Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodatie COVID-19

Door Sport in Deventer

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de verhuurders van sportaccommodaties. Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties (gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders) die (een deel van) de huursom hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.

Gemeente Deventer

Sportverenigingen en andere sportaanbieders in de gemeente Deventer kunnen met de verhurende partij afspreken om een aanvraag voor de 'tegemoetkoming verhuurders van sportaccommodaties (TVS-regeling)' aan te vragen. De verhurende partij vraagt deze TVS regeling aan bij de Rijksoverheid. Er zijn hierbij drie verschillende verhuurders te onderscheiden:

  • Gemeente Deventer (voor de buitensportaccommodaties die onder de verhuur van de gemeente vallen)
  • Sportbedrijf Deventer (binnensportaccommodaties, ijsbaan en zwembaden die onder de exploitatie van Sportbedrijf Deventer vallen)
  • Particuliere verhuurders, zoals tennisparken, golfbanen of sporthalstichtingen

Tegemoetkoming Q2-2020
Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 en kan niet meer worden aangevraagd.

Tegemoetkoming Q4-2020
Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 en kan door de verhuurder worden aangevraagd in de periode van 9 maart t/m 3 mei 2021. 

Huurders bij zowel de gemeente Deventer als Sportbedrijf Deventer ontvangen binnenkort een brief met daarin de procedure die wordt gevolgd om de TVS regeling aan te vragen. Heeft u hierover geen brief ontvangen als sportvereniging? Neem dan contact op via sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl 

Daarnaast hebben alle particuliere verhuurders deze informatie van de gemeente Deventer en Sportbedrijf Deventer ontvangen om deze regeling aan te vragen.

Meer informatie & aanvragen

Klik hier voor alle informatie over de tegemoetkoming. Wilt u weten of uw sportvereniging in aanmerking komt voor de TVS-regeling? 

Vragen & ondersteuning

Indien u vragen heeft over de TVS-regeling, kunt u contact opnemen met de verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer. Klik hier voor de contactinformatie. 

 


Link gekopieerd naar klembord

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Neem contact op met Sport in Deventer via