Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Accommodaties

Door Sport in Deventer

Financiën, er valt veel te winnen wanneer u weet waar u het zoeken moet. Denk bijvoorbeeld aan subsidieregelingen die er voor sportverenigingen zijn (lokaal, provinciaal, landelijk), en die zijn er ook gericht op sportaccommodaties. 

BOSA regeling

Diensten van sportorganisaties en sportclubs zijn vaak vrijgesteld van btw. Per 2019 is deze vrijstelling uitgebreid. Zo zijn de verhuur van sportaccommodaties en het laten sporten van niet-leden voortaan ook vrijgesteld. Als gevolg hiervan kan er ook geen btw meer worden teruggevraagd over bijvoorbeeld investeringen in sportaccommodaties. Die worden dus in sommige gevallen duurder voor clubs. Om het eventuele nadeel voor verenigingen te ondervangen is een subsidieregeling in het leven geroepen. En die is voor meer clubs interessant dan alleen voor clubs die in het verleden van de sportvrijstelling gebruik maakten. Het gaat namelijk om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.

Waar kunnen sportclubs aan denken om voor deze subsidie in aanmerking te komen?

  • Sportmaterialen zoals een keepersoutfit of materialen voor de atletiekbaan
  • Verbouwingskosten voor sportfaciliteiten
  • Diploma’s, licenties en medailles
  • Exploitatiekosten, mits deze betrekking hebben op de sportactiviteit (bijv. inhuur van onderhoudspersoneel)
  • Lease-, aankoop- of erfpachtkosten voor de grond van de sportaccommodaties, mits het gaat om kosten waarover btw moet worden betaald.

Ondersteuning in aanvraag
Sportbedrijf Deventer ondersteunt sportverenigingen in de gemeente Deventer bij het aanvragen van deze BOSA subsidie. Enerzijds om verenigingen te ontzorgen en te adviseren, anderzijds om eventueel aan de minimale investeringsbedragen te komen door verschillende aanvragen te bundelen. Voorwaarde voor aanvraag is namelijk dat de totale kosten boven de € 25.000 moet komen. Omdat veel verenigingen wel investeringen doen, maar niet aan dit bedrag komen, kan een gezamenlijke aanvraag via Sportbedrijf Deventer worden gedaan. Door het bundelen van aanvragen kan het minimale bedrag van € 25.000,- worden bereikt.

De aanvraag mag gaan over facturen van heel 2019, dus ook van de afgelopen maanden van investeringen die dus al gedaan zijn. Een andere optie is een bundeling van offertes die gezamenlijk boven de €25.000,- uitkomen (uitvoering mag volgend jaar plaatsvinden).Indien een vereniging hier meer informatie over wil en/of hier van gebruik wilt maken, kan contact worden opgenomen met met de verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer. Wij kunnen de vereniging i.s.m. onze financiële afdeling ondersteunen in de eigen aanvraag of namens verschillende verenigingen de subsidie aanvraag indienen om boven de gestelde € 25.000,- uit te komen.

Wij sturen u dan alle informatie toe die nodig is van de vereniging, zoals een machtigingsformulier, betreffende facturen met betaalbewijs, start- en einddatum project/activiteit/aanschaf e.d. 

Contact & ondersteuning
Indien u ondersteuning nodig heeft bij het aanvragen van de BOSA voor uw sportvereniging, kunt u contact opnemen met de verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer. Klik hier voor de contactgegevens.

Lees meer informatie op: https://voorclubs.sportindeventer.nl/nieuws/2020/02/dit-zijn-de-belangrijkste-wijzigingen-in-de-bosa-subsidieregeling

1/3e regeling gemeente Deventer

Verenigingen die in een eigen accommodatie willen investeren, kunnen een bijdrage aanvragen bij de gemeente Deventer op basis van de subsidieregeling “1/3-regeling sportaccommodaties”.
Een sportvereniging kan subsidie krijgen voor investeringen in nieuwbouw, verbouw, aankoop en eerste inrichting van wedstrijd- en verenigingsaccommodaties. Voorwaarde is dat de accommodatie direct gerelateerd is aan de sportbeoefening. Sportmaterialen en sportattributen komen niet voor subsidie in aanmerking. 

Aanvragen moeten voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarin de investering is gepland, bij de gemeente indienen.

Een aanvraag kan worden ingediend bij de gemeente Deventer via Hein Steenbergen.

Gerelateerd

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Neem contact op met Sport in Deventer via