Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Financiële tegemoetkomingen

Door Sport in Deventer

Sportverenigingen hebben door de coronacrisis behoorlijke financiële schade geleden. Landelijke en lokale overheidsinstellingen en andere organisaties hebben verschillende financiële regelingen beschikbaar gesteld voor een compensatie. Hieronder vindt u alle tegemoetkomingen van de Rijksoverheid.

Landelijke regelingen

Op landelijk niveau bieden de Rijksoverheid en het waarborgfonds regelingen voor verenigingen. Op de website van NOC*NSF staat een overzicht van alle financiële tegemoetkomingen in het hun coronadossier.

Voorbeelden van regelingen zijn: 

TOSA regeling

"Op 10 juli is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling).

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 en bedraagt € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten) € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten).  Amateursportorganisaties die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020  via de website van DUS-I een aanvraag indienen.

Huurlasten
De TASO-regeling is van toepassing op de doorlopende lasten, zijnde geen huurlasten. De huurlasten van verenigingen (inclusief zwembaden en lokale uitvoeringsorganisaties i.c. sportbedrijven) in de periode van 1 maart tot 1 juni worden gecompenseerd via de gemeenten.

Alle informatie over de TASO-regeling leest u in de regeling zoals gepubliceerd, zie publicatie in de Staatscourant.  Let op: bepaalde tussentijdse wijzigingen (zoals het totale budget en de mogelijkheid om voor twee periodes een tegemoetkoming aan te vragen) zijn in deze publicatie nog niet opgenomen. De verwachting is dat in augustus 2020 een nieuwe regeling wordt ondertekend, waarin deze wijzigingen zijn vermeld.

Algemene informatie over de TASO- regeling vindt u via de website van DUS-I "

van https://sportengemeenten.nl/taso-regeling-voor-amateursportorganisaties/ (Vereniging sport en gemeenten, 2020)

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Sommige sportverenigingen hebben een trainer, clubkadercoach, verenigingsmanager of ander personeel in dienst. U kunt als vereniging gebruik maken van NOW. Klik hier voor meer informatie en aanvragen van de 'Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegendheid. 

 • Download het stappenplan van AWVN voor de aanvraag van een NOW-regeling.
 • Een veel gestelde vraag bij het aanvragen van de NOW-regeling bij een sportvereniging is 'wat valt er onder de omzet van een sportvereniging?'. Het UWV geeft aan dat alles waarover je als vereniging omzetbelasting dient te betalen, valt onder de omzet voor aanvraag van de NOW-regeling.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleent. Voor een advies op maat dient u contact op te nemen met het UWV.

Kijk ook eens op https://www.netwerkindesport.nl/ of op www.werkenindesport.nl. Twee sites speciaal voor sportverenigingen met personeel ter ondersteuning van hun werkgeversrol.

Gemeente Deventer

Op lokaal niveau houdt de gemeente Deventer de maatregelen en gevolgen ervan bij op de gemeente website. Zowel het publiek als de lokale sportverenigingen worden getroffen door de maatregelen. Maatregelen die genomen zijn betreffen onder andere: 

 • Sportverenigingen kunnen uitstel van betaling aanvragen voor de gemeentelijke belastingen. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.
 • Buitensportverenigingen kunnen uitstel van betaling voor periodieke lasten aanvragen, zoals de verhuur van buitensportaccommodaties. Klik hier voor meer informatie over deze regeling
 • Naast de rijksmaatregelen en de bestaande gemeentelijke regelingen (o.a. bijzonder uitstel van betalingen) komt de gemeente met een aanvullende tegemoetkoming voor instellingen om de financiële consequenties van de coronacrisis te compenseren. Mogelijk komen ook sportverenigingen hiervoor in
  aanmerking. Daarom hebben zij op 14 december een brief van de gemeente gehad. Natuurlijk gelden er een aantal randvoorwaarden. Zo toetst de gemeente onder andere of u zich heeft ingespannen om de financiële gevolgen te beperken. Meer informatie over de randvoorwaarden vindt
  u op de website www.deventer.nl/coronasteuninstellingen.

Hier vindt u ook alle andere gemeentelijke regelingen die getroffen zijn in het kader van coronasteun. 

Noodloket: tegemoetkoming 'schade Covid-19 virus'

Om de (huur)kosten te compenseren, kan elke vereniging een eenmalige tegemoetkoming voor "schade Covid-19" van  €4.000,- aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden en de wijze van aanvragen.
 • Om de tegemoetkoming aan te kunnen vragen, heb je als vereniging E-herkenning nodig. Klik hier om deze aan te vragen (dit is hetzelfde systeem als voor de Verklaring Omtrent Gedrag wordt gebruikt).
 • Wanneer u op basis van de SBI-code geen aanvraag voor de tegemoetkoming kunt doen, kunt een melding doen voor een wijziging. Klik hier om een melding te doen. 

Deze regeling is op 26 juni 2020 gesloten. U kunt deze niet meer aanvragen!

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Neem contact op met Sport in Deventer via