Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Door Sport in Deventer

NSGK wil dat kinderen en jongeren met een handicap deelnemen aan activiteiten in het reguliere vrijetijdscircuit. Ze stimuleren aansluiting bij bestaande reguliere organisaties en met kinderen en jongeren die geen handicap hebben. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat kinderen en jongeren met handicap ook achter de schermen actief zijn.
NSGK stimuleert daarom projecten die op deze gebieden actief zijn.

Het ideaal van NSGK is een inclusieve samenleving waarin mensen mét en zonder handicap vanzelfsprekend samenleven. Aan de hand van drie toetsingscriteria, wordt getoetst of het project van de aanvraag bijdraagt aan dit ideaal, te weten:

  • Positieve beeldvorming
  • Toegankelijkheid
  • Empowerment

Aan minimaal één van deze voorwaarden moet worden voldaan.

Klik hier om een aanvraag bij het NSGK in te dienen.

Gerelateerd

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Neem contact op met Sport in Deventer via