgende voorwaarden: 
- In groepen van maximaal 4 personen (exclusief trainer) op 1,5 meter afstand;
- In georganiseerd verband op een buitensportaccommodatie en in de openbare ruimte*;

De gemeenten in de regio IJsselland, waar Deventer onder valt, hebben besloten dat het in deze regio is toegestaan om in georganiseerd verband en onder begeleiding sportactiviteiten te laten plaatsvinden op zowel buitensportaccommodaties als in de openbare ruimte. Hiermee komen de gemeenten tegemoet aan de stelling van het Rijk dat de gemeente hier goedkeuring voor moet geven.

LET OP: In Deventer hebben we voor het sporten in de openbare ruimte een meldingsplicht ingesteld voor de spreiding van activiteiten
(zie melden sportactiviteiten).


Algemeen

De algemene regels zijn en blijven: 
- In binnenruimtes sporten mag niet;
- Sportkantines, kleedkamers en douches zijn en blijven dicht;
- Publiek bij sport is niet toegestaan;
- Groepslessen buiten mogen niet;
- Sportscholen zijn dicht; 
-
Wedstrijden zijn verboden;
- Tenten buiten met open zijdes mogen (let op: minimaal 3 zijdes moeten geheel open zijn!), maar met de maatregelen die voor de buitensport als geheel gelden;
- Voor een selecte topsporter ontmoette een zogeheten A-Status gelden sterk geclausuleerde voorwaarden.
- Mensen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis. 

Voor alles geldt: vermijd risico situaties, gebruik uw verstand en uw neem eigen verantwoordelijkheid. Deze maatregelen gaan vanaf 16 maart 2021 in. Het kan zijn dat in de komende periode nog wijzigingen en aanvullingen op de bovenstaande maatregelen komen. Deze worden dan steeds op deze pagina en via een corona update aan sportverenigingen gecommuniceerd. 

Heeft u vragen over de ingestelde maatregelen? Neem dan contact op met Sportbedrijf Deventer en de gemeenteDeventer via het e-mailadres:sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl

Veiligheidsregio IJsselland

De meest recente informatie over de coronamaatregelen vindt u op de website van de Veiligheidsregio IJsselland. Klik hier om naar de website te gaan. Klik hier om rechtstreeks naar de meest actuele noodverordening te gaan. 

Consequenties COVID-19 maatregelen

Inmiddels is bekend dat de TASO-regeling voor sportverenigingen en de TVS-regeling voor verhuur van sportaccommodaties ook voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 zullen gaan gelden. De gemeente Deventer en Sportbedrijf Deventer zullen u op de hoogte houden van deze regelingen.

Kijk voor  alle informatie over corona op www.sportindeventer.nl/corona.

Protocol verantwoord sporten

NOC*NSF heeft het protocol verantwoord sporten gepubliceerd. Dit protocol is een juridisch advies voor het handelen op binnen- en buitensportaccommodaties. Klik hier om naar het protocol verantwoord sporten te gaan.

Heeft u vragen over deze maatregelen? Neem dan contact op met Sportbedrijf Deventer en de gemeente Deventer via het gezamenlijke e-mailadres: sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl

Maatregelen Rijksoverheid

Alle maatregelen algemeen maar ook specifiek rondom sport vindt u op de website van de Rijksoverheid. Deze maatregelen gelden ook voor sportverenigingen en sportaanbieders in de gemeente Deventer. Klik hier om naar deze website te gaan.

Daarnaast vindt u op dezelfde website een de regels rondom binnen en buiten. Hier kunt u kijken bij het thema 'Sport en Spel'. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

 

Meer informatie?

NOC*NSF
NOC*NSF houdt continue in de gaten wat de (verruiming of aanscherping) van de maatregelen praktisch betekent, bijvoorbeeld voor sporten in de buitenruimte en voor de competities. Hiervoor heeft NOC*NSF heeft een "coronadossier" aangemaakt op hun website met informatie en antwoord op de veelgestelde vragen door sporters, bonden en verenigingen. Deze geven vaak veel duidelijkheid op de vragen die leven. Ook is hier het protocol verantwoord sporten opgenomen. 

Sportbonden
Sportbonden houden ook eigen informatie en ontwikkelingen bij over de gevolgen van de maatregelen voor de specifieke sporttak. Kijk op de website van de bond waar jou vereniging bij is aangesloten voor de sportspecifieke informatie. Let wel: het gestelde in de lokale verordening ten aanzien van de maatregelen tegen corona is steeds leidend boven de informatie van de bonden. Twijfelt u over de toepassing, neem dan contact op met Sportbedrijf Deventer en de gemeente Deventer via het gezamenlijke e-mailadres: sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl 

Gemeente Deventer
Op lokaal niveau houdt de gemeente Deventer de maatregelen en gevolgen ervan bij op de gemeente website

Verenigingsondersteuning
Indien u vragen heeft rondom het coronavirus of andere verenigingszaken die u wilt bespreken, kunt u contact opnemen met de verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer via clubbase@sportindeventer.nl. Overleg rondom vraagstukken over het coronavirus wordt samen met de gemeente Deventer opgepakt. 

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Neem contact op met Sport in Deventer via