Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Specifieke doelgroep

Door Sport in Deventer

Intro

Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind

NSGK wil dat kinderen en jongeren met een handicap deelnemen aan activiteiten in het reguliere vrijetijdscircuit. Ze stimuleren aansluiting bij bestaande reguliere organisaties en met kinderen en jongeren die geen handicap hebben. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat kinderen en jongeren met handicap ook achter de schermen actief zijn.
NSGK stimuleert daarom projecten die op deze gebieden actief zijn.

Het ideaal van NSGK is een inclusieve samenleving waarin mensen mét en zonder handicap vanzelfsprekend samenleven. Aan de hand van drie toetsingscriteria, wordt getoetst of het project van de aanvraag bijdraagt aan dit ideaal, te weten:

  • Positieve beeldvorming
  • Toegankelijkheid
  • Empowerment

Aan minimaal één van deze voorwaarden moet worden voldaan.

Klik hier om een aanvraag bij het NSGK in te dienen.

Subsidiefonds economie en cultuur

De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2013 het fonds Cultuur en Economie ingesteld. Het college van burgemeester en wethouders verleent de subsidie na advies van de kopgroep Economie en Arbeidsmarkt. De kopgroep beoordeelt de aanvragen op basis van haalbaarheid en effectiviteit en de mate waarin de voorstellen verrassen en bijdragen aan de ambities van de strategische economische visie DEVisie2020

https://www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket/fonds-cultuur-en-economie-subsidie

Jantje Beton

Ruim 3,6 miljoen kinderen in ons land zijn voor buitenspelen aangewezen op speciaal daarvoor ingerichte speelplekken. Deze zijn vaak verouderd, saai, onveilig, moeilijk bereikbaar of niet afgestemd op de leeftijdscategorie. Gelukkig zijn er buurtbewoners, jeugdclubs, verenigingen, scholen en vooral kinderen die hier iets aan willen doen. Jantje Beton ondersteunt hen bij het realiseren van plannen met voorlichting en een financiële bijdrage bij de ontwikkeling van sport- en spelmogelijkheden bij onder anderen jeugdclubs en sportverenigingen.

Ook via deelname aan de collecte van Jantje Beton kan geld gegenereerd worden voor buitenspeelmogelijkheden voor jeugdclubs of – afdelingen van verenigingen. Kijk voor hoe het werkt en de voorwaarden op de website van Jantje Beton. 

Voorwaarden
Klik hier voor de voorwaarden.

  • Projecten mogen niet primair een onderwijs-, sport- of cultureel karakter hebben.
  • Kinderen zijn betrokken bij de locatiekeuze, de opzet en/of de uitvoering van het project.
  • Het project is nog niet in uitvoering en er zijn hiervoor nog geen verplichtingen aangegaan.
  • Het project wordt wel binnen 1 jaar na de eventuele toekenning gerealiseerd.
  • Jouw gemeente steunt het project financieel (onze bijdrage is maximaal gelijk aan dit bedrag, met een maximum van € 5.000).

Aanvragen
Klik hier om mee te doen met Jantje Beton.

Gerelateerd

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Neem contact op met Sport in Deventer via